Somrene 2008 - samt 2011, 2012 og 2014

Større billeder


Billedet af "Esther" i hårdt vejr i Lillebælt er taget klokken 12,05. GPS-sporet viser, at omkring en sømil af de 2,2 sømil på "nødkurs" er tilbagelagt på dette tidspunkt. Kursen er 161 grader, og farten er 5 knob. Det er Torø, som anes i baggrunden, 4,8 sømil væk. Nærmeste kyst er Fyn med 4,7 og Jylland med 4,9 sømil. Als ligger omkring fem sømil sydpå med læ for vind og bølger.


Her ligger Horneland behageligt tæt på den 11. juli. Det værste er overstået, og de 19 sømil fra Årøsund til Lyø er snart tilbagelagt. (Eget foto).


Frisk vind i Storebælt mellem Fyn og Langeland, 2008.


Billedet herover er taget i 2008 ud for Langelands nordkyst, hvor vinden nåede 10-11 m/s. Sejlene er oppe. De giver bedre fart end motoren alene, og samtidig stabiliserer de båden, så den ikke ruller.


I 2011 tog Ejvind dette billede i Langelandsbælt ud for Langø Odde. Vi sejler fra Nakskov mod Bagenkop, men på grund af nye og ældre bølger lægger jeg kursen mere vestover for at skære dem. Efter Dovns Klint på Langelands sydspids satte vi en nordvestlig kurs mod Marstal, men bølger og stigende vind gjorde sejladsen vanskelig. Bølgerne satte bådene i stå uafbrudt, og vi søgte læ i Bagenkop den og den næste dag.


Regnvejr i Smålandsfarvandet 14. juli 2012. Bølgerne var moderate og ikke ubehagelige. I sådanne bølger stoler jeg på rorpindspiloten - med god grund - og kan styre fra kahytten med jævnlige udkig oppe over sprayhood'en, hvis plastikrude ikke levner noget godt udsyn. (Eget foto).


13 sekundmeter i ud for Lunkebugten 3. juli 2014. Genuaen stabiliserede bådens gang.

Til sidens top

Hårde sejladser

20. juli - Evaluering

Det er med hårdt vejr ligesom med grundstødningerne, at sejlerskolen kan ikke lære dig, hvordan du undgår det, men du kan lære, hvad du skal gøre, når det sker.

Som regel er det muligt at undgå vejrtyper, som er ubehagelige at sejle i. Læs eller hør vejrudsigten og lad være at sejle ud i vindstyrker, du synes er for høje i forhold til det farvand, du begiver dig ud i. Åbent vand har naturligvis højere bølger end lukkede fjorde og vige, og bølgehøjden stiger lige så naturligt med afstanden fra læ kyst. Lave grunde og rev danner også læ for bølgerne, men næppe for vinden.

Alle sejlere kender DMI's vejrudsigter med grafiske kort over bølger og vind for de kommende 48 timer. Kortene skal ikke tages helt bogstaveligt. Fordelingen af vinden er i regelen sket med "mosters hånd", bredt og lidt tilfældigt, afhængig af vejrtypen - bygevejr - stabil luft - urolig luft mm, beregnet på en computer-model. Men en fortolkning er som regel mulig. Den foretog Ejvind og jeg, da vi den 11. juli om morgenen vurderede vind og bølger i Lillebælt forud for en sejltur fra Haderslev til Faaborg.

Vindretningen var syd/sydvest ca. 8 m/s med "huller" på 10-11 m/s, som vi antog for byger med tilhørende stigende vind. Bygernes gang kan vanskeligt forudses, vidste vi. Bølgehøjderne var angivet til under en halv meter med et område ud for Lyø, hvor bølgerne kunne nå en meter til halvanden - måske. En lokal sejler fortalte, at strøm og bølger fra sydvest mødes ved Lyø og giver "tossede bølger". Så meget vidste vi.

