Forår 2011

Større billeder


Hejren har valgt en pæl at hvile sig på, 30. maj.


Palle Danielsen og "Carolina"'s besætning anbringer bagbords sideafmærkning.


Birte kontrollerer pulverslukkeren. Den er i orden til og med 2012.


Fra Sakskøbing Fjord, 12. maj.


Svend, Bente og Birte.


Sakskøbing Havn 12. maj - aften.


Farvel til Frederik Den IX's Bro og Toreby Sejlklub for en tid i sommeren 2011.


Guldborg med broen forude.


"Esther" forlader Guldborg Sund og er straks ude i Smålandsfarvandet.


Rest af sømærke ved Oreby Slot.


Det obligatoriske billede af Guldborg Sund mod nord på første sejltur.

 


Også Slotsbryggens seneste etape viser tidernes skiften. Bygningen står tom. Der er krise på boligmarkedet.

 

Til sidens top

De første ture

30. maj
Sommeren er vendt tilbage og med den, fristelsen til at stikke ud i den smukke Sakskøbing Fjord, hvor en hejre nød udsigten fra en pæl i vandet. Det har jeg ikke set før.

Sommerhumøret må også have grebet den sympatiske ældre mand på en af broerne langs fjorden, da han råbte til mig, at "Esther" er en flot båd, og at de kunne deres kram i gamle dage.

Sammen med Fruens vandrer-venner travede vi Anholt igennem på kryds og tværs i sidste uge, der bød på flot sol men rigelig blæst. Lystbådene lå spredt i havnen på Anholt, hvor der ellers i turistsæsonen er talt op til 650 betalende både i havnen, som det blev fortalt på kajen.Foto: Birte Tørnqvist.

Dronningen og Prinsgemalen (sådan) kom forbi 26. maj, med søgang under ankomsten i chaluppen fra "Dannebrog" til ankers nord for havnen. Afrejsen fra Anholt foregik pr. helikopter, da vind og bølger rejste sig yderligere i løbet af dagen.

12. maj
I dag kom sømærkerne i Sakskøbing Fjord og den inderste del af Oreby Rende omsider på plads. "Carolina" fra Sakskøbing Bådelaug mødte vi ved middagstid med fire herrer ombord sammen med nymalede grønne og røde stager.

Fra pålidelig kilde meldes, at Guldborgsund Kommune har måttet vente på leveringen af de grønne og røde toppe fra en overbelastet fabrik og derfor først har kunnet levere mærkerne til bådelauget 10. maj således at aftalen om udsætning før 1. april ikke har kunnet holdes.

To magelige motorture på Sakskøbing Fjord blev det til i dag, idet vejret indbød til at tage billeder af Fruen og hendes ro-kolleger under aftenens roninger.


Birte som styrmand.

6. maj
"Kender du ikke signalerne?"

En skrattende højttalerstemme blæser dette relevante spørgsmål ind over "Esther", der sejler i fuld fart under Guldborgbroens ene rejste bloklap.

Jeg nikker og kigger op mod brovagtens vindue: Jo. Jo. Det hører han næppe. Men måske ser han min sejlerkasket, som prydes af Dansk Vandrerlaugs navn og logo, og måske er dette årsagen til den efterfølgende højttalersvada: "To faste lys betyder, at skibe fra nord må passere, og du kommer fra syd".

Men nu er jeg igennem og passerer den tyske lystsejler, der omsider har vendt båden og sat kurs mod broen - fra nord. Vi passerer hinanden i god afstand, og et godt stykke fra broen, der stadig er oppe.

På vej fra Toreby Sejlklub mod Sakskøbing i strålende sol og let vind havde jeg set brovagten tænde de to blinkende lys, der betyder, at broen åbnes for skibe fra nord. Lysene skiftede til faste lys, men den tyske sejler reagerede ikke. Det er før sket, at Guldborgbroen er sænket, mens en tysk sejler ventede uden at passere. Så jeg brød gennemsejlingsreglerne og gav gas - tøvede lidt - tyskeren lå stadig stille nord for broen - så sejlede jeg frem.

Vel ude i "Tragten" med kurs mod Argus Grund brød min sømandssamvittighed lidt sammen, og jeg fandt broens telefonnummer på min telefon via Internettet, ringede op til brovagten, præsenterede mig og sagde undskyld med forklaringen om tyskeres ofte sete vægelsind.

Brovagten havde selv gjort sig samme erfaringer, men reglerne skal overholdes, og jeg beklagede endnu en gang. Så sagde vi hej - vistnok forligte.

