Sommer 2008

Større billeder


Udsigt fra Masnedø Marinecenter - med and - søndag aften.


Udsigt fra Masnedø Marinecenter - uden and - mandag formiddag.


Udsigt fra Masnedø Marinecenter mandag eftermiddag - ikke de store begivenheder.

Svalerne fodrer ungerne under bådebroen på Masnedø.


"Esther" er bugseret ind i optagebassinet, og kranen er kørt i stilling.


Jørgen Dandanell ser til, at "Esther" kommer godt op af vandet.


Ebbe Hansen og Jørgen Dandanell med tovet, der er fjernet fra skrueakslen.


Her kommer Ejvind og "Baloo" den undsatte Søndagssejler i møde i Storstrømmen.


"Esther" passerer Draget på Fejø med kurs mod Hov Sand nord for Langeland. Foto: Ejvind Tørnqvist.


Styrehuset på "Baloo". Foto: Ejvind Tørnqvist.


"Esther" ved Hov Sand. Klik på billedet for at se det større i et nyt vindue.


Fra cockpittet i Dageløkke Havn.


Dageløkke.


Ejvind i Dageløkke ved sin båd.


Her er "Esther" trukket uden for sejlrenden.


Marstal Lystbådehavn med god plads - før tyskernes feriesæson.

Til sidens top

"Sommertogt" I

Masnedø-Marstal

Marstal-Flensborg

Flensborg-Lyø

Lyø-Femø-Nykøbing

30. juni
Blæst inde på den første dag. Ejvind har ringet fra Hårbølle, hvor en strid blæst står lige ind fra vest. Han ved ikke, om han overhovedet kan slippe ud af havnen, men vil afvente en bedring i vind og strøm. "Esther" ligger fortsat ved Masnedø Marinecenter. Vi skal mødes et sted for at følges ad på det årlige "sommertogt".

I går ankom den gamle søndagssejler i bil her til Masnedø, hvor planen var at sejle til Gåbense for at vente på Ejvind, som kørte til Hårbølle fra København hen under aften. Men på trods af fine vindforhold blev jeg her, hvor havnefogeden venligt fortalte, at der var plads nok. Nu er Fruen alene hjemme indtil i morgen, hvor hun flyver til Glasgow for at vandre langs Loch Lomond i en halv snes dage.

God tid. Her sker ikke meget. Et par både kommer ind i havnen. Togene kører forbi. Svalerne fodrer ungerne under broen. Ferien er i gang for mange. Blæsten suser over os. Men vejrudsigten er flot for de kommende dage. En god dag at gå lidt i dvale i.

1. juli
"Dit tov hænger uden for" råbte nabo-sejleren, da jeg forsigtigt bakkede ud fra pladsen i let vind og høj sol. "Hvilket tov - hvor?", råbte jeg tilbage. Forberedelserne til morgenens afsejling havde været grundige, tålmodige og omhyggelige. Så gik motoren ud. En glemt agterfortøjning til den bagbords pæl var gået i skruen.

En dramatisk start på sejlturen med Ejvind, der en halv time forinden var sejlet fra Hårbølle i grov, gammel sø. Nabo-sejleren på Masnedø var hjælpsom, og han kom ombord for at lokalisere skrue-akslen, som jeg forgæves havde ledt efter nede under lugerne. Sikken et rod. Jeg trak i tovenderne på hver side af skruen, og naboen vred på akslen, men vi kunne ikke trække tovet fri.

Masnedø Marinecenter er nok et af de bedste steder i Danmark, hvis man gerne vil have et tov ud af skruen. Jørgen Dandanell havde allerede set genvordighederne, da jeg traskede over mod centeret for at høre om hjælp, og i løbet af få minutter kom Ebbe Hansen kørende med kranen, og "Esther" var forhalet til optage-bassinet.

Så blev hun hejst op og kørt ind på land. Det var nemt at vikle tovet af skrueakslen. Intet var skadet. Ebbe udluftede et apparat nede i motoren, og "Esther" blev sænket ned i vandet igen, mens Helmer Lund (ikke Jensen, undskyld) godmodigt foreslog, at jeg døbte båden om til "Yo-Yo".

