Vinter 2011

Større billeder


Frederik den IX's Bro går op for "Esther" en sommerdag.


Her er det Guldborgbroen, der hæver sig.

Sejlerturister på Guldborg Sund.


Lollandsbanen på Frederik den IX's bro.


Frisk vind over Guldborg Sund.

 

Til sidens top

Trusler forude

29. januar
Hævet over de daglige brokkerier over tingenes tilstand under VK-regeringens misregimente hænger de truende skyer over sejlerturismen, som Femern-forbindelsen forventede jernbanetrafik og Guldborgsund Kommunes uigennemtænkte spareplaner får til at rejse sig i horisonten.

Det gælder gennemsejlingen af Guldborg Sund.

Igen er sejlernes frie adgang gennem det bugtede og smukke sund i fare som følge af overordnede økonomiske hensyn: Daværende trafikminister Flemming Hansen (K) ville - som så mange andre - sætte sig et monument, og Femern-forbindelsen blev vedtaget som et dansk "forretningsprojekt", der skal tjene de ca. 40 milliarder kroner, broen eller tunellen vil koste, ind på bl.a. transittrafik af svensk industrieksport til Tyskland.

Udover en uoverskuelig trafik af lastvognstog på det danske motorvejsnet mellem Øresunds-regionen og Tyskland, forventes der fire internationale godstog i timen (plus persontrafikken) ad jernbanen over Storstrømsbroen (et spor), og Frederik den IX's Bro i Nykøbing F., der skal udbygges til to jernbanespor og elektrisk drift.

Fire godstog i timen, døgnet rundt.

Det siger sig selv, at brovagt og sejlere skal være kvikke i optrækket for at få lodset de mange danske, tyske, hollandske og svenske sejlerturister igennem i de korte pauser mellem godstog og passagertog på Frederik den IX's Bro - hvis da broen overhovedet ombygges, så den kan hæves.

Guldborgsund Kommune har mange smukke målsætninger, som ser godt ud på papiret, men som ofte er i indbyrdes konflikt. Kommunen vil det hele: Turisme til lands og til vands. Smuk natur. Godt miljø. Et udbygget erhvervsliv (på industri-samfundets forældede præmisser) og et progressivt landbrug, hvis naturødelæggelser er i fuld gang. Og så skal der da også lige tages hensyn til pengestærke folk med tvivlsomme løfter om lokale arbejdspladser.

Guldborgsund Kommune har på smukkeste vis fremhævet sejlerturismen i et høringssvar til Femern-forbindelsen. Sejlerne skal kunne passere Frederik den IX's Bro og Guldborg Sund - så længe kommunen ikke selv skal betale for det.

Når retten til fri passage gennem sundet, der er internationalt gennemsejlingsfarvand, koster Guldborgsund Kommune penge til betjening af broen i Guldborg, vejer pengene tungere end de smukke målsætninger og søfartens lovmæssige rettigheder. Så lukker og slukker broen midt på eftermiddagen i to af sæsonens måneder og syv aften i resten af sæsonen - hvis det står til byrådet.

Sejlklubber i Nykøbing, Nysted og Guldborg har allerede protesteret og advaret imod indskrænkninger af Guldborgbroens åbningstider - især i månederne april og september.

Herfra "Søndagssejlerens" beskedne platform skal der lyde en opfordring til læserne - hvis de stadig findes: Studer de tilgængelige informationer om Femern-projektet og Guldborg-broen og send protesterne til rette vedkommende, hvis I er enige

Femern-forbindelsen, publikationer

Guldborgsund Kommune

Toreby Sejlklub

 

 

Større billeder

 

Til sidens top