Forår 2008

Større billeder


Presenningen er taget af "Esther II", og oprejsningen kan begynde ved hjælp af bilens donkraft.


Arne Reitz-Hansen og den gamle redaktør stiver "Esther II" af efter en vellykket operation, der bragte hende på højkant.


1. april fik "Esther II" en grundig vask og et lag bundmaling, Aldi's billige til 99 kr. for 3/4 liter.


4. april. Tranedans ved Hornborgasjön i Västra Götaland. Fjerde år ved søen bød på 15.300 traner, det største antal, der endnu er talt op.

Til sidens top

Oprejsning

31. marts
Nede i Toreby Sejlklub er Birtes lille sejler stadig væltet om på siden. Hvor bliver tiden og varmen dog af til at få rettet disse ting? Sætningen fra 17. marts blev besvaret i dag. 13 grader og let vind. Mandagstravlhed i sejlklubben - vi er vist alle på efterløn eller pension.

Bilens donkraft blev anbragt på fast grund under "Esther II's" væltede skrog. Langsomt rejste hun sig fra det ufrivillige leje. Klodser understøttede hende under oprejsningen, indtil fire stærke mænd, Arne, Søren, Per og Finn, kom ilende til hjælp. Så stod hun der, på højkant igen, og fik en mere solid støtte end den, vinterstormen ødelagde.


Birte er glad for, at hendes båd omsider har fået oprejsning. Al den megen opmærksomhed omkring den landværts kæntring har tæret på renomme'et.

Uheldet har affødt omtale i såvel bestyrelsesreferat som formandsberetning, ja selv i klubbladet "Dæmningen" har vor sympatiske redaktør, Hans Lund, forfattet et "eventyr" om den lille båds forkærlighed for "Eulalie" ved siden af, som hun kælent lå op ad indtil i dag.


Forårsdag 1. april.

3. - 6. april
Efter klargøringen kørte vi nord på, som vi har gjort det siden 2005, til Hornborgasjöen, hvor tranerne raster på deres vej mod ynglepladserne i det nordlige Skandinavien.

På Herrtorps Qvarn var der atter et værelse parat. I Gränna på bredden af Vättern var vi 5. april spændte på, om Andreas og Elisabeth Bengtsson stadig lejer et anneks mod søen ud til vejfarende.

Andreas døde i sommer, sagde Elisabeth, der er 91 år. Hun fortalte om hans sejlads med "Sedow", en russisk fuldrigger, som han pludselig tog hyre på en sommer, mens han var præst i Norrköping. Interessen for sejlads fik Andreas Bengtsson blandet andet som sømandspræst i Alexandria i en periode.

Nu klarer fru Bengtsson med nød og næppe hverdagene i slægts-boligen på Brahegatan. Heldigvis er hendes lejer i underetagen gartner. Han passer den smukke rosenhave.

Større billeder


Endnu i midten af en kold marts måned ligger bådene i vinterhi i Toreby Sejlklub.


25. marts. Lys på markerne ved Guldborg Sund.


Tranedans.


Tranerne ved Hornborgasjön.

Til sidens top