Folkene fra Masnedø sørgede forebyggende for at få alt tovværk godt væk fra rælingen, før jeg sejlede baglæns ud i renden for at styre mod Farø-broerne og spejde efter Ejvind og "Baloo". De kom snart sejlende, og vi råbte lidt frem og tilbage mellem bådene og var hurtigt enige om at sejle til Dybvig på Fejø.

Jeg kunne stadig se Storstrømsbroen bagude, da Birte ringede og fortalte, at hun netop nu sad i et tog, der kørte over broen på vej mod København. Her skal hun i aften påmønstre flyvemaskinen til Glasgow.

Sejlene kom op og ned et par gange efter Vesterskov Flak, men i overensstemmelse med vejrudsigten løjede vinden af, og halvanden knob for storsejl og fok var ikke nok, skønt vi har god tid.

"I kommer med det gode vejr", råbte havnefoged Rosa Wiborg, da hun fik øje på "Esther" og "Baloo" inderst i bassinet i Dybvig. Ejvinds cykler blev pakket ud til en hurtig tur til Skalø, hvor en hare atter luntede afsted på dæmningen fra Fejø. Klyder, strandskader, hejrer og gravænder så vi mellem mange flokke af mindre vadefugle, vi ikke kunne skelne.

Ejvind og Helen i cafeen i Dybvig fik sig et hjerteligt gensyn, og vi fik ål og oksekød, godt med kartofter, pommes frit og en god, fed sovs.

I morgen vil vi sejle yil Dageløkke på en god vejrudsigt med 7 m/s østlig eller sydøstlig vind.

2. juli
"Esther" måtte forhales, så hun vendte snuden udad i havnebassinet, før vi turde løbe an på, at udsejlingen ikke fik en utilsigtet underholdningsværdi. Vel ude - begge både - styrede vi mod Avernakke Hage, og da Femø-færgen og en sejler var passeret, sattes sejlene - storsejl og fok - til den forventede vind på 7 m/s.

"På Vorherres regning" gik det i begyndelsen med 4-5 knob op gennem Ståldybet og syd om Omø Tofte. Fragtskibene på H-ruten gled forbi med mellemrum, der var lange nok til, at vi kunne holde kurs og fart.

Bølgerne blev efterhånden op mod et par meter, og et par gange leverede en sådan bølge en sjat vand ind over rælingen. Det havde jeg ikke oplevet før. Vi havde den kraftigt stigende vind ind agten for tværs i en retning, der gjorde fokken nyttesløs til tider, og efter et kort forsøg med at opnå øget kontrol over skuden ved at lade motoren hjælpe igennem, kneb jeg kursen mere nordover, før jeg drejede mod vest på Hov Sand waypointet, der så ofte har været i brug.

I den meget friske vind løb det gamle skiv sine 6-7 knob "op og ned ad bakke", og det var både anstrengende og rart at holde hende til ilden. Henne under Frankeklint nord for Lohals kom der mere ro over sejladsen, men nu syntes vinden nærmest at være kuling, og det var nødvendigt at finde lidt plads til at dreje op i vinden og bjærge sejlene, før der skete skader på grejet.

Vi ringede sammen, Ejvind og jeg, og blev hurtigt klar over, at vi begge helst ville fortsætte for motor ned til Dageløkke, hvor en enestående hjælpsom Stubbekøbing-sejler i en norsk Columbine 66 sørgede for, at "Esther" blev bugseret ind på en dejlig plads som en anden hjælpeløs mudderpram med yderligere velkommen hjælp fra naboen i en buttet motorbåd. (Jeg lover at øve flere havnemanører, jeg lover).

Aftenens kulinariske oplevelse bestod af en dåse kølige Limfords-muslinger med en næsten kogt spaghetti. Min ledsager i "Baloo" nød en velopvarmet forloren skildpadde på dåse, som han havde piftet nydeligt op med et par nykogte æg.

