Forår 2014

Større billeder


Birtes båd sejles til pladsen ved Saxkjøbing Roklub 11. april.


Bundmaling på vinterpladsen i Sakskøbing.


Toreby Sejlklub 8. april.


Bil og båd i Toreby Sejlklub en mild forårsdag, da vinterens indsivede regnvand blev pumpet ud fra "Esthers" rummelige sump nede i kølen.


Lettende blishøns i Nakskov Fjord.


Pontonbroen i Toreby Sejlklub er under fornyelse i foråret.

Til sidens top

Lunt forår

11. april

Tidligt op for at møde klokken 8,00 i Sakskøbing, hvor NKUs meget store kran løfter sejlklubbens ca. 15 både i vandet på fire timer. Det er diset og regntungt med enkelte kraftigere byger, men folk er glade over sejlsersæsonens start, og efter et par timer er det "Lille Esthers" tur.

Motoren er anbragt og låst fast i forvejen, og rebene er parat. Noget stivbenet klatrer jeg ombord og starter årets første sejltur ud i havnen og hen mod roklubben, hvor Erik og Birte står parat. Så ligger hun der igen på Eriks plads. Han sørger for at få masten rejst, når vejret er blevet lidt lunere, og siden vil vi komme med de nyvaskede sejl og hynder. Sommerens ture kan begynde.

9. april

Birtes sejlbåd i Sakskøbing fik en gang bundmaling forleden dag. Aldi's billige. Ganske vist sætter rurerne sig fast hver sommer, men det kan lige så godt være forholdene i Sakskøbing Havn, der forårsager disse mange rurer, som de kan skyldes den billige maling. Vi ved det ikke, som Palle Lauring sagde det.

Hjemme er påhængsmotoren startet og prøvekørt med propellen nede i en stor spand vand. Roret er malet og lakeret. Med en grundig vask af dæk og fribord vil "Lille Esther" være parat til søsætning den 11. april.

Også den gamle Bandholm 26 i Toreby Sejlklub er så småt ved at blive gjort parat. Presenningerne er taget af. Søgelænderet er monteret, men desværre er batterierne temmelig flade. Det er ikke sket før. En lille oplader, som egentlig ikke skal kunne lade et batteri op fra bunden, er sat til elstanderen, og snart vil det vise sig, om motoren kan starte.

Atter i år er juli måned holdt fri af andre aftaler end det årlige sommertogt med Ejvind og "Baloo". Og atter i år vil vi overveje, om vi skal sejle andre steder hen end over i Det Sydfynske Øhav, til Sønderborg og en af de nordtyske havne.

3. april

Netop hjemvendt fra det årlige besøg hos tranerne ved Hornborgasøen i Sverige står sejlbådene for tur. De har klaret vinteren med kun små uheld som følge af stormene "Bodil" og "Carl". Bjarne Bott fra Sakskøbing Motor og Sejlbådsklub fik rejst "Lllle Esther" på vinterpladsen, efter at hun havde lagt sig ned under stormen "Bodils" hærgen, og i Toreby Sejlklub forskubbede presseningerne sig med det resultat, at der skulle pumpes regnvand op fra "Esthers" sump et par gange i vinterens løb.

Sidste år lavede jeg "den lange liste", som traditionen tro ikke er blevet kortere i år - tværtimod. Listen omfatter den ønskelige klargøring og renovering, der endnu ikke har været identisk med den gennemførte.

Kahytten skal slibes ude og inde og have nye lag af lak og bejdse. Dækket skal renses - atter i år - og så er der bundmalingen, der endnu ikke er blevet forsømt, ligesom motorafprøvninger på land, hjemme i gården med "Suzuki" motoren og på vinterpladsen under vandtilførsel for Volvo-motorens vedkommende. Søsætningerne finder sted den 11. april i Sakskøbing og fra 25. april i Toreby Sejlklub.


Kvalte småfisk i Høvænges havnebassin, som var spærret af tang.

 

Større billeder

Vinter og forår.


Birte tog et billede, da vi var færdige med bundmalingen 20. april.


Ejvinds "Baloo" køres til søsætningsbassinet i Sejlklubben "Sundet" 15. april. Motoren startede i andet forsøg, melder Ejvind fra København..


Et langt reservetov er parat til styring af Birtes båd, da bådene ofte hejses meget højt til vejrs under søsætningerne i Sakskøbing. Der blev dog ikke brug for det.


På vej til vandet 11. april i Sakskøbing.


Januar. Lindholm, set fra Ravnsborg Voldsted på en sjælden dag med is.


Besøg i haven, mens sneen kortvarigt var over os i januar.


Havnen i Sakskøbing 31. januar.


"Esther" i Toreby Sejlklub efter stormen "Bodil".


Traner ved Hornborgasøen 31. marts.

Til sidens top