Efterår 2008

Større billeder


Der er ensomt i havnen kort før optagningen 25. oktober.


Birtes "Esther II" i luften 25. oktober.


Klar bane op ad Guldborg Sund. Foto, 19. oktober: Niels Løchte.


Birte får at vide, hvor Frederik vil sejle hen: Masnedø-broen.


Vor datter Sara på Guldborg Sund.


Marie styrer "Esther" under vejledning. Vi kom kun lidt ud af kurs en gang imellem.


Jakob er nervøs for sine evner som rorsmand, men selvstyreren er diskret sat til, så vi holder os i den smalle sejlrende.


Simon hjælper de yngste i land efter sejlturen 19. oktober.


Lyset er næsten sommerligt over Guldborg Sund om formiddagen den 29. september.


Det er ikke sommer længere. Med lidt ekstra "Photoshop-kontrast" ser efterårsskyerne mere truende ud.

Til sidens top

Farvel til vandet

25. oktober
Et sidste tryk på knappen slukkede denne lørdag eftermiddag motoren på "Esther" for sidste gang - i 2008. Et vemodigt, men nødvendigt øjeblik. Kort tid efter var den gamle dame på vej op af vandet, mens jeg spændt kiggede mod kølen for at se, om hun havde taget skade af påsejlingen af den overraskende sten øst for Askø sidst i august.

Joh - der var en hvid plet at se forrest på kølen - ikke andet. To lag lak er skrabet bort, og glasfiberen har fåët et par ridser, som nemt lader sig reparere. Det er nådigt sluppet i betragtning af det vældige brag, der lød, da "Esther" ramte stenen.

Nu venter klargøringen, der for første gang omfatter den såkaldte vinterkonservering af indenbordsmotoren. Til foråret skal motoren til serviceeftersyn i Masnedø Marinecenter, har vi aftalt. Derfor omfatter konserveringen blot frostsikring og almindelig rengøring og skylning af motoren.

Birtes lille sejlbåd skulle helst ikke vælte omkuld denne vinter. Arne fra sejlklubben har foreløbig forsynet båden med et par støtter. Senere anbringer vi de bukke, han konstruerer til det lille skiv.

21. oktober
Børnene - Simon og Sara - og børnebørnene Marie, Frederik og Jakob, med vor svigersøn Niels, nåede lige netop en sidste sejltur søndag den 19. oktober, før masterne blev taget af Esther I og II i dag.

Mellem efterårets gyldne dage var også nogle blå og grå, og søndagen var en af dem med lun vind og god sigt. Otte mennesker var vi ombord. Birte og Simon holdt fortrinsvis til på fordækket, og børnene kunne muntre sig i kahytten samt i cockpittet under opsyn af skipper og forældre.

Farvel til Guldborg Sund med de lave kyster, skovene, markerne og de levende hegn, industriens storbønder endnu ikke har hærget. Vi har Niels' ord for, at sejlturen op til Pandebjerg blev en stor oplevelse også for de tre mindste.

I Toreby Sejlklub er der travlhed forud for bådenes optagning i den kommende weekend fra 24. - 26. oktober. Mastekranen er i brug, og enkelte både tages op af særligt bestilte lastbiler. I går, mandag, blev sejl og sprayhood afmonteret sammen med den rigning, der ikke holder masten. I dag var det så masternes tur - uanset vejret.

Regnen silede moderat ned over Birte og den gamle søndagssejler - forklædt som fisker - da vi lagde "Esther" til rette ved kranen. Det gik gelinde, og snart lå masten på vognen.

Mere dramatisk kom masten ned på den lille polske Siena. Jeg løsnede forstaget i den tro, at vanterne holdt masten ligesom på Bandholm 26. Men det gjorde de ikke. Masten faldt lige bagover ned på kahytslugen. Bolten i mastefoden holdt. Lugen holdt. Men masten vil svaje bagud i næste sæson, hvis vi ikke får den rettet lidt op. Det gør vi. Og vi var enige om, at den slags uheld kan ske, når to bådes indretning blandes sammen. Heldigt var det, at ingen kom til skade, og at intet vigtigt grej blev ødelagt.

Herover er masten taget af "Esther". Vanter og stag skal ordnes og surres, før masten køres til masteskuret.

29. september
Endnu dukker et par lune dage op med temperaturer omkring de 15 grader. I foråret ville sådanne dage føles varme, sommerlige, men forvænt af en lang og varm sommer mærkes efteråret og den vinter, vi nok ikke kan undgå - klima-ændringer eller ej.

Lysets langsomme svinden dag for dag er ikke til at tage fejl af. Solen er nede klokken 19. Aftenturene i den lille "Esther II" må vente til sommeren 2009.

Men i dag sagde en gammel skippers instinkt, at der skulle sejles. Solen stod skarpt over haven, og Fruen skulle ud i en skov med andre vandrere og kunne sætte mig af ved "Esther".

Ude på det flade Guldborg Sund raster hundreder af svaner i store flokke - mange med unger. Og en broget flydende genstand, jeg drejede af for at studere, viste sig at være en ung ederfuglehan, som havde forvildet sig ind i de meget indre farvande, hvor ederfuglene normalt er sjældne.

Så rejste store, sorte skyer sig op over himlen fra vest og drev truende ind over sundet for at minde om, at det snart er vinter. Årstiden ses også på vandet, hvor man er meget alene. Kun få ihærdige fiskere røgter ruserne. Ingen andre end den gamle skriverkarl sejler af ren lyst i disse timer mellem Frederik Den IX's Bro og Hjelm Strand.


Ensom og forladt ligger "Esther II" for svaj ved Hjelm Bådelaug.

Større billeder


"Esther" hejses på land i flot efterårssol 25. oktober.


Vinterpladsen 2008-2009.


Birte på fordækket under sæsonens sidste sejltur på Guldborg Sund 19. oktober. Foto: Palle Tørnqvist.


Guldborg Sund mod Nykøbing 29. september.


En ihærdig entreprenør er ved at grave naturen op på Lollands kyst. Guldborgsund Kommune fortsætter den pragmatiske økonomiske politik efter Nykøbing Kommune, der også lod pengene komme i første række.


"Esther" er i havn, og på broen ligger sommerens søkort og det varme tøj til blæsedagene - parat til at blive kørt hjem for vinteren.


En afsikker ind i "Våde Ovn" ved Hammershus med "Søfryd" fra 1926 - landets ældste, åbne passagerfartøj. Det var 21. september - efterårsjævndøgn.

Til sidens top