Sommer 2015

Større billeder

Sakskøbing Havn 17. juni.


Skarv med Oreby Slots store tårn i baggrunden.


Hejre ved rørskoven i Sakskøbing Fjord.


Ederfuglene falder godt sammen med bølgerne.

Til sidens top

Smålandshavet

18. juni

Farvandet mellem Sjælland og Lolland - Smålandsfarvandet - bliver nok de kommende års foretrukne sejlads-område. Efterhånden ligger Sejlklubben "Sundets" sejlerskole en snes år tilbage i tiden, og det sportslige element i sejlturene har sandt at sige fortonet sig i magelighedens tåger. De forholdsvis lange ture vest på mod Det Sydfynske, Sønderjylland og Nordtyskland er også gledet i baggrunden, efter at "sommertogterne" er sat på pause.

Det kniber med at få sejlene sat. Man skal op på fordækket for at hive genua eller forsejl op, og siden hen til masten for at trække i storsejlsfaldet. Fysikken fejler ikke noget, og "suset" er stadig det samme, når "Esther" med skum for boven lydløst skærer sig gennem bølgerne med sejlene flot spændt ud for en god vind. Det bliver bare ikke til noget, når motoren nu er i gang, og man sidder ved pinden med en pibe tobak. Glæden over vandet og båden er heldigvis intakt.

Smålandsfarvandet kan groft deles ind i en nordlig og sydlig del. Nord for Vejrø ligner sejladsernes vilkår og karakter det, man finder i Kattegat og midt i bælterne, Fakse Bugt, Køge Bugt og Vestlige Østersø. Åbent og frit vand. Her har jeg oplevet de kraftige rulleture, når vinden er frisket op, og bølgerne har rejst sig.

Men kommer du syd på - syd for Vejrø - brydes bølgerne ved de fleste vindretninger af øer, grunde og flak, og du skal kigge efter på søkortet for at styre uden om. Det er motorsejlerens paradis med "vandveje" på kryds og tværs.

Sådanne "vandveje" benyttede jeg i går, da otte timer var afsat til en tur "ud i det blå". Sakskøbing Havn er ideel som udgangspunkt for mindre udflugter til søs. Syv havne er inden for rækkevidden af en éndages tur: Askø, Dybvig og Vester Havn (Fejø), Femø, Kragenæs, Blans og Bandholm.


Som billedet herover viser, er der motiver nok for en amatørfotograf, når man sejler til og fra Sakskøbing gennem den smalle og altid rolige Sakskøbing Fjord med højst 5 knob. Længere ude ligger de flade øer næsten hele horisonten rundt. Farvandet kan ganske vist ikke måle sig med "Det Sydfynskes" rigdom af øer og holme med Fyns og Ærøs bakker langt ude. Til gengæld er her altid god plads både i de smalle løb og i samtlige havne med undtagelse af Femø og Dybvig, når sæsonen er på sit højeste - eller jazzen er i gang på Femø.

Er der længere mellem sejl og sejlere, myldrer fuglelivet til gengæld her i det sydlige Smålandsfarvand. Vældige flokke af svaner, ederfugle, gæs og blishøns og ænder. Strandskaden hejren og klyden færdes ved kysterne sammen med lappedykkere og skalleslugere. Og overalt ses fiskernes største fjende næst efter EU - den sorte, sultne skarv.

De var der næsten allesammen i går, da turen gik rundt om Askø og Lilleø med lange kig mod de øvrige øer. Jeg fulgte Oreby Rende syd om Tørregrund og tog et sving nordover mellem den og Skogrund og atter et drej nordøst syd om Ryggen og nu nordvest, vest om Kulmanden mellem fladvandet ved Askø og Lilleø og Bredegrund.

Her mellem Fejø, Femø og Lilleø er der forholdsvis frit vand op gennem Femøsund mod Vejrø og Sjælland, mens man skal passe på vestover ikke at ramle ind i Middelgrund sydøst for Fejø Sletterrev. Mellem Askø og Fejø er der også en del vand med dybder over et par meter, men nede ved Lindholm mod Bandholm og Oreby Rende skal man igen passe på ikke at sætte kølen i havbunden. Den grønne bøje ved Lindholm Rev skal for alt i verden respekteres.

Det blæste godt på denne onsdags-udflugt, og edderkopperne på dækket må være bortskyllede. Oreby Rende er gravet for en længst forsvunden erhvervstrafik på Sakskøbing, og jeg kunne sejle længere ind i læ mod Lollands Kyst og huske at undgå to hvide områder i søkortet, der indikerer "urent vand".

Større billeder


Fra Sakskøbing Fjord 17. juni.


Smålandsfarvandet med Askø til venstre - dæmingen - og Lilleø til højre.


Lilleø, set fra sejlruten øst om Askø.


Solstrejf over Tårs Vig mod Vigsnæs.


Lilleø med Fejø i baggrunden.


"Det store sømærke" med skarv.

Til sidens top