Ankerbøje ved Hamborgskoven 14. juni.


Svage vinde indtraf 9. juni sydover i Guldborg Sund.


Omsværmet fisker ved Pandebjerg 9. juni.


Jævn vind agten for tværs 8. juni.


I havnen i Toreby Sejlklub på en af forsommerens mange blæsedage.


26. maj mod Guldborg i frisk vind.


Hollænderen på det sorte skib bag "Esther II" var en hjælpsom mand i Guldborg.


Årets første svaneunger i Guldborg 26. maj.


Birte ved roret 12. maj.


.... og ved "Esther II's" ræling ved afleveringen af waders, så søndagssejleren kan komme tørskoet i land ved Hjelm Bådelaug.

Første dag på vandet - 11. maj.

 

"Søndagssejladser"

15. juni
Efter en varm dag i haven gjorde det godt at wade ud fra Hjelm Strand til "Esther II" - med nye fendere - og spontant hejse sejlene til nogle hurtige kryds og et smut til tunellen. Det lille skiv er hurtigt i den rigtige vind.


Så lukker vi for denne gang.

14. juni
Sommervejr indtraf efter ustadige dage, og man kan ikke blive i land, når vinden er svag og luften varm. Fiskestangen kom i brug ved ankerbøjen ud for Hamborgskoven i et næsten øde Guldborg Sund med enkelte sejlere syd fra. Det kan mærkes, at sejlrenden syd på fra Nykøbing F. er målt for lav til kølbåde, der stikker mere end 1,3 meter.


Vi fangede som sædvanligt ikke noget 14. juni. Mågerne var ellers interesserede og optimistiske.

9. juni
En sommerpræget gentagelse af træningsturen fra i går, denne gang alene og i svagere vind. Sejladsen for sejl var atter vedekvægende stille. Gøge kukkede i skovene på begge sider af sundet.

Ved Frederik IX's bro kom tre store tyskere susende nord på under den rejste bro. Den midterste stoppede brat, hældene forover, og stod så på grunden på den forkerte side af en bagbords sideafmærkning. Mændene ombord vidste, hvad de skulle gøre. Tre mand ud på bommen. Lidt lirken frem og tilbage og godt med motorkraft, så var skibet flot. Endnu to tyske lystsejlere var tæt på at sejle på grund samme sted denne 9. juni.

8. juni
Det trak voldsomt i sejlerskroget, da blæsten fra weekenden havde dæmpet sig passende. Færgen til og fra Anholt ugen før, var godt nok en fin oplevelse, og øen var fremkommelig uden for sæsonen. Den store havn med 300-400 gæstepladser var næsten tom. Men en hånd om egen rorpind kan ingen andre sejlture måle sig med. På Anholt regner vi dog ikke med at lægge "Esther" til kaj. Turen er for lang, og vi er ikke rutinerede nok.

Den lille tur 8. juni startede i sol, men sorte skyer trak snart op over Guldborg Sund. Fruen mente, nogle af dem lignede tornadoer. Modvind ca. seks sømil til tunellen, herefter et drej - og op med den trofaste genua hele vejen tilbage. Det var mageligt og en smule koldt.


Tysk sejler for sydgående.


Vi passerer "Esther II", der ligger for svaj ved Hjelm Strand, 8. juni.


Genuaen bjærges før indsejlingen.

26. maj
Vi ville ud at fiske - min bror og svigerinde havde netop meldt om 7 torsk på krogen i Grønsund - og fiskegrejet var slæbt fra Hjelm Strand ud i vandet til "Esther II", for svaj på lavt vand. Næsten for lavt. Iført waders vrikkede vi den lille sejlbåd fri af mudderet, kom ved fælles hjælp op i båden og sejlede mod Guldborg i en temmelig frisk sydlig blæst.

To blink kastede vi ud fra rælingen, men i den lidt urolige sø var vi bange for, at linen viklede sig ind i skruen under den vuggende sejlads. Ingen fisk denne gang heller.

