Maj 2018

Større billeder


Fejø Kirke i frisk vejr 25. maj.


Agterfortøjningen sættes 25. maj i Sakskøbing. Foto: Birte.


Svanen ruger på mellem seks eller syv æg. Det gjorde den også på samme sted sidste år ved bådebroen i Femøs inderste bassin.


Strandkålen blomstrer ved kysten nord for Femø Havn, 23. maj


Det stille vejr lokkede millioner af små insekter frem i lyset. Herover et lille udsnit på genuaen, fotograferet på Askø.


Svalerne strøg gennem insekt-skyerne, og tog et hvil bagefter,


"Sabine" i bølgegang efter passage af motorbåd i Oreby Rende, 21. maj.


"Esther" og "Sabine" er eneste gæster i Askø Havn 21. maj.

Til sidens top

50 året 2018

25. maj - hjemad

Havprognosen viste østlig vind op til 8-10 m/s denne formiddag og øget styrke i vindbygerne i løbet af eftermiddagen. Vi lagde derfor ud fra Femø allerede ved 8,30-tiden og styrede mod Fejø Sletterrev for at komme lidt i læ af Askø ned mod Lindholm Rev.

Det viste sig at være en rigtig beslutning, fremfor den kortere rute øst om Askø. Vinden steg i styrke til anslået 11-12 m/s med bølger, der sendte sprøjt ind over cockpittet efter passagen af Lindholm Rev. Vinden var næsten imod gennem Oreby Rende, hvor bølgerne langsomt lagde sig, efterhånden som kysten mellem Oreby og Rodsnæs nærmede sig.

Inde i Sakskøbing Fjord var det atter fuld sommer. Bukserne tørrede. Solen varmede. Henne ved Maltrup Vænge tog jeg afsked i telefonen med Tonny. Vi sejler igen næste år.

En smuk skikkelse stod i grøn kjole ved stenene ud for lystbådehavnen ved Maltrup Vænge. Det var Birte med fotoapparat og vink. Velkommen tilbage. Hun nåede også ind i havnen med en velkommen hjælp, da fortøjningerne blev sat efter denne lille sommertur i maj.

24. maj - Femø

"Hjemmedag" - altså i havnen og på båden. Det gav ro til oprydning og lidt mindre kaos blandt sække, kasser og spande i "Esthers" forrum og kistebænke, samt en fyldt plastiksæk med kasserede klude, pensler og skåle efter forårets maling af kahyt udvendigt og indvendigt.

Det lykkedes at få etableret forbindelse mellem VHF-radioen og kortplotteren, således at skibe, der udsener AIS-signaler vises på plotterens søkort som røde trekanter.

Kabyssen skal ikke have ros for serveringen på denne lille tur. Forloren skildpadde, Spaghetti Bolognese, Amanda torskerogn, osteskiver, som varmen smeltede sammen, samt tør svensk gastronomi, Wasa knækbrød med kunstproduktet Kærgården smurt på, så det glider ned.

23. maj - Femø

Sommeren bliver ved. Den smitter af på folk her på Femø, hvor alle hilser muntert i en fælles begejstring over dette vejrfænomen, som nu har varet i næsten tre uger. Meteorologisk Institut varsler hedebølge. Bønderne, der for kort tid siden jamrede over våde marker, forudser allerede nu en ringe høst på grund af tørre marker.

Brugsens fikse gummisko må tåle endnu et par vandreture rundt på Femø i dag, langs kysten, gennem tæt krat, over moser og ad de små veje gennem Sønderby til endnu en stille stund på Femø Kro i selskab mad talrige gråhårede dansk- og tysktalende lediggængere.

22. maj - Femø

Den voldsomme blæst havde lagt sig, som forudset, i nattens løb. Fra Fruen indløb melding om hendes rotur til Lindholm med to andre damer i dag. Tonny og jeg var også opsat på at komme videre - nu til Femø.

En smule navigering via kortplotteren bragte os over mod Dybvig Havn og mellem kompasafmærkningerne ved Fejø Sletterrev, hvorfra vi styrede lige over Femøsund mod indsejlingen i sydvestlig retning - ind i en tom havn.

Tonny havde udset sig plads 30 foran det lange pakhus. Ifølge havnefogeden tilhører den "Onkel Anders", som man ikke har benyttet den de seneste år. Betalingen sker til tiden hvert år. "Esther" lagdes ved nr. 32, da den var forsynet med en kraftig side-line, der lettede fortøjningen.

Femø Kro fik glæde af vores besøg på den lune eftermiddag. Terrassen og flyvepladsen er flyttet, idet bonden - en virkelysten mand - ikke ønskede lejekontrakten forlænget. Han pløjede omgående den lange landingsbane op samt jorden, hvor udendørsserveringen fandt sted. Værtsparret på Femø Kro håber på, at den nye flyveplads og terrasse på den anden side af kroen er klar til sommerferien.

21. maj - Askø

Sidste år måtte turen med Tonny, der sejler i "Sabine", LM 24, aflyses, da vejret i september ikke nåede at blive til andet end blæst og regn.

Nu har sommeren varet næsten uafbrudt siden sidst i april. Hvor længe bliver det ved? Vi stak derfor ud mod øerne nord for Lolland i dag i solskin men med udsigt til blæst hen mod eftermiddagen. Derfor anløb vi Askø i stedet for Femø.

Havnen var tom pånær en sejlerkollega fra Sakskøbing. Vi udså os et par pælepladser ved broen nærmest klubhuset - og sad kort efter fast mellem pælene - begge to. Det lykkedes at komme fri ved egen kraft og anbringe bådene ved yderbroen med bedre plads mellem pælene.


Askø havn har skilte til fjerne lokaliteter - herunder "Helvede", hvortil stedkendte har beregnet afstanden til 21.750 kilometer - ikke langt i astronomisk målestok.

Ikke længe efter ankomsten til Askø var vinden oppe på kuling i stødene. Skummet lyste over vandet. Blæsten pep. I morgen bliver det stille igen.

Kirken og købmanden var lukket, da vi ankom efter nogle kilometer til fods. Det gjorde ikke noget. Begge både er godt forsynet med dåsemad og drikkevand. Sommerens første forlorne skildpadde fandt siden hvile i kallunet.

Større billeder


Oreby Slot i modvind og modlys 25. maj


"Esther" ved Maltrup Vænge 25. maj. Foto: Birte.


Birte ved Maltrup Vænge.


Indsejling mod Sakskøbing 25. maj. Foto: Birte.

Svanen på rede 24. maj.


Ved Femøs vestkyst 23. maj.


Ved Darrehøjsvej, Femø, 23. maj.


Mellem Sønderby og Nørreby.


Fjern motorbåd med hækbølger. 23. maj.


Farvel til Askø, 22. maj.


Fejø Kirke.


Vipstjert på Femø.


Mod Nørreby, Femø 22. maj.


Sommer i maj på Femø mod Femøsund og Fejø.


Udsigt mod syd fra Femø Havn.


Aften i Femø Havn 22. maj.


Birte vinker farvel ved Maltrup Vænge 21. maj.


Stranden ved Askø Havn.


Lavvande ved dæmningen mellem Askø og Lilleø. 21. maj.

Til sidens top