Sommer 2006

Service til bønderne:

Markafbrænding

Hvad er tilladt?
Det er i næsten alle tilfælde forbudt at brænde halm mv. af på marker eller uopdyrkede arealer af hensyn til miljøet.

Det er dog tilladt at

* flammebehandle ukrudt
* afbrænde halm fra frøgræs fra arealer, hvor afgrøden dyrkes næste år
* afbrænde halm, som har været anvendt til overdækning
* afbrænde mindre spild, fx fejlbundne halmballer
* afbrænde våde halmballer, når der er givet besked om afbrændingen til kommunen
* afbrænde halm på øerne, bortset fra Sjælland, Fyn, Bornholm, Læsø, Samsø, Fanø og Ærø samt øer, der har bro eller dæmning til en af disse øer eller til fastlandet

Hvem kan give tilladelse til markafbrænding herudover?
Det er kun Miljøstyrelsen, der kan give tilladelse til ekstraordinær afbrænding.

Hvor skal jeg søge om særlig tilladelse?
Du skal søge skriftligt via din lokale landboforening eller via dit lokale familielandbrugskontor.

firkant Bønderne til søs

Når man ser det danske land fra søsiden midt i juli efter megen sol, er høsten tydeligvis i gang overalt. Høsten var tidligere en festlig og spændende tid. Kom alt i hus i god stand. Hvordan var udbyttet. Hvor mange fold? Så pløjedes stubbene ned som organisk næring til næste års afgrøder.

For år tilbage indførtes forbud mod de voldsomme afbrændinger af halm, der hører landbrugs-industrien til. Dog - man må godt brænde frøgræs-halm af, og anden halm i mindre mængder . . . Dispensationer er ofte landbrugets udvej for at omgå Folketingets flertal, og bønderne generer sig ikke for at futte halm af, så den forpester hele egne ad gangen. Hvis al den røg stammer fra frøgræs-halm, må høsten overstråle alle forventninger.

Over Lolland-Falster og Sydsjælland hænger en brun dis. På Møn ligner kysten en krig i udbrud. Fra Langeland lægger en landmand et brunt røgslør tværs over farvandet mod Fyn, der også var hyldet ind i brun røg. Det er også sådanne lag af røg og dis, man ser fra rutefly over u-landenes storbyer med den forskel fra bøndernes bål, at i u-landene hænger røgen hele året rundt.

For en almindelig dansker forekommer det helt uforståeligt, at nogle ganske få mennesker, der vil spare penge, kan få lov at svine landet til med røg. Her kunne regering og andre myndigheder med rette erklære Danmark for røgfrit.

Langs Flensborg Fjord var luften brun af røg over den danske side og blå og ren over den tyske.


Guldborg Sund syd for Guldborg.

Nede i vandet flyder "grøden" rigeligere i 2006 end man mindes fra tidligere år. Husholdningerne i landområderme sender ofte spildevandet gennem sivedræn eller ineffektive trix-tanke og den slags, og kloakeringer og rensning er dyrt, når få brugere er tilsluttet.

Landmændene gøder på livet løs for at forøge udbyttet, og flere spildevands-planer på frivillig basis har vist sig nyttesløse overfor de frie bønders virketrang. Kunstgødningen registreres, men det er ikke nok for et fortagsomt landbrug. Derfor smugles tysk gødning ind i landet uden om national kontrol og viden. Alt det griseri skaber grobund for "fedtemøget" i de danske farvande.

Ligesom med den brune røg, der i sæsonen lægger sig tungt over en hel egn, er de tilsvinede farvande resultatet af få menneskers påvirkninger af de mange. Et ganske lille mindretal i Danmark tillader sig - lovligt og ulovligt - at forringe vores fælles omgivelser for at tjene flere penge til sig selv. Den gamle bortforklaring om hensynet til valuta-balancen gælder ikke mere..

Mens landet fra søsiden lignede borgerkrig i slutningen af juli, så det retfærdigvis i august ud til, at det generelle forbud mod at afbrænde halm fra kornhøsten bliver respekteret.

Til gengæld hærgedes mange kyster og havne af en uhyrlig mængde ildelugtende grøn- og blåalger, der ifølge en lederartikel i Politiken kan have forbindelse med svinebaronernes udskejelser. Ellers er pressen påfaldende lavmælt, når det gælder årsager og kritik.

 

 

 

 

 

J. S. Bach, Sonata