Sommer 2008

Større billeder


Lyø By i solen kort før afsejlingen mod Drejø.


På vej mod Skarø Rev.


"Amazone", også set i Guldborg Sund tidligere år.


Ejvind gør klar til afgang fra Drejø.


Svendborg. Klik på billedet for at se hele motivet.


Samme pladser i Lundeborg som i 2007.


Harley-Davidson klubben på besøg i Lundeborg.


Havgasserne taber tovtrækningen.


... men gjorde et hæderligt forsøg. Klik på billedet for at åbne hele motivet.


Så er der land i sigte forude under sejladsen fra Lundeborg til Femø.


Indsejlingen til Femø Havn.


Sidste aften på sommerturen. Femø 13. juli.


Afgang fra Femø til Nykøbing 14. juli. "Baloo" og Ejvind sejlede til Kalvehave samme dag og nåede Svanemøllehavnen 15. juli om aftenen.

Til sidens top

Sommertogt IV

Lyø-Femø-Nykøbing

Masnedø-Marstal

Marstal-Flensborg

Flensborg-Lyø

10. juli
Vores far ville være fyldt 87 år i dag. Han døde i 1999 og nåede ikke at høre om et eneste "sommertogt".

Ude på broen skræpper gåsen "Gustav" op i morgensolen og halter frem og tilbage, upåvirket af færdselen til og fra bådene.

DMI er tilsyneladende i vildrede med vejrets udvikling. Min nabo - fiskeren - fortæller, at det burde være blæst og tåge, og på DMI's hjemmeside varsles regn i formiddag. Men meteorologerne gør også opmærksom på, at en fronzone bølger frem og tilbage lige syd for os. Det kan være forklaringen.

Solen skinner. Næsten ingen skyer. Gustav har været henne at tigge en halv bolle ved skibssiden. Det er afgang.

Vi nåede frem til Drejø som beregnet, men vejret skiftede undervejs til tæt regn. Efter en lang sejlads for genua i nogen trafik nord om Avernakø, spidsede vinden lidt rigeligt, og maskinen blev tændt. Henne ved Skarø Rev var det en god ide at iføre sig regntøjet, og ned gennem Højesteneløbet stod regnen tæt. Inde under sprayhooden skulle selvstyreren blot korrigeres lidt, så jeg undgik færgen "Højestene" og enkelte andre. Efter Hjortø havde vi lidt sø, der fik de små både til at rulle ind mod Drejø Havn. Kan man ramme indsejlingen og få styr på båden igen? Jada. Lige så snart, du er inde bag molen, bliver alt stille.

Et par runder viste flere gode pladser, men den sikreste var langs kajen mod færgen, hvor et par velanbragte fendere afbødede vindpresset mod et bolværk, der ikke var egnet til mindre både.

Nu skiftede DMI's vejrudsigt for søndag fra 5 m/s til 9-10 stykker, og så har vi det gamle problem: Hvor skal vi vælge at blæse inde, hvis de kommende dages vindudsigter holder.

Foreløbig aflagde vi Drejø By et besøg. Mange huse brændte i 1942, og nogle mener, at det har spoleret øens oprindelige kultur, men udefra ser byen idyllisk ud med stengærder, gadekær, bindingsværk, stråtag og store gårde. Købmandens noget klæge skipperlabskovs på dåse reddede om ikke aftenens gastronomiske niveau, så dog en tiltagende fornemmelse af sult.

11. juli
Efter aftale var vi parate til tidlig afgang, hvis vinden skulle blive hård op ad dagen. Klokken 7 forlod vi Drejø og var alene på vandet gennem Højesteneløbet, indtil færgerne skabte den sædvanlige ravage.

Strømmen i Svendborg Sund var 2-3 knob imod, så maskinen måtte arbejde for de mellem 3,5 og 4,5 knob der var reserveret til fart over havbunden.

Genua og storsejl trak godt ud til Thurø Rev og mindre godt på Sydvesten agten for tværs. Vinden tog til og var upålidelig, og under et kryds svingede bommen utilsigtet over. Jeg fik skøderne i nakken, faldt frem på dørken, mens brillerne røg af. Det var brillerne, tænkte jeg. Dem kan jeg undvære, hvis jeg ikke skal læse. Men så lå de der på dækket mellem cockpitkarmen og rælingen - et par centimeter fra at være endt på havets bund.

Det var fristende at fortsætte forbi Lundeborg til Omø, men vejrudsigten var ikke lovende for området ved Langelands nordspids, og da vi ved 13-tiden lå lunt i hjørnet af Lundeborgs gamle havn ud for pakhuset, fortrød vi intet. Vinden friskede voldsomt op og løjede først en smule af sidst på eftermiddagen.

Grill-buffet og havnefest. Mange glade folk. Snak og latter. Sådan var fredagen i Lundeborg. Steen Skovsgaard fra Toreby Sejlklub var sejlet hertil i morges fra Omø i god vind, fortalte han, da vi mødtes ved pakhusets åbne computer for at se vejrudsigten.

I morgen bliver der blæst og bølger ude i Storebælt, men det letter ud på eftermiddagen. Henad klokken 17 skulle vi kunne stikke til Omø, om alt går vel.

