Sommer 2015

Større billeder


Dybvig Havn med "Ulla" af Aarhus, der udfører renovering af havnen.


Siloen i Bandholm har fået konkurrence som pejlemærke af grev Knuths nye pengemaskine - tre kæmpe-møller.


Sakskøbing Fjord.

Sakskøbing

12. juni

Årets hidtil flotteste vejrudsigt lød på sol, varne og 3 m/s vind, mest fra nordøst. Ganske vist måtte sejlene så blive på bommen og i posen nede i sejlskabet, og motoren måtte atter holde for, da "Esther" blev forlagt fra Toreby Sejlklub til Sakskøbing Havn for sommeren.

Der var god tid til de ca. 26 sømil fra Nykøbing til Sakskøbing, så jeg lagde vejen om ad Dybvig Havn på Fejø - ca. 34 sømil i alt -. Her er et større renoverinsarbejde i gang. Der var alligevel mange ledige pladser i havnen, men jeg lagde ikke til denne gang.

I Guldborg Sund og ved indsejlingen til Dybvig Havn lå mindre øer af "fedtemøg", som man endnu kan sejle uden om. Men hvor længe? Det er tidligt på sommeren efter en kølig og blæsende maj. Vandkvaliteten må være meget ringe, når grøden allerede indfinder sig på årets første rigtige sommerdag.


Toppet lappedykker på rede i Sakskøbing Fjord.

Sakskøbing Fjord blev atter en oplevelse af skønhed og fugleliv, og inde i havnen - vel fortøjret - råbte Bent fra sejlklubbens bestyrelse: "Velkommen hjem". Bedre kan det ikke være.

Større billeder

12. juni:


Afsked for sommeren med Toreby Sejlklub.


Ud for Klodskov i Guldborg Sund.


Dybvig Havn på Fejø.


Hele billedet af dem toppede lappedykker i Sakskøbing Fjord.


På pladsen i Sakskøbing med en ny nabo, Granada 27.

Til sidens top