Sensommer 2011

Større billeder


Et par knob var der i vinden ud af Sakskøbing Fjord.


Her ligger Lindholm i horisonten. Vil det lykkes at få et glimt af lensgreveparret, som ferierer på øen?


Et af de to feriehuse på Lindholm. Her ser tomt ud. Bygningen minder i stilen om Knutenborgs øvrige huse, som arkitekterne Henrik Steffens Sibbern og Vilhelm Tvede tegnede i viktoriansk stil i sidste halvdel af 1800-tallet.


Om lensgreveparret benytter dette hus i feriemånederne, vides ikke.

Til sidens top

Grevejagt ved Lindholm

4. september
Med en hæderlig vejrudsigt og en let til jævn vind i ryggen stævnede "Esther" denne sensommersøndag for genua ud ad Sakskøbing Fjord med et eksotisk mål: Øen Lindholm ville i dag have besøg af øens ejer, Adam lensgreve Knuth og gemalinde Charlotte lensgrevinde Bille Brahe Knuth.

Efter at have opnået mulighed for at fotografere dronning Margrethe og prinsgemalen under regentparrets besøg på Anholt i forsommeren, ville billeder, taget fra egen båd, af Lindholm med lensgreveligt besøg, være noget af en fjer i kasketten for en gammel skriverkarl.

Af Fruen, der er medlem af den lokale roklub, havde jeg erfaret, at lensgreveparret - og måske også andre notabiliteter - ville opholde sig på Knuthenborgs besiddelse, Lindholm, hele dagen i dag og feriere på øen en måned eller to frem i tiden, hvilket må siges at være usædvanligt længe for en travl adelsmand og hans hustru.

Roklubben havde nemlig anmodet herskabet på Knuthenborg om at måtte lægge ind på Lindholms smalle strand søndag den 4. september for der at indtage de medbragte madpakker.

Sådan en anmodning om at måtte gå i land på stranden er en høflighed, idet naturfredningsloven tillader alle at gå i land og opholde sig på de danske strande (med undtagelse af fuglereservater fra 15. marts til 15. juli).

Men lensgrevskabet kender sikkert ikke alle de nymodens love i det danske demokrati, så roklubbens anmodning om en kortvarig landgang blev afslået af Christoffer greve Knuth med den begrundelse, at hans forældre, lensgreven og lensgrevinden, ferierer på øen i den ansøgte periode, og at roklubben kan søge igen om en måned eller to.

Som det fremgår af billederne i dette afsnit, lykkedes det ikke at få lensgreveparret at se på Lindholm i dag. Med en sejlbåd, der stikker 1,35 meter, kan man ikke undgå at holde en passende afstand til den privatejede ø, der syntes aldeles mennesketom.

Imidlertid kan det ikke udelukkes, at lensgreveparret er sejlet til øen i en båd, som senere har forladt Lindholm, efterladende parret alene med øen og dens to huse til ferielivets adspredelser, måske langt ind i efteråret.

En anden mulighed er, at Christoffer greve Knuth har stukket roklubben en plade, fordi han ikke ønsker, at menigmand skal betræde hans besiddelser uden at betale entre.

 

 

Større billeder


Lindholm med lensgrevefamilien Knuths to ferieboliger. Her er ikke tegn på liv på denne feriedag. Stranden omkring øen er tom for både.


Også Lindholms flade areal, hvor Ellehammer fik en flyver til at lette i 1906, er øde i dag den 4. september. Hvis lensgreveparret er på øen, har de ingen mulighed for at forlade den, før der er tilkaldt skib.


Også kysten mod Lindholms Rev er tom for "landgangsbåde" og ferierende højadel.


Udsigt fra Lindholm mod Bandholm og Knuthenborg. Jeg havde håbet at få et glimt af lensgreveparret på vej mod ferieøen, men forgæves.


Farvandsvæsenet har her dristet sig til at forstyrre lensgreven med et par retningsbåker på ferieøen Lindholm.

Til sidens top