12. juli
Med morgensolen strålende fra en skyfri himmel og en let sydlig vind over Lundeborg Havn, så DMI's vejrudsigt for i dag ret usandsynlig ud: Regn, senere byger og op til hård vind, hvor vi havde planlagt at sejle. Aflysning. Også Steen Skovsgaard opgav sin tur mod Drejø, fortalte han - atter ved computeren i Det gamle Pakhus.

På havnen stillede man op til havnefest med cykelløb og øltelt, og i løbet af en time piskede regnen ned for på en gang at blive aflløst af sommer og sol.

I bygerne og solskinnet planlagde vi en indtægtskilde ved fremtidige havneanløb. Vi sætter et skilt op. "Knold og Tot øver havnemanøvrer i bassinet hver dag fra klokken 15,00. I tilfælde af blæst: Forhøjede billetpriser". Forestillingen skal indledes med, at "Baloo's" motor ikke kan starte, hvorefter vi binder et kort tov til "Esther" og trækker "Baloo" i gang. Ved andet eller tredie forsøg skal Ejvind diskret starte motoren, således at starten lykkes - uden videre kommentarer. Nummeret vil blive yderligere detaljeret planlagt på de kommende blæsedage.

Måske vil "Esther" og "Baloo" kunne opleves på Lundeborgs nye turistbrochure. En fotograf bad om lov til at fotografere os, mens vi sad i hvert sit cockpit og snakkede. Han fik lov, og fortalte, at motivet var beregnet til turistbrochuren.

13. julii
Det var vindstille tidligt i morges, men den lette til jævne vind indfandt sig snart, som forudet i vejrudsigten. Vi afventede naboernes afsejlinger, og næsten samtidig gled rækken af både ved Lundeborgs pakhus ud i et sydligt Storebælt med lange bølger og en fin vind til genuaen, der i dag blev bistået af maskinkraft over mod Vejrø.

Med sejlet oppe blev bådens gang stabil, omend de største bølger ned mod Vejrø fik "Esther" til at krænge godt nedad til begge sider. Autopiloten (GPS-selvstyrer) peb et par gange undervejs, når båden blev slået for meget ud af kurs, men på en fastsat kompaskurs kunne selvstyreren klare mosten.

Ud for Vejrø faldt bølgerne, og der blev ro til et par billeder, blandt andet af en næsten tom havn på øen. Syv master talte jeg. Det kan næppe siges at være en god forretning. De høje havnepenge skræmmer tydeligvis både tyske og danske sejlere væk fra øen.

Nede i Femø Havn var der stort set fyldt op allerede ved 15-tiden, da vi var anduvet i bølger, der stod lige ind i havnen, helt ind på de to sidste pladser, som vi kaprede. De efterfølgende gæster måtte pakke sig uden på hinanden, mens man må antage, at Vejrø Havn stadig var stort set tom.

Det var fristende at cykle op på kroen og nyde sommerturens sidste fælles måltid, men både Ejvind og jeg var lidt tunge i hovederne efter seks timers bølger og vind, hvor man hele tide skal koncentrere sig om sejladsens gang. Pølseboden på havnen og kabyssens lækre dåsemad måtte derfor holde for på denne lidt melankolske sidste aften.

Til gengæld er Fruen vendt velbeholden hjem fra Skotland og en uforglemmelig vandretur blandt folk, der viste et mentalt overskud, de gerne delte med andre vandrere undervejs.

14. juli
I dag sluttede sejlturen med "Baloo" som selskab. Afskeden med Ejvind blev kort, da vi var i gang med at hjælpe "Esthers" nabo med fortøjningerne, og en gunstig lejlighed til at sejle bød sig. Nabo-sejlerne sørgede nemlig for, at jeg ikke ramlede ind i deres båd under manøvren fra pladsen.

Fra Femø tog det godt fire timer at sejle til Nykøbing i jævn medvind.

Med sejladserne til Masnedø 25. juni og hjemturen fra Femø i dag sejlede "Esther" 299 sømil i alt. Opgørelsen bygger på kortplotterens registreringer, suppleret med en enkelt ruteberegning (Femø-Guldborg). Turkort nederst på siden.

Allerede 15. juli om aftenen sejlede Evind ind i Svanemøllehavnen med "Baloo", en lang tur i uroligt vand over bl.a. Fakse Bugt.

Redigering (stave- og slåfejl) er stadig i gang.

Større billeder


Gåsen Gustav på Lyø.


Lyø Kirke.


Fra Lyø.


Drejø Lystbådehavn.


Fra Drejø By.


"Baloo" på vej mod Lundeborg. Foran sejler en tysk Bandholm 28.


Lundeborgs gamle havn.


Harley-Davidson klubben vinder tovtrækningen i Lundeborg.

Fyret på Vejrø og (herunder) den næsten tomme havn.


Ny bådebro på Femø, der aflaster den overfyldte havn.


"Esther" på samme plads i Femø Havn som sidste år. Her er smalt mellem pælene - lige noget for en slank BA 26.


Solglimt på Guldborg Sund under sejladsen til Toreby Sejlklub 14. juli.


Dagturene er skiftevis røde og blå.

Til sidens top