Gedser og Nysted

Større billeder


Træk i sejlene på fladt vand mod Flinthorne Revs sydbøje. 26. maj.


I Nysted lånte vi en kajplads blandt de store både i en times tid. Klik på billedet for at se en temmelig stor udgave af pinsen i Nysted.


Den hollandske Evert i disen syd for Flinthorne Rev 26. maj er en årlig gæst i danske farvande.


Der er god plads i Gedser 21. maj.


Fiskere ved Gedser. "Prins Joachim" fyrer op under kedlerne.


Udsigt fra kahytten i Gedser 21. maj.


Vi har passeret Mads Pulle og har kurs mod indsejlingen til Nysted.


Parat til landgang i Nysted 22. maj.


Aftenpizzaen fra "Hakan's" er serveret. Nysted Havn 22. maj.


Birte arbejder på fordækket. Udsejling fra Nysted 23. maj.


Ved Nordmands Sand mødte vi en flok knortegæs. De yngler i Arktis og er vintergæster nede hos os.


Hængt Skarv ud for Hasselø, 23. maj. Klik på billedet for at studere denne makabre scene lidt nærmere.

 

Pinsetur med Ejvind

26. maj
Endnu er det forår, selv om vi har haft sommer. Denne pinselørdag mindede dog mest om efterår. Gråt, regnfuldt og sidst på dagen blæst og en kulde, vi havde glemt. Men sejle ville vi, min bror, Ejvind, og jeg. Fra Toreby Sejlklub stod vi ud klokken 11 med broflaget oppe med Nysted som et håbefuldt mål.

Kraftig strøm i ryggen krævede, at vi drejede "Esther" væk fra broen og satte gas på. Men så tændtes tre røde blink, og snart tre faste. Vi kunne lige vende i strømmen uden at ramme broen og sejle ned mod Flatø og Kalvø og sætte den nye fjernbetjening til selvstyreren undervejs. En ny fornemmelse af frihed til at bevæge sig rundt på båden - der ikke er stor - uden at miste styringen.

Vinden var svag - sejlene ville ikke give fart. Først ved Marrebæk Skov var der vind til genuaen og storsejlet. 5,5 knob rakte den til i fin og lydløs gliden over et fladt vand. Efter Flinthorne Revs sydbøje fik vi vinden agten ind, halede genuaen ind og tændte maskinen med storsejlet i passivitet. Snart blev også det surret til bommen.

To luksus-platter i molens restaurant blev pinsens landlige højdepunkt, før vi lagde ud igen og sejlede mod Nykøbing i konstant modvind - op til 8 m/s helt fremme ved Frederik IX Bro, hvor vi havde en strøm med os, der bragte os op på ulovlige 6,6 knob under den rejste broklap.

Med Birte og selvstyrer

21. maj
"Helligdage" og silikone-tættede revner skulle have lak denne morgen. Og næppe var den tør, før vi var parat til en hurtig sejltur til Gedser. Birte ville starte sæsonen her, ligesom sidste år. Med strømmen imod var det ingen sag at lade motoren trække "i tomgang" foran Frederik Den IX's Bro, mens et par tog passerede. Vi sejlede gennem vandet med samme fart, det kom imod os.

Vinden var svag, og strømmen var imod ned til Bredningen. 3-4 knob kunne det blive til uden for megen motorlarm.

Selvstyreren, Simrad TP22, skulle prøves hernede mellem Nordmands Sand og bøjerne ved Marrebæk Skov. "Anton" kaldte vi selvstyreren af grunde, jeg ikke skal komme ind på. Og Anton holdt kursen. Vi kunne såmænd have lagt os til at sove, hvis det ikke var for udkigget og det varme sommervejr.


"Brumbamsen" var med og fik lov at styre sammen med Simrad TP22.

Gedsers hotspot virker fint. Man kan nu købe en voucher hos TDC i stedet for at tegne et abonnement. e-posten og vejrudsigten for i morgen var hurtigt kontrolleret. Vi kan sejle til Nysted, hvis vi får lyst.

22. maj
Vi havde lige rejst os fra køjerne, da gnister og flammer med en hvæsen stod ud fra stikdåsen ved kahytsnedgangen. Er det drøm eller virkelighed, var min første tanke. Om lidt brænder det hele. Men forskrækkelsen var straks forbi, og jeg undersøgte, om der stadig var strøm fra land. Det var der ikke. En fugtig dis over havnen var måske forklaringen på kortslutningen på broen. Nabostikket virkede. Heldigvis var opladeren ikke sluttet til, da kortslutningen skete.


Den svedne stikdåse i Gedser.

Vi ville ikke sejle ud i disen, skønt instrumenterne kunne vise os vej. Andre skibe kan de nemlig ikke udpege for os. Men snart var sigten god, og Anton blev aktiveret med kurs mod waypointet Flinthorne Østbøje. Vind og bølger var imod, og selvstyreren fik noget at arbejde med. Da jeg ikke har regnet ud, hvor meget strøm, den sluger, blev den hurtigt erstattet af menneskehænder.

Ovre under Lolland faldt både vandet og vinden til ro. Vi passerede Mads Pulle og snoede os gennem Nysteds smukke indsejling til en plads på første parket med Ålholm agten og byens lettere "tivoliserede" havneområde foran os.

Ellers er Nysted uspoleret idyl med mange velholdte og nænsomt istandsatte huse. Den tidligere Nysted Kommune satsede på pensionist-tilflyttere, og det er lykkedes - også økonomisk.

En tur rundt i den sommerstille by er ikke lang, men den krævede alligevel et par fine timer på langs i kahytten, før aftenens pizza - to for en pizzas pris, hvorfor en dåse Ravioli med kødsovs blev sat tilbage i skabet til de øvrige specialiteter af samme slags.

23. maj
Havnemesteren i Nysted havde ikke sat den aktuelle vejrudsigt fra DMI op i vinduet, men på mellembølger kunne den monotone oplæser klokken godt 8,45 berolige os med, at vestenvinden ikke ville overstige 8 m/s, og at den ville aftage ud på eftermiddagen.

Genuaen blev gjort klar, og en lang løs line i land, så Birte kunne styre stævnen, mens vi bakkede ud fra pladsen. Der var ikke megen fart i sejlet fra indsejlingen med kurs mod Mads Pulle, men det hjalp, da vinden steg til de lovede 8 m/s. Bølgerne steg også, og vi rullede noget, så længe vi havde vinden agten for tværs.

Efter Flinhorne Revs østligste kompasafmærkning drejede vi op mod Guldborg Sund, og kort efter drejede vinden med. Nordfra og igen vestlig, og nordvest. Så lagde den sig lidt og bekvemmede sig omsider til at komme nord fra. Vi måtte have maskinen tændt.

Ved Nordmands Sand landede et langt træk knortegæs, som vi snart indhentede og fotograferede. Her syd for Hasselø var det også, at en skarv var hængt ved halsen på en bagbords sideafmærkning. Et makabert påfund, som næppe billiges af selv Amatørfiskerforeningen, der ellers agiteter voldsomt for at tage livet af både skarven og marsvinet, fordi de siges at fortære 120 tons danske fisk om dagen. Herregud. Fritidsfiskerne har vel værre fjender end de intetanende dyr.


Gedser 21. maj. Foto: Birte Tørnqvist.


Indsejlingen til Nysted 22. maj. Foto: Birte Tørnqvist.


Nysted Havn. I baggrunden Ålholm Slot. 22. maj.


Birte i Nysted 22. maj.


Sejlerskolens optimister. 22. maj i Nysted.


Knortegæs ved Nordmands Sand, 23. maj.