Efteråret 2006

Større billeder


1. og 2. november steg vandet 1,6 meter i Guldborg Sund. Her ses fiskerbådene i Toreby Sejlklub 1. november, mens vandet stadig steg.


Birtes "Esther II"er i luften. 21. oktober.


Guldborg Sund mod syd ved Nordmands Sand, 19. oktober.


Hasselø. Der er ikke meget tilbage af fiskerlejet. Nu er det udestuer og glas og dyre villaer med sundudsigt. 19. oktober.


Vi skal ikke have Kong Frederik IX´s Bro op for at komme igennem. 19. oktober.

Til sidens top


Birte kører sin mast på plads.


Rengøring.


Klar til optagning.

Til sidens top


Birte siger farvel og god tur. 17. oktober.


Et roligt øjeblik på bidevind, 17. oktober.

Til sidens top


Udsejling fra Nykøbing i sommerlig vindstille. 10. oktober.


Aviserne skal studeres.


Sol over Guldborg Sund, 10. oktober.


Anduvning Guldborg, 10. oktober


... Et lille skridt for en kvinde...Guldborg 10. oktober.


"Svanebåd" i Guldborg Havn. 10. oktober.


Vestbøjen ved Nykøbing Centralsygehus.10. oktober.

Til sidens top


Ejvind går ombord i sit nye skib i Ishøj Havn for at sejle det hjem til Svanemøllehavnen. 8. oktober.


Det var ikke nødvendigt at vende om på grund af bølgerne. Dem klarede LM 26-motorsejleren i fin stil.


Ejvind i styrehuset i Køge Bugt 8. oktober.


"Baloo" i Svanemøllehavnen ved ankomsten 8. oktober midt på aftenen.


Søndag 15. oktober tog vi masten af "Baloo", og Ejvind og Lone trækker hende på plads, mens masten gøres vinterklar.

Til sidens top

November med vand i

1. og 2. november
Kraftig blæst, op til kuling, fra nord blæste vandet mod syd fra Skagerak og Kattegat og i Østersøen og Den botniske Bugt. Et sted måtte de to "bølger" mødes. Det skete i de indre danske farvande, hvor vandet steg til ca. 1,6 meter over dagligt vande.

Toreby Sejlklub slap med at få oversvømmet A-broen og B-broen samt vejen mod vinterpladserne. De fleste både stod på land.

Oppe i Hjelm Bådelaug rendte vandet med bådebroens ni fag, og det sendte jollerne ind på de nærliggende marker sammen med pæle og andet grej, som kunne flyde.

Sommerdage i oktober

21. oktober
På en mild dag med dis og solglimt blev de to sejlbåde hejst op af vandet og kørt til de sædvanlige vinterpladser i Toreby Sejlklub. Motorerne var varmet let op fra morgenstunden denne lørdag. Ingen slæben i år. Og spuleren var parat til den store omgang.

Birtes "Esther II" var så at sige fri for rurer, en halv snes blev spulet væk, i modsætning til sidste år, hvor bådens bund var næsten dækket. Er det den nye bundmaling, eller forholdene i vandet ved Hjelm Strand?

Nogen har sagt, at træværk ikke har godt af at blive højtryksspulet, men "Esthers" teakdæk fik alligevel en grundig omgang. Jeg vil ikke give det olie næste år. Den mørke glans blev hurtigt grim og skjoldet. I næste uge kommer børnebørn på besøg - tvillingerne Jakob og Frederik på fem år tilsammen. De får en klud eller to at lege med, når Birte og jeg går i gang med at gøre bådene klar til vinteren.

19. oktober
I dag skulle efterårsvejret være indtruffet, men det kom ikke. 14 grader og sol indimellem. Svag til let vind. Vi var ikke længe om at beslutte en sidste sejlads - uden mast - under Frederik IX´s Bro mod Nordmandssand. Hernede vider Guldborg Sund sig ud med Flatø og Kalvø mod vest og den inddæmmede Hasselø mod øst. Spredte sten ligger overalt ved kysterne. Der står et vældigt lys over vandet i dag.

Ekkoloddet er tændt, selv om vi ved, at der er gravet i den sydlige rende, så dybden nu er mindst 2,1 meter. Trods den lokale hemmelighedsfuldhed om sejlrendens dybder syd for Nykøbing er det nemlig lykkedes at finde en sætning af Guldborgland Bådelaugs formand, Jørgen Eriksen, på internettet. Her oplyser han, at renden er uddybet til 2,1 meter og håber på øget tysk sejlerturisme.

Ellers har sejlerturisterne ikke mange chancer for at få noget at vide om Guldborg Sund, Slotsbryggen og de forbedrede besejlingsforhold. På Lolland-Falster skal man ikke stikke næsen frem. Havnesammenslutningen Smålandshavet med borgmester Ole Bronnë i spidsen har på hjemmesiden frejdigt fortiet alt om de lave dybder i Guldborg Sund. Ja, sammenslutningen har snorksovet uden at føre oplysninger a jour - og uden at rette indlysende fejl. På Slotsbryggens ambitiøse hjemmeside sover de også trygt. Dem om det i dag, hvor sejlersæsonen 2006 næppe har så meget som et omkvæd tilbage.