Således er ingen ufejlbarlig, heller ikke de folk fra Bandholm Sejlklub og Sakskøbing Bådelaug, der har en aftale med Guldborgsund Kommune om at sætte sømærkerne ud på ruten øst om Askø samt i Oreby Rende og Sakskøbing Fjord fra og med 1. maj.

Stemmetofte Øst var ikke at se på positionen. "Kulmanden" Syd var erstattet af en pind med en kugle i toppen på en forkert position. Enkelte bagbords og styrbords mærker stod langs ruten, men ikke, hvor de skulle. I Oreby Rende og i fjorden skulle der gode øjne til for at opdage de få mærker, vinteren ikke har taget.

Der er tidligere fra sejlklubberne klaget over, at kommunen ikke har leveret sømærkerne i tide før udsætningen. Årsagen til den mangelfulde afmærkning i dette forår, kender jeg endnu ikke.

Hjemmefra var jeg forberedt på, at mærkerne langs den vanskelige passage øst om Askø kunne mangle, (det gjorde de 20. maj sidste år) men Fruen reddede sejladsen ved at foreslå, at jeg sejlede efter de gamle spor på kortplotteren. Genialt. Det virkede.

Der var næsten tomt for sejlere på denne flotte forårs-fredag. Enkelte var ude at fiske efter hornfisk i småbåde og ved broerne. Derimod var der livlig trafik til vands og i luften af skarve, ederfugle, canadagæs, gravænder, gråænder, blishøns og måger.

PS: Efterretninger for Søfarende nr. 18, 7. maj oplyste, at afmærkningerne i de indre danske farvande er i orden efter isvinteren, men 11. maj udsendte Farvandsvæsenet denne meddelelse:

På grund af den netop overståede isvinter kan afmærkningen i Smålandsfarvandet ikke forventes at være på plads og i orden./...

 


And på nabobådens undersøiske agtertrim i Sakskøbing.

4. maj
Det var for fristende, omend temperaturen var nede på godt syv graders varme under en letskyet himmel i jævn nordøstlig vind: "Esther" måtte lige en runde ud i Guldborg Sund.

Glemt var den nye tube spartelmasse, dåsen med hvid lak til kahytsdækket, teak-olien, den brune sæbe, presenningsrens, børster, klude og pensler. Det må vente, indtil sommeren igen har indfundet sig - om et par dage, melder meteorologerne.

De gamle rutiner sidder nogenlunde i rygmarven efter en rekord-kold vinter. Fortøjninger, fendere, GPS, motorstart. Jeg huskede det hele, undtagen ekkoloddet. Selvstyreren blev afprøvet. Den virkede. Alt var i bedste stand, indtil roen under den korte sejltur indfandt sig, og blikket kunne hvile ved manglerne ombord.

Renrøringen og malingen er således påtrængende, og en plan om at sejle Birte og nogle af hendes vandre-kammerater fra Bandholm til Askø på mandag kan nok virke inspirerende. Vi får se, om vejrudsigten holder.

 

 

 

Større billeder


Oreby Mølle med de nymalede trekanter, der skal stå overet gennem en del af indsejlingen til Sakskøbing.


Regentparret er her fotograferet under besøget på Anholt 26. maj.


Et udsnit af ca. 100 sæler på "Totten" ved Anholt Fyr 25. maj.


Der sættes sømærker ud fra "Carolina" af Sakskøbing, 12. maj.


Skarv letter fra fjorden.


Sakskøbing 12. maj efter aftensejladsen.


Fejø, Femø og Askø, tegnet i 1670 af den tyske geograf Johannes Mejer. Gengivet efter foto af Jan Ethelberg i "Lolland-Falster 2006", historisk årbog. Læg især mærke til den undersøiske "spids", benævnt "tofte", lige nord for Askø. Der er tale om en af Smålandsfarvandets lave grunde, Stemmetofte, som sender en enkelt lille knold op over havoverfladen, når det ikke er højvande. Stemmetofte ligger noget mere sydøst, mellem Lilleø og Vigsø, end vist på kortet. Knolden var let at få øje på under sejladsen 6. maj mellem Nykøbing og Sakskøbing, og den hjalp til at få bekræftet positionen på kortplotteren i fraværet af de sømærker, der normalt skal være på plads fra 1. maj.

Fra Sakskøbing Fjord, 6. maj.


"Esther" på sommerpladsen i Sakskøbing, 6. maj.


Frisk vejr på Guldborg Sund 4. maj.


Middelaldercenteret har indledt sæsonen 2011, 4. maj.


Kursuscenteret har endnu ikke fundet en bæredygtig funktion efter et par hotel-fallitter.


Toreby Sejlklub ligger derimod i smulte vande med medlemsfremgang og god økonomi.

 

Til sidens top