Sommer 2008

Større billeder


Guldborgbroen får nye kabler til vestre broklap, idet man "genialt" har hældt sten over de gamle (for at styrke bropillerne). Stenene trykker kablerne ned, og de kan knække, hvorefter klappen sidder fast.


Midtfarvands-bøje ved Storstrømsbroen 25. juni i kraftig, vestgående strøm, der gav anledning til interessante havnemanøvrer ved Masnedø Marinecenter.


"Esther" ved "udrustningskajen" på Masnedø 25. juni.

Til sidens top

Tilløb til "Sommertogt"

Masnedø-Marstal

Marstal-Flensborg

Flensborg-Lyø

Lyø-Femø-Nykøbing

25. juni
Et serviceeftersyn af indenbords-motoren er påkrævet, og det skal foregå på Masnedø Marinecenter. Af en lang række dage med normalt, ustadigt sommervejr, figurerer 25. juni med behagelig svag sydøstlig vind, og da "Sommertogtet" med Ejvind og "Baloo" (med toldfri kiosk) skal begynde 30. juni, kan jeg tyvstarte med at sejle "Esther" til Masnedø, hvorfra "togtet" så kan fortsætte.
Ejvind har allerede sejlet "Baloo" fra Svanemøllehavnen til Hårbølle på Møn i flot vejr.

Bortset fra en kvindelig, tysk rorgænger, der ikke kunne håndtere selvstyreren og derfor var ved at påsejle "Esther" bagfra efter Guldborgbroen, var de fem timers sejltur fra Nykøbing til Masnedø et glædeligt gensyn med vand og småbølger efter de tre uger i maj og juni med Birte.

Henne efter Storstrømsbroen drejede jeg nordover mod den gravede rende øst for Masnedø, hvis afmærkninger manglede i foråret. Det gjorde de også i dag. En englænder, jeg havde i hælene fra broen, har måske også set renden i søkortet. Han fulgte i hvert fald med på den lille omvej for at nå frem til sejlrenden mellem Masnedø og Farø-broen.

Det var ikke let at ramme indløbet til det smalle bassin ved Masnedø Marinecenter i en vestgående strøm, jeg skønnede til mellem to og tre knob, men det gik. Også manøvrerne ud fra pladsen og længere ind i bassinet, hvor Ebbe Hansen kan foretage serviceeftersynet, gik gelinde i den stærke strøm uden påsejlinger af andres skibe.

Hjemme ved computeren er der sat en række waypoints og ruter fra Vordingborg mod Nakskov Fjord, Bagenkop og Marstal, og alt er overført til kortplotteren. Så er vi forberedt på "sommertogtet".

Hvis vindene driller, kan vi holde os inde i Nakskov Fjord og anløbe havnene her. En rende ind i Søndernor er uddybet, således at vi vil kunne sejle frem til broen ud for lodshusene på "Albuen". Det kan blive en spændende tur.

Men "Det Sydfynske" trækker altid, og Ejvind kan ikke glemme "Bellevue" i Flensborg. Som vinden blæser, kan vi håbe på et gensyn.

"Sommertogtet" vil blive ført a jour, såfremt vi anløber havne med trådløs internetforbindelse.

Masnedø-Marstal

Større billeder

Til sidens top