Sensommer 2007

Større billeder


Gensyn med "Banjaard", som jeg også mødte i Svendborg. Guldborg Sund 7. august.


"Esther" ligger i Guldborg og venter på mindre vind. 7. august.


Krigsskib nærmer sig Guldborg .


Spejderpatrulje i aktion 7. august. Et farvestrålende mål for fjendtlig ild.


Magelig sejlads med håndarbejde 8. august i Smålandsfarvandet.


Femø Skellerevs østbøje med Vejrø i horisonten 8. august.


En af Vejrøs mange fritløbende hjorte.


Vejrø 8. august. Lysstanderen må fungere som pullert af mangel på bedre.


Opretstående klaver og sand på gulvet i Vejrøs flotte opholdsstue.


Femø Havn 9. august.


Vejen mod Femøs nordøst-strand.


Ved Femøs nordøstkyst 9. august.


Dis over Femøsund 10. august. Femøfærgen ses derude.


Voldsom fremfærd i Guldborg Sund 10. august.

Til sidens top

Vejrø og Femø

7. august
Efter en weekend i København pakkede Fruen og jeg "Esther" med sengetøj og mad til et par dage i Smålandsfarvandet. Blæsten var stilnet lidt af, og jeg sejlede mod Guldborg, hvor Birte ville påmønstre.

Men vinden friskede for meget op - indtil 12-13 m/s, der kunne sende ubehagelige bølger mod os ovre mod Femø eller Askø. Vi besluttede at se tiden an i Guldborg.

Brovagten på Guldborgbroen, hvis hurtighed jeg ellers har berømmet, er ved at udvikle sig til et problem for sejlerne. Han kender tydeligvis ikke bestemmelserne for den bro, han betjener. Ofte er signalerne slukket, og i dag medførte det, at en flok tyske sejlere forgæves ventede på tre faste lys. Brovagten mistede imidlertid tålmodigheden, måske uden at vide, hvorfor sejlerne ikke sejlede frem, og klappen blev sænket for næsen af den tysker, der var nærmest broen. En klub-kammerat fortalte i Guldborg, at han også har bemærket, at Guldborgbroens brovagt ikke følger reglementet for broens signaler.

Hen mod klokken fire var vinden stadig i det friske til hårde hjørne, og vi besluttede at lade båden ligge i Guldborg natten over. Birte cyklede til Hjelm efter bilen, mens jeg forsøgte at betale havnepenge. "Du kan betale klokken otte", var reaktionen på min anmodning i "Lagunen". Nye forhold.

Klokken godt otte kunne man så opleve en omhyggelig havnefoged, der oven i købet vidste, at tyskerne ikke er du's, men tiltalte dem på det høflige tysk, de taler med hinanden.

Hjemmeværnet aflagde besøg ved broen i en hurtig patruljebåd med spejdere ude - i en lige så hurtig gummibåd. Krigsmagten nød åbenlyst det fine aftenvejr og den nedgående sol. Jeg strøg flaget på "Esther" og kørte til Hjelm og en varm seng.


Fritidens stridsmænd på kolissionskurs.

8. august
Endelig havde vinden lagt sig. "Esther" sejlede fra Guldborg klokken 10,50, og vi kunne konstatere, at brovagten nok ikke behøvede at tænde signalet i dag, hvilket han heller ikke gjorde, da ingen sejlere ventede nord for broen.

Lidt motor og genua til Havrehesten gav fem knob, men vi kunne nøjes med mindre, tre knob, da motoren var slukket. Fra Argus Grund styrede vi mod Ledas Grund, nordbøje, siden Femø Skellerevs østbøje og nordbøjen N for Femø, hvorfra der var fin vind på ca. 7 m/s frem til Vejrøs omdiskuterede havn.


Mod Vejrø havde vi en regnbyge i hælene, og den nåede at strejfe os på sin vej vestover.

Vel inde mellem havnens nærmest usynlige indsejlingsmærker (de lyser godt nok om natten) drejede jeg hårdt bagbord for at nå ind i bassinet for mindre både. En uafmærket sandbanke gav et bump i båden, og der måtte gas på motoren, før vi kom fri.

