Efterår 2019

Større billeder


Birte gør båden klar til optagning.


Birte er med ude at ro på Guldborg Sund 10. oktober.


24. august - på vej mod Toreby Sejlklub. Skarv ved Maltrup Vænge.


Her mangler østbøjen ved Stemmetofte.


Birtr og Peter på vej mod Askø 21. august.


God plads - uden færge. Askø 21. august.

Til sidens top

Guldborg Sund

24. oktober

En meget stor del af sommeren og efteråret er tilbragt på land - bag computerskærmen - for at udrede forholdene omkring den fremtidige gennemsejling af Guldborg Sund. Mere om det på www.guldborgland.net/sig/

Den gamle redaktør er blevet talsmand for 10 sejlklubber i Guldborgsund Kommune. Klubberne har nedsat en arbejdsgruppe, som skal arbejde for at sikre gennemsejlingen både nord og syd for Frederik IX Bro. Det sker i samarbejde med Dansk Sejlunion, Foreningen af Lystbådehavne i Danmark og Danske Tursejlere.

Så kollapsede Toreby Sejlklubs hjemmeside. Totalt havari. En ny, håndbygget, blev sat i gang. www.toreby-sejlklub.dk.

Og nu er sejlersæsonen ved at være forbi for i år. I morgen skal Birtes lille båd tages op i Sakskøbing. Vi nåede ikke at sejle med den - ikke en gang masten blev rejst. Planen er derfor at opstalde båden i en lade nær ved hjemmet, hvor den kan afvente en renaissance, hvis vi bliver for vakkelvorne til at sejle BA 26, "Esther".

Guldborg Sund

Efter at Fruen har skiftet Saxkjøbing Roklub ud med Nykøbing F. Roklub, er der mere mening i at sejle lidt frem og tilbage i Guldborg Sund, når hun er ude med pigerne. Derfor blev "Esther" sejlet fra Sakskøbing til Toreby Sejlklub allerede 24. august i vindstille og sol.

Sømærkerne øst om Askø var på plads - de fleste af dem. En bagbords bøje manglede, og den vigtige østbøje ved Stemmetofte var også væk. Det kniber svært for sejlklubber og kommune at holde ruten afmærket korrekt. Fra et medlem af Danske Tursejlere kom underretning om, at også sydbøjen ved "Kulmanden" var forsvundet i sommer. Denne oplysning kunne ses under Søfartsstyrelsens navigationsadvarsler. Ifølge Søfartsstyrelsen forkortes perioden desuden for afmærkningen af ruten med en måned, således at mærkerne tages ind fra 1. oktober i stedet for 1. november.

Kort tur til Askø

Vor gamle ven, Peter, er skibs-ekspert - i kirkeskibe, hvoraf han på det seneste har bygget tre smukke skibsmodeller til tre kirker på midtlolland, Slemminge, Engestofte og Fjelde. En sejltur til Askø 21. august var derfor en passende maritim pause i skibsbyggeriet.

Vinden var næppe egnet til sejlføring - hvornår er den det efterhånden - så de 19 heste under dørken måtte atter på arbejde. Askø Havn lå næsten tom.

Herovre sydøst på i Smålands-farvandet er der jo altid plads nok med undtagelse af Femø og Fejø i højsæsonen. Oppe omkring Storstrømmen og Bøgestrømmen har sejlklubberne sluttet sig sammen i et netværk, der skal trække sejlere fra det overfyldte sydfynske øhav. Det kunne man også gøre her sydligere, og det bliver en af opgaverne for den arbejdsgruppe, der er omtalt ovenfor, men som endnu ikke var nedsat, da vi anduvede Askøs tomme havn.

"Vegvisir"

"Insektet" herover er en drone med kamera hængende under bugen. Apparatet var i brug 15. august ved Guldborg, da Morten Brandts og lokale sejlklubbers store årlige kapselads, "Vegvisir" netop var i gang. Ca. 130 både var tilmeldt forskellige ruter ud i Sålandsfarvandet, Store Bælt og Østersøen. Dronen optog videoklip fra sejlernes passage af Guldborgbroen på vej ud i Smålandsfarvandet.

Større billeder


Hjelm Bådelaug 10. oktober.


Birte og pigerne 10. oktober.


24. august


Soesmarke Strand, skabt af Villy fra Soesmarke. Nogen har klaget til Kystdirektoratet over anlægget.


21. august.


Askø 21. august.


Kuldsejlet 15. august under "Vegvisir". Besætningen havde den forkerte af to køler ude. Båden rejste sig, da fejlen blev rettet.


Afgang fra Nykøbing 15. august.


Til sidens top