Efterår 2015

Større billeder


Hans, beordret passiv gast i Oreby Rende 25. september.


Frisk vind fra nord 7. september.


"Pegasus" og et søsterskib var på besøg i Sakskøbing Havn 3. september. Her hejses "Pegasus'" storsejl op.


Ved Oreby Bro har vi næsten indhentet "Pegasus".


Bemærk topsejlenes hvide farve. De er åbenbart ikke ofte i brug.


Sydbøjen har fået besøg.

Til sidens top

September

Til Toreby Sejlklub

25. september var vejr og vind omsider egnet til et par ældre herrer, Søndagssejleren og Hans, beordret passiv gast - atter hensat på hynderne i styrbords side af cockpittet. Målet var Toreby Sejlklub, hvor båden skal på land sidst i oktober.

Med vand, øl og madpakker styrede vi med hejst storsejl ud ad Sakskøbing Fjord. Vinden var i sydvest og med den forestående sejlads øst om Askø skulle vi overgå forsejl adskillige gange, hvorfor det ikke blev hejst.

Storsejlet gav en god stabilitet og ekstra fart - 6 knob - op mellem grundene mod Stemmetofte Øst. Nedad mod Guldborg satte jeg broflaget, og broen gik op, mens vi langsomt sejlede mod den.

Ved tunnellens dæmninger skød et blankt marsvin ryg en enkelt gang. Ellers nød vi ederfuglene og gæssene undervejs på denne sensommerdag. De 26 sømil fra Sakskøbing til Nykøbing sejlede vi på fem timer.

3. og 4. september

"Det er igen september. Og igen
skal sikkerhed og viden vejres hen.
Forløst står svimmelheden op herinde:
September elsker jeg - og dig, veninde".

Frank Jægers digt "September-dårskab" hørte jeg ofte på min båndoptager som ung, læst op af digteren selv, han, der tabte livet til en umulig drøm om landlig idyl, forblændet af samtidens tidlige beundring af hans talent. "Den lyse digter", hvis mørke side trak stadig dybere spor i hans digtning og siden slukkede hans lys helt.

Septembers skønhed er netop styrket af melankolien over sommerens forfald. Men september er også den rige høstmåned - den niende måned, der i Tove Ditlevsens digt, ligesom hos Frank Jæger, har en mørk understrøm bag skønheden: "Henover havens og skovens træer
går månen så høstligt svanger,
påkaldt af ensomme menneskehjerters
usete længsel og anger".

Hen over "Esther" strøg på denne helt igennem lyse septemberdag flokke af viber på træningsflyvning før efterårets træk mod vest og syd i Europa.

Med Hans som beordret passiv gast sejlede vi ud ad Sakskøbing Fjord med Askø som mål for Hans' debut i disse farvande.

Med en gæst ombord ser man friskere, ja næsten med nye øjne på kysterne og det altid skiftende lys over vandet. Den fine dis, som slørede Lindholms genkendelige skovbue lettede og over vandet så vi den septemberhimmel, vi sang om i skolen på Otto Mortensens melodi med Alex Garff's noget mundrette tekst.

Henne ved Askø måtte poesien og vores lange samtale om kirkelige emner vige for Askøfærgens observerede kursændring agterude - ret imod os. Hans mente ikke, at Lolland Kommune havde råd til at miste en færge ved sammenstødet med "Esther", så jeg satte kursen mod færgens agterstavn og lod den passere foran os ind i den tomme Askø Havn.

Vejret grånede mod øst, men vi stolede på DMI's vejrkort, som forudså, at regnbygen ikke ville ramme os. Det gjorden den heller ikke, men vinden friskede op på hjemturen og gav lige netop de sprøjt og den smule skum, som kunne kaste et skær af "rigtig sejlads" over denne magelige septemberdag.


Også 4. september viste månedens lys og farver med sol og vældige skyer, som blev afløst af dis og slørede horisonter over Sakskøbing Fjord på en kort formiddagstur. Vinden var atter i syd og friskede en smule op hen over formiddagen. Skarvene sad på pæle og koste og sten for at tørre vingerne. En enkelt sværm af stære gjorde ikke solen sort, men varslede vinterens komme.

7. september var velegnet til at snuse til Smålandsfarvandet i en opfriskende vind, målt til 10 sekundmeter fra nord. Mon ikke edderkopperne i tovværket på dækket er elimineret af havvand fra bølgegangen?

Septemberluften var skarp, glasklar og kølig fra morgenstunden men efterhånden op mod 17 grader, da solen fik magt. Flokke af krager skreg op, som var der konflikt i luften. Skarvene optrådte også i flokke i dag. Jeg spejdede atter i dag efter en eventuel ny koloni af skarve her ved Sakskøbing Fjord, men den nærmest kendte er stadig havneøen ved Bandholm.

 

Større billeder

25. september:

Storsejlet er sat i en jævn sydvestlig vind på sejlturen fra Sakskøbing til Toreby Sejlklub 25. september.

3. september:


Hollandske gæster i Sakskøbing Havn.


"Pegasus" forbereder afgangen.


Ved Oreby Bro.


Mod Kragenæs.


I selskab med Askø-færgen.


Skipper er ombord.


Vi forlader Askø Havn.

4. september:


Septemberlys over Sakskøbing Fjord.


Toppet Lappedykker.


Kysten ved Maltrup Skov.


Stenen "Las" yderst til højre.

7. september:


Blishøne og toppet lappedykker er blevet venner.


Frisk vind i Smålandsfarvandet.


Solen blændede og gjorde det svært at finde kostene.

 

Til sidens top