Derfor planlagde vi en sydlig kurs fra Årøsund mod Taksensand - lidt i læ af Als - hvorfra vi kunne styre øst/nordøst mod Lyø og undgå en del af de "tossede" bølger. Sådan gik det ikke.

Allerede syd for Årøsund så vandet pænt ud med moderate bølger og en jævn SV-vind, nem at skære igennem for "Baloo" med rullegenua og motor og "Esther" for motor. Kursen blev derfor sat lige SØ mod Lyø Vestbøje. en strækning på 17,3 sømil over åbent vand. Men allerede efter knapt 5 sømil kom den første byge med vind op til 16 m/s. Bølgerne begyndte at bygge sig op, og "Esther" fik nogle kraftige bølger ind over fordækket, samtidig med, at hun lagde sig ned i rulningerne, så vandet nåede lidt under rælingskanten. Det var ikke sjovt.

Når vejret således er ubehageligt, skal man lade det om at bestemme, hvor sejlturen går hen. Derfor gik turen nu sydover mod Als' kyst, som kunne anes i regntykningen. Bølgerne, som voksede til omkring halvanden meter stejle vandvolde, kom ind foran for tværs og blev smukt brudt af "Esthers" slanke stævn og skrog. Kaskader af vand blev kastet langt ud til begge sider. Det meste vand, som ramte mit regntøj, kom fra himlen.

Tanker om et forlis og om udsendelse af et nødsignal faldt naturligt ind, mens kulingen stod på, og nogen adrenalin blev pumpet rundt i kroppen, kunne jeg mærke. Men angsten kom aldrig. Hvert vindstød og hver bølge bekræftede min opfattelse af Bandholm 26 som en stabil og uhyre sødygtig sejlbåd.

Med en tændt kortplotter afsætter båden sine spor i det elektroniske søkort, og på grundlag af de overførte data fra kortplotter til Mac kan jeg konstatere, at den værste del af sejladsen 11. juli strakte sig over 2,2 sømil med en gennemsnitsfart på 4,5 knob. Fra den sydlige kurs, ændrede jeg kursen til øst/syddøst for at prøve bølgerne agten for tværs, og det gik an. Samtidig løjede vinden af, og kursen kunne sættes på "hjørnet" af Horneland efter endnu knapt 3 sømil. Efter 19,4 sømils urolig sø sejlede jeg i læ ved Lyø Krog.

I sommeren 2014 indhentede et forudset blæsevejr "Esther" og "Baloo" ved Hov Sand under sejlads mellem Kragenæs og Rudkøbing. Blæsten kom flere timer tidligere, end DMI's havprognose forudså. Genuaen blev hejst som stabilisator, men motoren måtte trække på en nødvendig sydlig kurs - ofte lidt spidsere end bidevind. Nede ved Siø sejlede jeg helt ind under kysten i læ, hvor der var ro til at bjærge sejlet forud for anløbet af Rudkøbing Lystbådehavn. Ejvind målte vinden til 13 m/s over længere perioder.

Konklusionen på somrenes hårdeste ture må være, at de næppe kunne undgås, medmindre vi bevidst valgte at blive i havn i op til en uge eller mere. Vi tog ingen chancer i form af mistanke til DMI om at tage fejl, eller en beregnet afslutning på sejladsen, før blæsten skulle komme. Den kom som regel uforudset.

Billederne på denne side stammer fra sejladsen den 11. juli 2012 samt fra andre "hårde" ture i 2008, 2011 og 2014. De fleste fotos er taget i koldblodige øjeblikke af Ejvind Tørnqvist. Tak for det, Ejvind.

 

Større billeder


11. juli 2012 i Lillebælt.


Her ses Ejvinds original-billede før behandlingen i Adobe Photoshop.


Juli 2008 ud for Langelands nordspids.


Juli 2011 i Langelandsbælt.


3. juli 2014, mellem Fyn og Langeland. Foto: Ejvind Tørnqvist.