Efterår 2013

Større billeder


Uden mast, efter at vandstanden var steget en smule.


"Pasaat" af Delfzijl losser sten.


"Mette Pan" af Nykøbing F. losser sand.


Nye redningsstiger tæt på pladsen, hvis uheldet skulle ske.


Ved lavvande flokkes skarvene på resterne af vej-broen over Guldborg Sund. Den blev sløjfet, da Frederik IX's Bro stod klar i 1963.


Et kig under vindebroen ind i Slotsbryggens inderste bassin, hvor marinediesel-standeren har sin plads.


Lugtgener truer de dyre lejligheder, mener Danmarks Naturfredningsforening.


En overraskelse passerer "Esther" i Guldborg Sund.


Hjelm Bådelaugs klubhus - med råglas i ruderne mod vandet.


Troldand i Sakskøbing Havn.


Septemberlys over indsejlingen til Sakskøbing Fjord.

Til sidens top

I vinterhavn

De sidste ture i år

19. oktober

En uge endnu i vandet. Sejlene er hentet hjem i udhusvarmen. Bommen ligger nede i kahytten. Det er tid til at få masten taget af. Efterhånden har årenes rutine sat sig så fast, at der ikke opstår komplikationer. Og dog. En uforudset hindring er vandstanden i Guldborg Sund, der i formiddag er for lav til, at "Esther" kan forlade pælepladsen. Ror og køl er solidt forankret i havnens bund.

Efter at have kigget på vandstandsprogosen på "sejladsinfo", dukkede jeg op i havnen ved 14,30-tiden og fik presset "Esther" ud gennem mudderet til mastekranen. Det gamle afmonteringssystem fungerede atter, og efter en lille times tid lå båden på plads, parat til optagningen lørdag formiddag 26. oktober.

14. oktober


Vandet fosser ned i "Mette Pan". Sandsugeren er på vej ud gennem Guldborg Sund. Vandlinien stiger synligt. Er det ballast-vand? Det aner jeg ikke ombord på "Esther" en solfyldt oktober-dag i 13 graders varme. Her er ikke panik "før lukketid", selvom den gamle båd vil være på land om 14 dage - om alt går vel.

Det er altid interessant at betragte aktiviteterne i erhvervshavnen, omend de kun er sporadiske. Havnen er kommunal, og i morgen skulle en ny havnechef være tiltrådt. Men han har vist fået kolde fødder, melder den lokale avis. "Et mere udfordrende tilbud" er formuleringen. Nu må Guldborgsund Kommunes ansættelses-konsulenter ud at lede på markedet for havnechefer en gang til.

10. oktober

Oppe på land - i Toreby Sejlklub - er folk i gang med at spule både og trække presenninger hen over dem, ja nogle er i færd med at bygge trækonstruktioner, som skal holde vinterpresenningen på plads. Ude i havnen ligger en halv snes både tilbage. For os er sejl-sæsonen 2013 ikke forbi endnu.

Et par kølige pensionist-sejladser op og ned i Guldborg Sund er det blevet til. Havblik og flotte efterårsskyer. Sundets fugle søger sammen i flokke. Skovene skifter farver nu, fra dag til dag. Fornemmelsen af "Esther" som et flydende hjem er taget voldsomt af. Der er ikke udsigt til flere nætter i andre havne. Efteråret spærrer for den slags drømme.

Et kig ind i Slotsbryggen

1. oktober

Slotsbryggen i Nykøbing - de udgravede bassiner med tilhørende dyre ejerlejligheder, er ikke blevet den forretningsmæssige succes, kommune og investorer havde håbet. For at lokke mere maritimt liv ind i havnen, er der opstilllet en mariendiesel-stander - allerinderst. Man skal have en vindebro op for at komme ind med en kølbåd med mast. Og dybden har det knebet med.

Guldborgsund Kommune har måske handlet i panik for at få sejlere ind i bassinet, da man tidligere i år pumpede havneslammet direkte ud i Guldborg Sund. Danmarks Naturfredningsforening har klaget over griseriet med henvisning til, at slammet indeholder tungmetaller og andet snavs fra overløb ved kraftig nedbør i et rensningsanlæg oppe i Tingsted Å. Det ser skidt ud for Slotsbryggen, mener DN. Slammet vil vedblive at hobe sig op, og det vil efterlade en giftpøl neden for de dyre lejligheder.

I jagten på sæsonens sidste dunk med marinediesel vovede "Esther" sig hen til vindebroen. Men heller ikke længere. Resten af turen til dieselstanderen foregik til fods. På denne kølige og endnu vindstille oktobermorgen var luften inde mellem punkthusene frisk og klar.