18. oktober
Der er ingen vej uden om. Masterne skal af i dag. Slut med sejladserne for i år. Ejvind og Lone kommer i eftermiddag for at hjælpe til. Men vi starter tidligt og får nemt masten hejst af Birtes båd, og mens hun ligger nede i kahytten med skurebørsten, og "Esther" er sejlet til mastekranen, virker en udtænkt plan.

Planen går i al sin enkelthed ud på, at masten på den gamle BA 26 blot skal tøjres til båden ved foden, hvorefter rebet fra kranen strammes op under salingshornene. Så fjerner man alle stag, undtagen forstaget. Kranen og ophalet justeres og strammes let, forstaget fjernes, hvorefter masten hælder bagover og holdes på plads af tovet mellem mastens fod og båden. Så kan man begynde at sænke masten nedad, løsne rebet fra foden og dreje kranen mod land. Det hele kan klares af én mand.

Planen lykkes. Vanter, stag og vantskruer ordnes og surres til masten, som sænkes ned på mastevognen og køres på plads i skuret. Arbejdet er færdigt for i dag, og fremgangsmåden refereres her i håb om, at andre kan få nytte af den.

Om det stadig er sommervejr? Ja, hele dagen. Solen varmer, og vinden er svag og lun. Der er ikke meget efterårsstemning. Snarere lidt vemod over ikke at kunne sejle på disse gode dage.

16. og 17. oktober
Birtes sejlbåd, "Esther 2" lugter svagt af måger, og det er ikke underligt. Mens vi har holdt ferie og turet rundt, har de griset hele skibet til. Et søle er det at kravle op på. Men båden skal sejles ned til Toreby Sejlklub, og det værste måge-møg skures væk med havvand.

Motoren vil ikke starte. Birte henter værktøj, men rensede tændrør hjælper ikke. Benzintilførslen skulle være i orden. Det er næsten vindstille, men jeg forsøger at gå ud med storsejlet til Nykøbing alligevel. Det går et par hundrede meter i sindigt tempo. "Esther 2" giider stllle gennem det blanke vand. Birte siger farvel til Poul Verner inde ved Hjelm Bådelaug.

Landskabet står stille, mens jeg sejler, og et kig ned på havbunden viser, at der er kommet strøm, og at den er imod. Vinden falder helt. "Esther 2" driver baglæns tilbage, hvor jeg kom fra. Der er ikke andet at gøre end at styre, så godt det går, tilbage til fortøjningen. Sejladsen til Nykøbing var da et forsøg værd.

17. oktober er skyfri, og vinden er svag til frisk fra syd. Storsejlet står stramt på bidevind og kryds fra Hjelm Strand ned mod Nykøbing. Motoren ville ikke starte i dag heller, men der er vind - mere vind - og skum på bølgerne ude i strømmen, der går let sydlig. Båden krænger godt i vindstødene, hvor jeg spidser op for at rette skuden op og vinde højde, sådan som Erik Friis lærte det fra sig i "Sundet". Den lille turs hårdeste del var såmænd havnen i Nykøbing med en kraftig modvind.

Ind mod Toreby Sejlklub fik jeg vinden tværs på bagbprd halse, og forberedte naturligvis at kunne slække helt ud på storsejlet for at sagtne farten, men skødet var slemt i bekneb. Indsejlingen blev derfor temmelig hurtig, og da jeg inde ved klubbens slæbested ville bremse op mod vinden, blev vandet straks lavt. Jeg måtte løbe farten af skuden helt ind til fiskernes bro, hvor båden blev bundet til en pæl, mens storsejlsskødet blev opgjort.

I telefonen sagde Birte, at hun ville komme i bilen for at hente mig fra pladsen ved slæbestedet, hvor "Esther 2" kunne forhales til mastekran og optagning - uden motorkraft. Jeg havde tid til at kontrollere benzintilførslen endnu en gang. Der var lidt problemer - men så startede motoren. Hvem tror nu på denne dejlige, blæsende sejlads' strabadser?

10. oktober
Solen er trængt igennem disen og de lette skyer. Det er vindstille og omkring 20 grader varmt. "Esther" brummer nord på i let medgående strøm - og efter kalenderen er det ikke sommer. Det er den 10. oktober 2006. I Toreby Sejlklub er master og sejl ved at blive demonteret for vinteren rundt omkring, og om godt en uge skal de første både tages op på land.

Men Fruen og jeg er ude på vandet for at nyde en stille sejlads, måske for sidste gang i år. Og så er det alligevel sommer igen, trods datoen.

To velvoksne marsvin stikker ryggene op over vandet nogle gange syd for tunellen ved Hjelms Rende. De skal tydeligvis syd på, og det ser ud, som om de følger sejlrenden.