I denne del af havnen var der tomt, så vi lagde os inderst, hvor der er lys- og strøm-standere nok, men ingen fortøjningsmuligheder. Mon ikke landkrabber har designet den nye havn? En lysstander gjorde det ud for pullert, og den holdt i det mystisk urolige bassin, hvor dønningerne var op til ca. 30 cm, selvom vinden var svag, og bølgerne ude i Smålandsfarvandet syntes lavere. Hvad skyldes dette fænomen? Jeg er ikke hydrograf, men svaret skal måske søges hos en sådan.

En halv snes danske og tyske både havde fundet vej til Vejrø Marina på denne dag i højsæsonen. Prisen på 250 kroner og opefter pr. nat afskrækker efter sigende både danske og tyske sejlere, som rapporterer advarende hjemme i klubberne. For en havn, der ikke er færdig, og hvor entreprenørerne larmer om dagen, er det uanstændigt at tage fuld pris, skulle man mene.

Mens man endnu ikke får valuta for havnepengene i havnen, er der trøst at hente i gårdbutikkens smukke (og dyre) indre og på øens kyster med fuglelivet, gederne og hjortene. Kommer man ind på øen, ser kirkegården lidt nøgen ud efter elmesygen, og der forestår et stort arbejde med at slette de grove spor af entreprenørmaskiner overalt. Men vi åd os en pukkel til i stærke chips, kølet med øens brombær, der gror overalt i rigelige mængder, og lod os ikke distrahere af anlægsarbejderne, da vi har svært ved at forstå landligt jysk og slet ikke polsk.

9. august
Dønningerne inde i Vejrø Havn var blevet så kraftige, trods næsten vindstille, at vi måtte forhale "Esther", så hun ikke rykkede ubehageligt hårdt i rebene. Da vinden var frisket lidt op, sejlede vi ud på en lille tur for genua til yndlingsøen Femø, hvis havn var næsten fyldt på nær den bedste plads, som vi lagde os på.


Baby-krabbe - klik for fuld størrelse.

Lis i "Havnehøkeren" søger afløsning 1. november, så er der blandt de stakkels læsere en købmand in spe, da henvend dig til Havneudvalget i Lolland Kommune.

Birte lejede os et par cykler, der bragte os til øens dejlige nordøstkyst og tilbage over Sønderby. Siden trådte vi i pedalerne til Femø Kro, som serverede en wienerschnitzel på størrelse med en parcelhusgrund, samt en pandekage med grønt til hende, der ikke lever af lig.

10. august
Regn og dis og svag vind, op til 6 m/s. Vi skal være i København senest i morgen tidlig, og da vind-prognoserne har været fine gennem hele ugen, har vi ikke haft grund til at tvivle på sejlads-mulighederne. Heller ikke i dag, hvor "Esthers" genua hjælper motoren til en hurtig tur mod Guldborg, hvor broens signaler er i funktion. Vi venter lidt med motoren bak og roret lagt mod styrbord, så passer vind og strøm til, at vi ligger stille.

Birte skifter til cykel i Guldborg, og jeg sejler gennem den smalle sejlrende, hvor endnu en lokal motorbåd, der vil frem midt i løbet, skaber ravage ombord med sit voldsomme kølvand.

Mange sejlere klager over maskinisternes ubetænksomhed, når de med stor fart og høje kølvandsbølger vælter kaffen og sender grej i dørken under rolige vindforhold, hvor båden ikke er "stuvet til kuling".

Større billeder


Tapre roere sejler mod Nykøbing efter et kort hvil i Guldborg under turen fra Stubbekøbing. 7. august.


Vinden har lagt sig, og højvandet løfter "Esther" op over kajkanten i Guldborg 7. august.


Stille vejr ved Femø 8. august.


Vejrø Havn 8. august. God plads i det vestre bassin.


Ved gårdbutikken på Vejrø 8. august.

Vejrøs østlige pynt 8. august med fugle, geder og hjorte.


Vejrø 8. august.


Solen går ned over Vejrø 8. august.


Tysk Evert var inde at vende i Vejrø Havn, men sejlede ud igen og kastede anker.


Strand ved Femøs nordøstkyst 9. august.


Frø i Sønderby Gadekær på Femø, 9. august.


Både for anker ved Femø 9. august. Klik på billedet for at se hele motivet.


Lollands typiske kulisse-landskab. Mod Majbølle 10. august i Guldborg Sund.

Til sidens top