I stedet lagde vi ind på den urolige yderside af broen i Guldborg og traskede over på Falster. En venlig hollænder kom til assistance, da vi atter skulle ud i bølgerne. Motor og fortøjninger krævede god koordinering.

12. maj
Vejrudsigten var god. Endnu en lille forsmag på sejlersæsonen. Fruen og søndagssejleren trodsede kulden, men nød solen og den jævne vind på Guldborg Sund. Strømmen var med og vinden imod og omvendt, så det blev fire knob på moderate omdrejninger hen over havbunden til Pandebjerg og tilbage igen med Birte ved roret på BA 26, "Esther". Jeg nød stilheden henne på fordækket, hvor motoren næppe hørtes for vind og sprøjt.

Inde på Falster gik fårene og græssede. Gavænder og strandskader fløj parvis over vandet. En svane lod sig ikke forstyrre af "Esther" og var blot en meter fra os, da vi passerede.

Så skulle vi have "Esther II" sejlet fra Toreby Sejlklub op ad Guldborg Sund til Hjelm Bådelaug, hvor hun skal ligge for svaj sommeren over. Da vi havde glemt at tage waders med, for at jeg kunne wade i land oppe i Hjelm, lovede Fruen at køre bilen til Hjelm Strand og wade ud med et sæt til mig, når jeg var nået frem. Det var noget af en tillidssag.

Der var ikke meget to-takts-benzin i tanken, men sikkert nok, hvis jeg ikke gav fuld gas. Alligevel sank jeg en klump, da motoren gik i stå nord for Nykøbing. Det viste sig at være benzinslangen, som lige skulle pumpes et par gange. To-takteren kom i omdrejninger igen, og det gik rask mod vinden de knapt fem sømil til Hjelm Strand og Bådelaug, hvor jeg så Fruen dreje bilen ind, samtidig med at jeg fiskede de gamle fortøjninger fra sidste sommer op af vandet.

Det var det. Nu er tingene, som de plejer at være i sommerhalvåret.

11. maj

Et hul i maj måneds kølige byger blev udnyttet til at se ned i vandet og ind på land fra Guldborg Sund under en frisk vinds pisken. Første gang i år stikker vi snuden ganske lidt udad for motor og uden planer om at hejse sejl. Mageligheden er alderens trofaste følgesvend. Derfor er næsten alle ture at regne for søndagssejladser. Også denne onsdag.

Slotsbryggens nye lystbådehavn og indsejlingen fra sundet ser man ikke meget til endnu, skønt åbningen for sejlere er annonceret til sommeren i år.

Over Pandebjerg og Herrevig lige nord for Nykøbing trækker en sort byge op over os, og vi vender om. Vi vil ikke være våde på årets første sejltur. Inde i havnen sætter klubbens sejlere master op endnu, og jord- og asfaltarbejder er i gang på dæmningen. Endnu er aktiviteterne på land de dominerende.

 


Avislæsning under rolige forhold 8. juni - GPS'en viser 3,2 knob - for genua - og retning SE.


Vi nærmer os Guldborg 26. maj på en rigtig sommerdag med 20 grader og frisk sydlig vind.


19. maj lagde "Lemo" af Kingstown fra kaj lige foran Søndagssejleren, og jeg foretak at holde mig bag ved den røde tanker og liste op ad sundet i dens kølvand. Men ikke længe. Selv en mindre coaster sejler hurtigt i forhold til en tre tons Bandholm med seks heste.


Den kendte udsigt mod nord op gennem Guldborg Sund med Hjelm Strand ude i kimingen. 12. maj.


Herrrevig agterude og Birte ved roret 12. maj på Guldborg Sund.


Birte går i land, og Poul Verner fra Hjelm Bådelaug er også på vej ind - med syv hornfisk.


Slotsbryggens indsejling er ikke åben endnu og syner ikke af meget ude fra vandet. 11. maj.


Kaffe i et af havens lune hjørner efter en dag på Guldborg Sund. 12. maj.

J. S. Bach, Sonata