Juni 2018

Større billeder


Kortplotteren viser 6,7 knob på Sakskøbing Fjord 20. juni.


Mågen bor tæt på sejlrenden i Sakskøbing Fjord.


Fejø Kirke under mørke skyer 10. juni.


Canadagæs.


Sælen i inderhavnen 10. juni.

Til sidens top

50 året 2018

Udflugter

20. juni - sejlene prøves

Sakskøbing Fjord er ikke egnet til kryds for sejl. Renden er smal, og vindene kan springe på grund af bevoksningen på land. Men i dag stod en let til jævn vind på tværs af fjorden, og da Fruen samtidig var ude at ro med et par damer fra roklubben, var dagen velegnet til at vise "Esther" fra den smukkeste side med den lille genua og storsejlet hejst.

Det skete inde i havnen med motoren i gang for at forebygge påsejlinger. Vinden sprang forudsigeligt fra kortvarig svag modvind til en frisk brise tværs, som bragte "Esther" op på godt seks knob over det flade vand.

10. juni - Fejø

Sommeren slutter måske for denne gang, i morgen eller i overmorgen. Koldfront og vestenvind efter en uafbrudt sommersol med op til 30 grader stort set siden 22. april.

Gråvejret hang over vandet med svage solstrejf over Bandholms silo og lagerbygninger, da "Esther" begav sig mod Dybvig Havn. Men først skulle kølevandstilførslen ordnes lidt ude ved en pæl, eftersom motorlyden ikke var i orden for et musikalsk øre. Impelleren fejlede ikke noget. Søvandet strømmede ind ved åbning af hanen. Et plastikrør gennem et par af slangerne løste problemet. Måske har en stump fra den gamle impeller, som tabte "vingerne" i foråret, sat sig fast siden seneste tur.

Varme og vindstille varede nogle timer, mens jeg lagde til i en halvtom Dybvig Havn på Fejø, og sejlede ud igen med kursen sat på Lindholm. Så steg en kølig vind fra vest til en frisk vind, og bølgerne rejste sig med skum, og jeg tænkte på Fruen, der roede til Vigsnæs med kammeraterne langs en vestvendt kyst.

Efter fem timers sejtur gled "Esther" for en aftagende vestenvind ind mellem pælene i Sakskøbing. "Har du set sælen?" råbte Palle Danielsen fra kajen. "Den ligger ved husbådene, og selv om den hopper i vandet, når man nærmer sig, vender den tilbage til ponton'en".

Med telelinse fik jeg sælen "i kassen", og listede ud på broen ved husbådene. Flere knips, så sprang den i vandet, men vendte, som forudsagt, hurtigt tilbage til den lune ponton.

Fuen vendte også tilbage efter 33 kilometer i robåden. Bølgerne havde været lidt høje en overgang, men ikke risikable.


Møde i Sakskøbing Fjord.

Større billeder


Gravandens ællinger er blevet lidt større 25. juni.


Alene ude . næsten. Birte fotograferede fra toer med styrmand 20. juni.


Foto: Birte. 20 juni i Sakskøbing Fjord.


Gravande-par med 15 ællinger. 16. juni i Sakskøbing Fjord.


Gæst ved pælepladsen i Sakskøbing.


Enebarn.


Canadagæs i Smålandsfarvandet.


Fruen er med i robåden til højre, 10. juni.


Dybvig Havn, 10. juni.


Her bor sælen.


Sakskøbing inderhavn 10. juni.

Til sidens top