Sommer 2009

Større billeder


Drabant 24, skolebådene.


"Sundet" og "Nordvest", skolebåde for andetårs elever.


"Frems" gaffelrigger, der var eksamensbåd i 1999. Her er et hold elever på vej ud fra Lynettehavnen. Klik på billedet for at åbne hele motivet.


Det gamle klubhus med roklubben "Gefion" til venstre.


"Sundets" klubhus.


Sådan sejlede vi trods alt ikke i sejlerskolen.


Klik på billedet for at se folkebåden i fuld udfoldelse

Nostalgi

16. juni
Et nostalgisk gensyn. Årene i Sejlklubben "Sundets" sejlerskole ligger 10 år og længere tilbage. Men bådene fra den gang er uopslidelige, bortset fra Drabent 24'eren "Aramis", som forliste ud for Dragør i midten af 90'erne efter mødet med en sten, der, trods indberetninger, ikke var angivet i søkortet.

I Svanemøllehavnen lå de der allesammen denne blæsende sommerdag i 2009. "Portos" og "Atos", også Drabant 24, og Spækhuggeren "My Lady", der var øvelsesbåd for medlemmer med førerbevis, som jeg sejlede i nogle sommer-onsdage i 2000. De to gaffelriggede spidsgattere "Sundet" og "Nordvest" er skolebådene fra 2. års sejladserne og fra sommertogtet i 1999, der kan læses om her på hjemmesiden.

Selv Sejlklubben "Frems" gaffelriggede spidsgatter "A3", som var eksamensbåd til duelighedsprøven i 1999, dukkede uventet op ved vindmølledæmningen langt ude ved Sejlklubben "Lynetten", da båden var på vej hjem med et hold sejler-elever.

Derimod var der tomt i "Sundets" gamle, gule klubhus, hvor Strandberg var restauratør, bag ved havnekontoret og Kjøbenhavns Amatør Sejlklubs store hus. "Sundet" indviede i foråret det nye klubhus på Svaneknoppen efter en række år med rejsning af et stadigt stigende beløb til byggeriet og efter mange debatter om husets udseende, standard og indretning.

Den gamle garde af lærere fra sejlerskolen har også lagt op med undtagelse af Michael fra den første sommers sejladser med "Aramis". Fritz har skiftet fra skolechef til korleder i "De syngende Hvaler", og Erik sejler ikke mere på sin elskede gaffelrigger "Sundet" hver eneste tirsdag. Bent, der var instruktør på vores sommertogt i 1999 og en af Byens jazz-eksperter, døde for et par år siden.


Sejlklubben "Sundets" klubflag.

Den sparsomme forbindelse tilbage til Sejlklubben "Sundet" holdes vedlige af Ejvind, som fortsat har problemer med havnemyndighederne, der ikke kan bekvemme sig til at give "Baloo" en permanent plads i havnen. Og så kan man da læse klubbladet på Internettet og konstatere, at ikke ret meget er ved det gamle.

Den svundne tid var god, som den formede sig, den gang jeg ikke kunne forestille mig muligheden for at få egen båd. Da den mulighed kom, blev verden ikke mere den samme.

Skulle man ønske sig at opleve en flig af fortiden ved Svanemøllehavnen, må det være de mange, der bruger sejlene i stedet for motoren. På gode dage er havnen fyldt af hvide sejl. Nederst på denne side kan du se nogle billeder af "rigtige sejlere", taget fra vindmøllerne yderst ude på Refshaleøen. Herude fandt jeg også "Bukken Bruse", den gamle Fejø-færge, som nu er husbåd.


"Sundet".

Større billeder


Den motorløse "Baloo" venter på reparation og installering.


"Dannebrog" for anker ud for Tuborg Havn.


Indsejlingen til Sejlklubben "Lynetten".


I baggrunden ses Middelgrundsfortet.


Fejø-færgen er ombygget til husbåd.


"Alexander von Humboldt" passerer Trekroner 16. juni. Klik på billedet for at se det i fuld størrelse.

Til sidens top