Forår 2011

Større billeder


Sådan ser det nye apparat ud. På den lille skærm kan man få vist de nærmeste skibe over 300 tons.


Her er forbindelsesmulighederne vist i hovedtræk.


Fragtskib på T-ruten ved Langelands nordspids 2. september 2005. Billedet er taget, efter at "Esther" havde krydset fragtskibets kurs - uden at det var observeret i disen. AIS-signalet fra skibet kunne have advaret om dets position, kurs og fart, før passagen af T-ruten. Billedet er beskåret, og den virkelige afstand var noget længere, end man får indtryk af her.

 

Til sidens top

AIS/VHF-forsøg

 


"Esthers" VHF-antenne med vindindikator og svale. Det lykkedes igen at få antennens duelighed bekræftet, da Askø-færgen dukkede op på VHF/AIS-skærmen, mens "Esther" lå i Sakskøbing Havn.

11. maj
"AIS" i "Esther". Det er sidste nyt i "legetøj" med en alvorlig bagtanke, nemlig sikkerheden til søs, især i trafikeret farvand og ved passage af sejlruter.

Da det længe har knebet med at få den gamle VHF-radio til at virke, anskaffede jeg en kombineret VHF-radio og AIS-modtager, som over et par dages sveden over manualer og finere mekanik (et sæt afbryderkontakter,) er installeret ved de øvrige instrumenter i kahytten.

VHF-antennen krævede en reparation ved dæksgennemføringen, efter at jeg omsider havde fundet ud af, hvilken af to ledninger til masten, der var antenneledningen.

Så¨virkede AIS-modtageren minsanten i Sakskøbing Havn. Det går jeg i hvert fald udfra, eftersom ordet "Deutschland" viste sig på den lille skærm med afstand, kurs og fart og betegnelsen passagerfærge. Jeg nåede ikke at gennemlæse hele teksten, før den forsvandt. Men sikkert er det, at Rødby-Puttgarten-færgen kortvarigt har været inden for rækkevidde af min maste-antenne i Sakskøbing Havn.

Endnu er forsøgene med at forbinde apparatet med kortplotteren ikke afsluttet, men lykkes det, vil skibe, som udsender AIS-signaler også kunne ses på det elektroniske søkort i GPS-kortplotteren. AIS (Automatic Identifikation System) er et maritimt VHF-baseret system, som er obligatorisk for skibe over 300 bruttotons.

Man skal have et såkaldt SRC certifikat fra Søfartsstyrelsen for at betjene en VHF-radio. Sådan et har jeg ikke, men vil kun benytte VHF-radioen i en eventuel nødsituation, idet jeg forlader mig på resterne af en hårdt tilkæmpet færdighed i radiokommunikation som soldat mellem 1963 og 1965.

 

Større billeder

 


"Esther" på sommerpladsen i Sakskøbing, 6. maj.

Til sidens top