Forår 2010

Større billeder


"Esther" med mast og bom gemmer sig mellem de store naboer 20. april.


Lille "Esther II" køres til søsætning fredag eftermiddag på dronningens og vor hankat, Ditlevs fødselsdag.


Flaget er sat på den første dag i vandet.


Birtes sejlbåd får malet bunden.


Pælepladsen i Toreby Sejlklub er blevet fire meter bred i år. Ingen nervøsitet hos naboerne.


"Esther" på vinterpladsen 14. april.


Lysekil i Bohuslens skærgård - fra en biltur 6. - 10. april. Hertil vil vi næppe nogensinde ankomme i "Esther".

Til sidens top

Klar til sejlture i 2010

20. april
Hjælpsomme sejlerkolleger sørgede i dag for, at "Esthers" mast blev rejst korrekt, mens solen endnu skinnede på en ellers kølig, regnfuld dag. Tage drejede håndsvinget, og Bendt styrede kranen i blæsten, mens mastefoden - efter en ekstra justering af rebet under salingshornene - blev anbragt på plads.

Det gode råd om at gennemgå alle vanter, stag og fald på masten og fastgøre det hele i rigtig orden, fortjener at blive gentaget, thi det virkede: Kun bomdirken måtte en gang over salingshornet, før rigningen var færdig.

16. april
Skarp vind fra nordøst og en brunende sol, god at nyde i læ, varede ved over en lang dags ventetid i Toreby Sejlklub på de store øjeblikke, da det forkyndtes, at nu var turen kommet til vore små sejlbåde. Nu skulle de hejses op under den kørende kran og sænkes i vandet for sommeren.

Ventetid. Tid til snak. Tid til at glo. Tid til at tænke over tingene. Tankens modning førte til, at "Esther" skiftede plads, så den gamle dame nu er nabo til en temmelig "dekadent og voluminøs livsstils-racer" uden megen maritim atmosfære over sig. Til gengæld giver den læ ude på midterbroens plads 45, hvis bredde på 2,70 meter er mere passende end de fire meter, vor gamle plads var vokset til.

Både Volvo-motoren og påhængsmotoren startede upåklageligt, da det gjaldt om at sejle hurtigt væk fra søsætningskajen, så næste båd kunne komme til. Kølevandet afgik, som det skulle til min udelte lettelse.

De kommende dages klargøring omfatter som sædvanlig masterne, lanternerne, lidt lakering og maling og en rengøring, der gør Fruens første deltagelse i en kort forårssejlads til en fornøjelse for os begge.

13. april
Et slags jubilæumsår er det i 2010, idet vi i juni passerer 10-års dagen for anskaffelsen af den første sejlbåd i familien, "Esther II", som stadig færdes på Guldborg Sund indenfor broerne. I dag har vi malet hende i bunden for 10. gang, grundigt synes vi, da rurerne som regel går til angreb på svajepladsen ved Hjelm Strand.

"Esther II" har her i jubilæumsåret desværre mistet sin midlertidige pæleplads i Toreby Sejlklub, som tidligere formand, Tage Mikkelsen, anviste, da der alligevel var for smalt mellem pælene til klubbens øvrige både. "Tankeløst" er pælen mellem den smalle plads og Bandholm 26'erens plads blevet fjernet under forårets "oprydning" i havnen efter isens hærgen.

I stedet har vi så fire meter imellem pælene ude agter, og vi kan stadig liste den lille "Esther II" ind ved siden af den "store" "Esther" forår og efterår. Den løsning har vi foretrukket fremfor klubbens tilbud om en anden plads længere ude ved broen. Hellere et "færgeleje" med midlertidig plads til hele "familien". Måske hjælper de fire meters bredde også på nerverne hos mine naboer i havnen.

Endnu er det brede færgeleje ikke helt parat til sommerens ind- og udsejlinger. Alle side-liner i sejlklubben er blevet demonteret, fordi det var nødvendigt at ramme de fleste pæle ned igen, efter at isen og skiftende vandstande havde trukket dem op.

I forårets løb er det lykkedes at få gang i både påhængsmotor og indenbordsmotor efter den strenge vinter. Fremgangsmåden var den samme som tidligere år.

Påhængsmotorens ben ender i en beholder med ferskvand, som køler og skyller efter samtidig. Indenbordsmotoren blev startet på en frisk-opladet batteri med lukket søventil. I stedet var indsugningsslangen ført ned i en spand, der fik en jævn forsyning af ferskvand gennem klubbens slange oppe på land. Metoden tillader motoren at gå mere end det halve minut, der siges at være maksimum, når motoren kun køles via det interne ferskvands-system.

Den øvrige vedligeholdelse har det knebet med at få tid til - også i år. Storvasken er gennemført, men den gamle BA 26 ligner en rødspætte, pletmalet, som hun er med såvel nyindkøbt bundmaling, som rester fra tidligere. Og da jeg har skiftet fra Hempels dæmpede røde til Internationals skarpe røde maling er resultatet blevet temmelig broget. Af hensyn til et i forvejen noget flosset renommé er vandlinien og den del af bunden, man kan forvente kommer til syne under sejlads i frisk vind, blevet malet i samme farve - International Cruiser rød.

Til gengæld lykkedes det at skifte motorolien på Volvo-motoren ved at bruge en olie-suger, hvis tynde plastrør stikkes ned på målepindens plads. Olien var tyk, og det tog tid. Normalt anbefales det, at suge olien op, mens motoren endnu er varm og olien derfor tyndere.

Søsætningerne finder sted på fredag den 16. april. Så skal der sejles.

Større billeder


Birtes "Esther II" på land lige før søsætningen 16. april.


Sidste billede af udsigten fra "Esther" på land før sejlersæsonen 2010.


"Esther" i skyggen af vor tids livsstil.


Pælene er banket på plads i sejlklubben. Billedet er taget 13. april.


Den årlige tur til tranernes dans ved Hornborgasjön i Västra Götaland suppleredes med en hurtig kørsel til Dalarna - her Orsa nord for Siljan, 9. april.

Til sidens top