Sejlads til vinterhavnen

24. september
Fuglekenderen Gunnar Mathiasen var atter med som gast, da "Esther" blev sejlet fra sommerhavnen i Sakskøbing til vinterhavnen i Toreby Sejlklub.

Der var nu ikke så mange "nye" fugle at få artsbestemt på den kølige seks timer lange sejlads de 26 sømil øst om Askø og om Stemmetoftes lave aflange grund sydvest for Femø. Vi måtte vige for en svanefamilie i Sakskøbing Fjord, og de vældige skarer af blishøns skuttede sig langs sivene. Flokke af knortegæs lettede foran os et par gange og var væk, før fotoapparatet var bragt i stilling.

Guldborgbroens kvikke brovagt tændte lys og klokker, da vi nærmede os, og uden ophold kunne vi - stadig for en passende motorkraft - sejle ned i det ganske flade Guldborg Sund med vinden i ryggen. Det lunede lidt.

Eneste overraskelse var "Mette Pan", som upåagtet nærmede sig bagfra nede i sundet. Snakken gik så livligt ombord, at vi først var klar til at vige, da stenfiskerens maskine overdøvede "Esthers".

Toreby Sejlklub har to optagninger af både dette efterår. Allerede den 5. og 6. oktober skal de første både på land, og flere af sejlbådene havde fået masterne demonteret, kunne man se inde i havnen. "Esther" skal op på land den 25. eller 26. oktober. Der er tid til at par stille sundture. Sæsonen er sikkert ikke forbi endnu.

En andetur

5. september
19 grader og jævn sydøstlig vind. Nattens skydække er netop blæst væk. Det er september og sommer. Andejagten gik ind for fire dage siden, har jeg læst. I Sakskøbing Fjord er ænderne fredet, og der er mange af dem i dag. Gad vide, om de fornemmer fuglereservatets jagtforbud og søger hertil.

Inde i havnen holder to par troldænder til. De pudser sig, sover lidt og driver for vinden. Længere ude svømmer en flok gråænder i tæt formation - som en hærstyrke.

Hejrer letter tæt på båden ude i fjorden. Mågerne sidder som sædvanligt og kigger efter "Esther" på et par røde koste.


Her er mange småbåde ude at røgte garnene, nu hvor ålen må fiskes. Fra en af bådene lyder et råb: "Bak herover. Vi har skrubber". Og lidt efter lander en pose med to friskfangede fisk på kistebænken, virtuost kastet af Palle Danielsen, formand for sejlklubben i Sakskøbing.

Bilen er på værksted, og Fruen er ude at ro, mens "andeturen" står på. Mekanikeren ringer ud og fortæller, at der er fire timer endnu, før bilen er klar. Inde i havnen har Fruen og jeg derfor tid nok begge to til en fortjent middagslur.

Større billeder

19. oktober


Fredelige forhold 19. oktober ved mastekranen.

14. oktober


"Mette Pan" tager ballastvand ind ved udsejlingen fra Nykøbing.

10. oktober


Ud for Strandboulevarden i Nykøbing.


Claus Petersens ejendom ud for Hjelms Rende.


Nykøbing Lystbådehavn. Her er sæsonen ikke forbi.


Udsnit af skarvene på den gamle vej-dæmning, der dukker op ved lavvande.

7. oktober:


7. oktober er Toreby Sejlklubs bassiner tømt for godt halvdelen af bådene. De er på land for vinteren. Resten tages op den 26. og 27. oktober.

1. oktober:


Toreby Sejlklub 1. oktober - tidlig morgen (8,07).


Sukkerfabrikken er i gang, 1. oktober.


En flok kajakroere dukkede op.

24. september:


Farvel til sommerhavnen.


Smålandsfarvandet en kølig septemberdag med jævn nordvestlig vind.


"Mette Pan" på indhentende kurs i Guldborg Sund.


Guldborg Sund, fotograferet fra Air France maskinen fra Kastrup til Paris 7. september.

5. september:


Troldænderne i morgenlys, 5. september i Sakskøbing Havn.


Hejren er lettet.


Palle Danielsen sejler mod land efter et velrettet kast med to skrubber over på "Esthers" kistebænk.


"Jes" er på fiskeri 5. september.


Ande-formationen nærmer sig troldænderne. Bemærk fører-anden.


Efter en runde i havnen og et mindre slagsmål med "havnens faste stok" af ænder, vender den tætte flok udad.


Ro over troldænderne.

Til sidens top