3. juli
Vi ville være sejlet mod Marstal i dag, hvis ikke Ejvind fra Lone i København havde erfaret, at DMI på internettet lovede hård blæst undervejs. "Østersøen" kan jo være så meget på telefon-vejrmeldingen, men det var altså i den vestlige Østersø og lidt nord på, at risikoen for kuling eksisterede.

En velkommen "havnedag" til oprydningen, der også denne gang bragte glemte og savnede sager for dagen. Søvandsfilteret, som har været overset, blev renset. Jeg fiskede i brændstoftanken efter tommestokken, men forgæves. Waypoints langs den tyske side af Flensborg Fjord blev overført til kortplotteren fra computeren.

Fra Birte i Skotland lød igen i dag begejstrede toner over de smukke landskaber, folks venlighed og den velbevarede natur. Vi har noget at lære her i et Danmark, som siden 2001 har været i mørkemændenes vold.

4. juli
Efter at have hjulpet vor ven, sømanden fra Stubbekøbing, ud fra pladsen, kom turen til vore egne gennemtænkte havnemanøvrer. En let vind strøg ind fra nordøst, og vi havde forberedt mange rebtrick, men de blev ikke nødvendige. Man kunne bakke lige ud i bassinet og få plads nok til at vende rundt på.

Ude i bæltet kom sejlene op, og med en god agten for tværs var der ikke langt til anduvningsbøjen nord for Rudkøbing-løbet, hvor det rigtigt sjove begyndte, nemlig stædigt at fastholde, at løbet skulle sejles for sejl alene på trods af modstrøm på op til 2,5 knob. Det lykkedes.

Ærøfærgen gav et stød i trompeten ved lejet i Rudkøbing, og så var det om at komme til side. Der var vand nok om styrbord for de grønne koste, og dagens rulletur indfandt sig i kølvandet tæt på denne kolos med nysgerrige fok på soldækket.

Strynø Sydbøje. Anduvungsbøjen til Marstalløbet. Den lange havn. Bro 7. Så var den ged barberet. Fine pladser og mange ledige denne fredag.

Vi gik op på Søfartsmuseet, hvor jeg ville se Carl Rasmussens malerier efter læsningen af Carsten Jensens roman om ham i kahytten. De skuffede ikke i forhold til Jensens præcise karakteristik af Rasmussens kunstneriske dilemma.

Da storsejlet to gange ud for Marstal var rendt af masteskinnen, havde jeg en mindre reparation at foretage. Det skete i en lidt opgivende stemning, eftersom der ved bro 7 også befandt sig to umanerligt flot velholdte, ja gennemrestaurerede eksemplarer af Bandholm 26. Et svensk par reddede humøret, da de spurgte til min båds type og sagde, at den var smuk.

Røget laks og kakaoroulade udgjorde dagens gastronomi. Mere skal ikke skrives. I morgen skulle vejet blive tørt, men med risiko for regn- og tordenbyger som accompagnement til en svag vestlig, senere skiftende vind. Vi satte os med Ejvinds søkort og drøftede flugtmuligheder ind i forskellige havne på Als og i Flensborg Fjord, hvis vi skulle ramle ind i en optrækkende byge med dens turbulente luft undervejs mod Flensborg.

Næste afsnit: Marstal-Flensborg

Større billeder


"Baloo" i gamle bølger i Storstrømmen.


Sejlene kom op, lige før vinden lagde sig.


Dybvig Havn 1. juli.


Skalø Havn.

Dette og de følgende billeder er fra rundingen af Langeland i frisk til hård vind.


Foto: Ejvind Tørnqvist.


Med snuden i bølgerne. Klik på billedet for at åbne hele motivet. Foto: Ejvind Tørnqvist.


Nærbillede fra Langelands-kysten.


Rudkøbing-løbet med strømmen imod og vinden agten ind.


Indsejlingen til Marstal.


Det er Ejvind i den lille båd foran Ærøfærgen. Indsejlingen til Marstal.


Fra cockpittet i Marstal Lystbådehavn.


Maleri af Carl Rasmussen, Marstal Søfartsmuseum.


Aftenbillede fra Marstal.

Til sidens top