En vældig stæreflok flyver forbløffende synkroniseret rundt over Hjelm Ø og engene bag diget. I forstavnen - væk fra motoren - hører man gæssene, der raster i store flokke langt inde mod land. Herinde ligger svanerne også, mens nogle andefugle, vi kun kan skelne, færdes i småflokke overalt på vandet. Skarvene tørrer vingerne på stenene ved Hjelm Strand. Hejrer flyver langsomt over sundet.

I Guldborg møder vi Frede, der fisker med en yngre kammerat. De fanger ikke noget, men snart kommer sildene - og med dem marsvinene - ude i sundet nord for Guldborgbroen, får vi at vide.


Vejrstationen ved Guldborg Falster Bådelaug viser 22 graders varme.


Helge er ude at sejle for første gang.

Vinden holder sig borte hele dagen med undtagelse af svage pust, men strømmen, vi havde med os det meste af vejen til Guldborg, er vendt, da vi lægger ud fra en halvtom havn, hvor mange både allerede er sat på land. Vi sejler 4,5 knob med en smule gas på motoren, men da Fruen opdager, at Hercule Poirot starter 17,30 på DR2, drejer jeg lidt på håndtaget, så vi sejler 5,5 knob ned til Nykøbing, bilen og turen hjem til tossekassen.

PS: Med GPS'en tændt ud og hjem er sejladsen gemt elektronisk og overført til "MapSource" på en bærbar PC. Heraf fremgår det, at gennemsnitsfarten mod Guldborg var på 4 og 5 knob, og mod Nykøbing, 5 og 6 knob. Den samlede, sejlede distance var på 18,8 sømil over havbunden.

Med "Baloo"
i Køge Bugt

8. oktober
Ikke flere sommerture med "Svanen". Min bror, Ejvind, har sat sit sejlskib til salg, og den hvide sejler ligger ved Tempo Bådsalgs kaj i Ishøj Havn ved Køge Bugt.

Til gengæld får "Esther" selskab af Ejvinds nyanskaffede "Baloo" på næste års sommertogt. "Baloo" er ganske vist en LM 26 motorsejler med 20 heste og en kommandobro, hvor man kan sidde inde i varmen og sejle. Men som hybrid er hun også et sejlskib med rulle-genua og et storsejl, indbygget i bommen. Og hun sejler godt. Ejvind har fået sig et godt bytte.

Med kort varsel rykkede den gamle redaktør ud af dagligstuens lænestol for at være med om at sejle "Baloo" fra Ishøj Havn til Svanemøllehavnen. Det var lidt af en chance-sejlads, da vinden blæste godt fra sydvest over Køge Bugt. Udsigten lød på vind op til 11 m/s, og det kom til at passe.

Vi var parat til at vende om, hvis bølgerne skulle vise sig alt for ubehagelige efter udsejlingen fra Ishøj, men "Baloo" red dem af på fornem vis. Vi styrede uden om bundgarnspælene syd for Kalvebod-broen og Amager og fandt Drogden Fyr og sejlrenden langs Vestamager, som småbåde skal holde sig vest for. Det gjorde vi.

Rulle-genuaen viste sig også på "Baloo" at være til stor nytte. Den gav en knob mere gennem vandet og stabiliserede båden, når vinden kom ind tværs.

Skønt "Baloo" er et luksus-skib, som godt kunne rumme en mindre toldfri butik, lod serveringen en del tilbage at ønske. Tre kiks og et par kopper kaffe blev det til. Men jeg udholder gerne sult og tørst for en god sejltur.

Vinden svingede mellem seks og ni sekundmeter tidvis op til 11. Bag Dragør var der læ for bølgerne, men op til halvanden knob modgående strøm. Flyene mod Kastrups 22-04 landingsbane strøg lavt over masten, og det begyndte at blive mørkt. "Så repeterer vi blot de natsejladser, vi havde i Sejlklubben Sundets sejlerskole", var vi enige om.

Nordre Røse stod klart synlig forude - senere lokaliserede vi Lynetteløbet og Trekroner inde mod Byen. Det kneb en smule med orientereringen på det sidste stykke omkring Frihavnen forbi det lukkede løb til Skudehavnen, men ved 21-tiden kunne vi lægge ind på en gæsteplads i Svanemøllehavnen og fortælle fruerne, at "Baloo" - og vi - var nået frem til den rigtige havn.


Nykøbing med rygende sukkerfabrik. 17. oktober på Guldborg Sund.


På vej til mastekranen 18. oktober. Foto: Birte Tørnqvist.


Sejlads mod Nordmandssand 19. oktober. Til højre for sejlrenden ligger Kalvø og Flatø.


Sidste tur i 2006. 21. oktober.


"Esther" før rengøringen 21. oktober.


Ved Kystvejen mod Hjelm Strand lå bådelaugets joller "ureglementeret" parkeret 2. november.