Forår 2017

Større billeder


Vinterpladsen 23. april.


"Esther" kommer i vandet 22. april.


Klar til bundmaling 20. april.


Fruen er næsten færdig med bunden.


Forårsklargøring i Toreby Sejlklub 20. april.


16. april. Motoren er afprøvet med succes.


Første sejltur i 2017 i Sakskøbing Havn 14. april.


Birtes båd sættes i vandet i Sakskøbing 14. april.


Vinterpladsen i Sakskøbing, hvor Fruen er i gang med bundmalingen af hendes lille sejlbåd.


Vi nåede at se omkring 13.000 traner ved Hornborgasjön, før bådene skulle gøres klar. Her har en kraftig blæst bragt en dansende trane ud af kurs.

Til sidens top

Klargøring igen

23. april

Kulden er lettet en smule i solskinnet, og måske er det de lave temperaturer, som får en hvid røg til at fare ud gennem udstødningen på "Esther". Det skete også i oktober sidste år.

Impelleren fejler nemlig ikke noget. Den blev demonteret med forsigtighed for ikke at tabe skruerne ned i sumpen under motoren - og sat ind igen. Efter en tids snurren begyndte den hvide røg. Motoren var blevet varm. På marchfarten 1900 omdrejninger kom der ekstra gang i kølevandet. Nu venter den årlige skønhedsbehandling og mindre reparationer ombord. "Esther" skulle gerne ældes med ynde.

22. april

Trods en kraftig blæst forløb søsætningerne i Toreby Sejlklub hurtigere end Hans Lunds tidsplan. "Esther" lå i havnen først på eftermiddagen. Motoren startede fint, men hvor blev kølevandet af? Så huskede jeg at åbne søvandsventilen, men det hjalp ikke umiddelbart. Forsigtigt sejlede jeg over på pladsen og fik forhalet ind til broen og sat fortøjningerne. En ny motorstart viste en smule kølevand, men ikke nok. En svag os fra udstødningen tolker jeg som en motor, der kører varm. Når det rette værktøj er bragt ombord, udskiftes impelleren. En ny er allerede parat.

20. april

Foråret er forsvundet. Nætter med frost. Dagtemperaturerne er under de 10 grader, der angives som mindste varme at male bunden i. I overmorgen skal "Esther" hejses i havnen, så vi maler alligevel - ligesom talrige andre i Toreby Sejlklub.

Bundmalingen er noget tyk i det, og ekstra maling købes ovre i Nykøbing. Birte slider med den brede pensel. Jeg tager mig af vandlinien, som helst skulle flugte med vandoverfladen.

Under sejlturen i efteråret fra Sakskøbing virkede motoren noget sløv, og forklaringen var rurer på skruebladene. Palle Danielsen i Sakskøbing gav mig en fidus: Rens bladene og smør saltsyre på. Det får overfladen til at irre, og det bryder rurerne sig ikke om.

En runde på vinterpladsen viste, at mange smører bundmaling på skruen. Derfor er den malet rødbrun i år efter rensning - og saltsyre.

"Er du ved at være færdig med båden?" spurgte en sejlerkollega. "Man bliver aldrig færdig", sagde jeg. Det gav kollegaen mig ret i, til min store lettelse og trøst.

16. april

Birtes lille sejlbåd ligger allerede mellem pælene i Sakskøbing efter en lufttur 14. april fra vinterpladsen og ud i inderhavnen. Søsætningerne i Sakskøbing Motor og Sejlbådsklub foregår med en vældig kran, som står fast, og som kan nå alle bådene med den lange arm.

SMSK har lykkeligvis anskaffet en mastekran, som skal prøves for første gang, når den lille sejlbåds spinkle mast skal rejses forud for sommerens småture, der forhåbentlig bliver flere end sidste år, hvor vi ikke nåede det. Lille Esther udmærker sig ved en smidighed for sejl, som Bandholm 26 ikke har. Til gengæld er den 18 fods polske båd temmelig luvgirig. Man skal holde godt fast i rorpinden for at undgå en karusseltur.

På lørdag den 22. april er det "Esthers" tur til at komme i vandet. Vinteren igennem har stormene slidt på pressenningen og rebene, der holdt den på plads. I dag blev den fjernet, og inde bag den dukkede Bandholm 26'eren nogenlunde uskadt op fra vinterhiet.

Det har regnet ind, som det plejer, og sumpen trænger til lænsning. Ellers ligner kahytten den nylakerede, som jeg forlod i oktober.

Det spændende øjeblik kom, da batteriets spænding blev målt. Vinteren igennem har en lille oplader med strøm fra land skullet holde batteriet vedlige. Målingen viste under 12 volt, men jeg forsøgte alligevel at starte motoren, og minsanten om den ikke gik igang i første forsøg.

Nu blev en vandslange sat til søvandsfilteret, og motoren fik lov at køre sig varm. En venlig sejlerkollega råbte op, at den kørte fantastisk. Han virkede oprigtigt begejstret over motorlyden. Tak for det, sagde jeg, mens vandværksvandet løb bagud fra udstødningen, præcis som det skulle. Nu viste målingen 14,4 volt. Generatoren er også i orden.

8. april

Ligesom tidligere år er det med nogen spænding, at jeg om få dage kravler op i cockpittet på "Esther" for at se, hvordan det gamle skiv har klaret den ganske vist milde vinter. Er alt vådt? Står motorrummet under vand? Kan maskineriet overhovedet starte, og duer batterierne endnu?

Motoren blev skyllet godt igennem oppe på land i efteråret, og siden er systemet fyldt op med kølervæske. En lille oplader skulle vinteren igennem sikre strøm på batterierne. Presenningen har fået en revne, men båden er næppe af den grund fyldt med vand. Men spændende bliver det alligevel.

Birtes lille sejlbåd i Sakskøbing er ikke så sart. I dag fik vi i fællesskab malet bunden med den sorte Hempel, og motoren startede i andet forsøg hjemme på gårdspladsen og snurrede et kvarters tid med det lange ben nede i en stor bøtte vand. Så langt så godt.

Fruens fødder fotograferet under den lille båd, mens hun maler. Her på vinterpladsen i Sakskøbing er der god plads, og fra et nyanskaffet skur kan medlemmerne hente spuler og vandslange. En ny mastekran er også sat op i Sakskøbing Inderhavn. Alt er rummeligt og let tilgængeligt her i Udkantsdanmark.

 

 

Større billeder


På vej til vandet 22. april.


Bundmaling i 9 graders varme 20. april.


Standerhejsning i regnvejr i Toreby Sejlklub 15. april.


Birtes båd skal i vandet 14. april i Sakskøbing.


Vinterpladsen i Sakskøbing 8. april.


Første rotur 26. marts.


Udsigt mod Bromö i Vänern 3. april.

Til sidens top