Forår 2019

Større billeder

Birtes båd er parat til et løft 12. april.


Fortøjningerne ordnes 12. april


Et rigtigt draperi skjuler "Esther" den 6. april. Et par timer efter var båden "klædt af" og malet rød i bunden.


18 marts fotograferede jeg denne havørn ud af bilvinduet, mens vi holdt stille i Hjelm på vej til Birtes båd i Sakskøbing.


Birtes båd er gjort klar til søsætning 12. april.

Til sidens top

Tidligt forår

12. april

Mødetiden i Sakskøbing var klokken otte for de bådejere, som skulle have båd i vandet. Vi ankom et kvarter før med påhængsmotoren på traileren. Den blev sat på, og kort efter hang den lille polske båd i gjorderne. Det var hurtigt. Flere bådejere var ringet op i går, da kranen var ankommet i god tid og kunne sætte både i vandet allerede.

Halvni lå Birtes båd fortøjet ved roklubben. Vi læssede vinterstativet og de solide bukke på traileren og kørte hjem.

Mon ikke, vi får sejlet lidt mere med den lille båd i år, end vi nåede sidste år? Det kan næsten ikke undgås, da vi slet ikke fik sejlet med "Lille Esther" i 2018 bortset fra de korte ture til og fra pælepladsen, da båden kom i vandet og blev taget op.

"Lille Esther" er jo en slags alderdomsforsikring. Hvis vi ikke kan magte den gamle Bandholm 26 mere, har vi tænkt at sejle i Birtes båd, som til den tid flyttes til Guldborg Sund og Toreby Sejlklub. Forhåbentlig ligger det langt ude i fremtiden. Inden da når vi sikkert mange småture i den lille sejlbåd, der er både sjov og livlig at sejle med.

6. april

"Er du ikke glad for, at vi fik malet bådene?" spurgte fruen i dag, da også vor gamle Bandholm 26 var færdigmalet. "Næh", vrissede jeg. "Så kan man jo ikke glæde sig til at bundmale mere". Alderen sætter efterhånden sine spor, og ydermere skal man så leve op til idealet af en gammel vrissenpind. Det kan knibe gevaldigt i disse dage og år.

Herover er maleriet i gang den 6. april i op til 16 graders varme og sol. Udsigten for den kommende uge melder om lavere temperaturer, og selvom bådene først skal i vandet 12. og 27. april, er dagene indtil da godt besat med fødselsdage og påskefrokost og nostalgiske udflugter ved Jægerspris, som for en menneskealder siden havde den glæde, at jeg var soldat i byens baraklejr.

Det årlige besøg ved Hornborgasjön i Västra Götaland fandt sted i forårsvejr, hvor op til 27.000 traner flokkedes ved hovedvej 184 mellem Falköping og Skara. "Trandansen" var også velbesøgt af svenske og danske nysgerrige.

På ledige dage venter oprydning i "Esthers" kahyt, start af motoren med kølevand fra vinterpladsens vandslange samt noget hvid maling på kahytten her og der. Båden er ellers sluppet helskindet gennem vinteren under et par presenninger og med åben kahyt og gennemtræk. Ingen fugtighed i år. Ganske lidt regnvand nede i sumpen. Til gengæld havde de seneste dages blæst omsider flået rebene fra presenningen, så den var blæst halvt af, som det ses på billedet øverst på siden.

Større billeder


Vi er ankommet med påhængsmotoren til vinterpladsen i Sakskøbing 12. april


Næsten parat til sejlturene.


Nymalet 6. april.


Nymalet 18. marts.


Traner ved Hornborgasjön.

Til sidens top