Efterår 2009

Større billeder


Nykøbing-sejler på bidevind 20. oktober - sidste udkald. Udflugten i den afriggede "Esther" blev sæsonens sydligste sejlads, viste målinger i søkortet, ca. fire grader sydligere end inderhavnen i Flensborg.


Det var nemt at overholde farten med strøm og vind i ryggen.


Frederik den IX's Bro.


Parat til at få masterne taget af. Toreby Sejlklub 18. oktober.


Med bilen efterladt ved Hjelm Strand måtte vi gå hjem gennem skoven.


Gunilla og Rikke ombord på "Esther" 12. september.


Birte og Alfred på Guldborg Sund.


Højvandet i Toreby Sejlklub 12. oktober. Klik på billedet for at åbne et større.


Flaget tilhører Samsø-færgen "Kyholm", som bragte os til Samsø på en uges ferie midt i september.

"Slutspurt"

20. oktober
Det lykkedes at liste en sidste sejltur ind i en lang og flot sæson. Uden mast behøvede vi ikke at ulejlige brovagten på Frederik IX Bro, da vi i høj sol og 10 grader sejlede syd på til Hasselø nord for Nordmands Sand.

Birte "påmønstrede" ved den høje kaj for enden af Færgestræde efter et besøg hos frisøren. Vinden var jævn "af sydøst", og strømmen gik en knob nordligt.

Lange bræmmer af blishøns rastede i havneområdet både nord og syd for broen. Inde i Toreby Sejlklubs havn præsenterede et svanepar syv store unger.

Den lille udflugt viste sig at blive sæsonens sydligste sejltur. Vi drøftede, om ikke Flensborg inderhavn er sydligere end renden mod Nordmands Sand. Man skulle tro det, men en hurtig måling i søkortet viser, at Hasselø-renden ligger på 54,43.396 grader nord, mens inderhavnen i Flensborg er på 54,47.332 nordlige bredde. Denne bredde findes i Guldborg Sund mellem Ny Kirstinebjerg og Løgnoret, godt tre sømil eller grader nordligere.

19. oktober
Masterne på 2 x "Esther" blev taget af i dag efter det gennemprøvede system, hvor et reb bindes til mastens fod og gøres fast på dækket. Så bliver masten hængende lodret i kranen, når alle stag og vanter er demonteret, og man kan styre masten, mens den - nu vandret - sænkes ned på mastevognen.

18. oktober
Sol og svag nordlig vind. Oktober viste sig atter fra en sommerlig side, da Birtes sejlbåd skulle i havn efter sommeren for svaj ved Hjelm Strand.

De seneste dages højvande var løbet ud af Guldborg Sund, så det var muligt at wade ud til "Esther II" og hale hende til broen. Så sejlede vi da omsider. Først alene, siden i selskab med flere, der også så chancen for endnu en sejltur før vintersæsonen.

Efter denne sommeragtige, korte sejltur ventede en spadseretur på en halv snes kilometer tilbage til bilen ved Hjelm Strand. Stier fører langs Guldborg Sund gennem Hamborgskoven, og vi rundede Løgnoret fra landsiden med smukke skovbryn og høje, gamle egetræer, før sidste strækning ad landevejen langs Grænge Skov.

Nu er der kun fire hverdage at få masterne af i. Nede i sejlklubben talte jeg en halv snes både, der endnu er med mast. Der bliver næppe trængsel ved mastekranen.

16. oktober
Arne ringede i går. Så er det sket. Når Arne Reitz fra Toreby Sejlklub foretager sin halvårlige opringning - i oktober - er det for at aftale tidspunktet for vore sejlbådes optagning på land. Da er sejlersæsonen uigenkaldeligt forbi.

Lørdag den 24. oktober fra klokken 08,00 vil årets sidste sejlture bestå i at sejle bådene fra B-broen til mastekranens kaj, hvor Stubbekøbing Maskinværksteds kran hejser dem op og kører dem til stativerne på land.

Megen sejlads er det ikke blevet til de seneste måneder. En læk, ny olietank forurenede haven og udhuset sidste efterår, og siden 1. september i år har entreprenøren læsset 360 tons jord på lastbiler, der har fragtet jorden til Rødbyhavn. Udhuset måtte rives ned, og da det tre meter dybe hul var dækket til, byggede murere og tømrere et nyt udhus.

Birtes kolleger fra Frederiksberg Hospital nåede dog at sejle med "Esther" til en ledige fortøjningsbøje ved Hjelm Strand, hvor en maritim frokost blev indtaget.

Ellers er "Slutspurten" temmelig tam. Et højvande på en meter over daglig vandstand krævede kontrol af fortøjningerne, og motoren er startet et par gange - omgående - for at kontrollere strøm på batterierne.

Når efterårsferiens kulde er drevet over og afløst af fugtig sydvesten-luft, wader jeg ud til Birtes "Esther II" og trækker hende ind til broen i Hjelm Bådelaug. På den sidste tur til Toreby Sejlklub vil vi begge nyde Guldborg Sunds rolige vand og smukke bredder. Det er planen.

 

Større billeder


Flatø 20. oktober.


Nykøbing med sukkerfabrikken, set fra syd 20. oktober.


Foto: Birte Tørnqvist.


"Esther II" er trukket ind til broen før årets sidste sejltur, 18. oktober.


Farvel til Hjelm Bådelaug for i år.


Svaner raster i Guldborg Sund. 18. oktober. Foto: Birte Tørnqvist.


Hjulspor over mosedrag ved Løgnoret.


"Esther" har hævet sig godt op over B-broen i Toreby Sejlklub 12. oktober.


Hullet i haven 14. september.

Til sidens top