Efterår og vinter 2013

Større billeder


Nederst til venstre er det røde håndtag ved søvandsindtaget sat på stop. Slangen over håndtaget kunne ikke demonteres. Normalt kan man sætte den ned i en spand vand, hvorefter motoren startes, og vandet suges ind i søvands-kølesystemet. Den alternative metode er, at sætte vandslangen ned i søvandsfilteret.


3. november i Toreby Sejlklub.


DMI's bølgeprognose 28. oktober. Bølgerne er på mellem fire og fem meter syd for Omø, hvor vi ofte har sejlet, samt i det sydlige Langelandsbælt, som "Esther" har krydset en enkelt gang.


Sidste time i vandet i 2013. 26. oktober.


Her står både til salg - ofte året rundt. Toreby Sejlklub, 26. oktober.


Arbejdsholdet har fat i "Esther".

Til sidens top

Klodset op

Vinterkonservering

8. november

Den første nattefrost er bebudet i den kommende weekend. Men endnu skinner solen som en afglans af "indian summer", og temperaturen sniger sig op over 10 graders varme. Det er rart at arbejde på båden i dag.

Motoren skal gennemskylles med ferskvand og siden kølervæske. Derefter skal kølervæsken fylde hele systemet vinteren igennem. Her er opskriften til vor læser, hvis han/hun er heldig at eje en motor med søvandsfilter øverst i søvands-kølesystemet:

Luk for søvandshanen. Start motoren og hold den i tomgang. Sæt en vandslange ned i søvandsfilteret og reguler motor/vandstråle, indtil vandtilførslen svarer til motorens forbrug. Lad motoren køre, indtil den er varm. Tilsæt kølevæske og kontroller, at kølevandet er farvet ved udstødningen. Skyl et par minutter med ferskvand og gentag tilsætning af kølevæske. Når udstødningsvandet er farvet, slukkes motoren. Vandslangen fjernes, og søvandsfilteret fyldes langsomt op med kølevæske. Det bobler lidt. Start eventuelt motoren meget kortvarigt igen og fyld op med kølevæske påny. Nu skulle hele systemet være fyldt op. Vinteren kan bare komme an.

Spuler og storm

3. november

Spuleren kom i brug i dag i solskin og 10 graders varme. Bundmalingen fra i foråret har virket godt (Hempel), og selv om mindre lag af friske muslinger og hårde rurer blev skrabet af lige efter søsætningerne, må konklusionen være, at det altid betaler sig at udføre bundmalingen grundigt mindst hvert andet år.

De nederste ca. 20 centimeter af kølen var belagt med brunlig og sort belægning, som jeg tilskriver de gange, "Esther" har stået med kølen nede i Toreby Sejlskubs snavsede havneslam. Her måtte jeg spule så længe og tæt, at både snavs og dele af bundmalingen blev fjernet.

Stormen over landet den 28. oktober gik sporløst hen over bådene i Sakskøbing og Toreby Sejlklub. Hjemme i haven faldt enkelte grene ned, men træerne svajede slemt mellem klokken 15 og 17. Nervøsiteten og angsten ved dette syn overgik ubehaget under de hårde ture til søs igennem årene.


Den "maritime syge"

26. oktober

Hvert eneste år siden 2003 er der lavet en slags liste over de forbedringer og reparationer, som en kommende vinter - oppe på land - ville levne tid og mulighed for at få udført. Og hvert eneste år har listen over de ting, som jeg ikke fik gjort, været næsten ligeså lang. Så det lader jeg være med - listen altså.

I stedet kunne man fundere lidt over de forandringer, der kan være på vej i det maritime Danmark. Her sker vist nok store ting, uden at vi egentlig lægger mærke til det:

Det maritime Danmark er på pension, og sundhedstilstanden er udmærket, men som pensionist har man ikke langt igen. Om 10, 15 eller 20 år afgår mange danske småhavne, havnemiljøer og vandveje ved en stille død. Gennemsnitsalderen i sejlklubberne synes stigende og medlemstallet, vigende. De unge mennesker gider ikke sejle, og hvem skal så betale?

Det koster penge at holde havnene og de nærmeste omgivelser i brugbar og pæn stand. Og kigger vi på de nære forhold, er det ofte sejlklubberne, der punger ud. Hvor havnene er kommunale, forsøger kommunen at afhænde forpligtelsen til klubberne i den tro, at privatiseringen er en foræring til sejlklubberne.

Endnu er Det Maritime Danmark ikke begyndt at skrante åbenlyst, men tegnene på skrøbelighed kan læses i medlemslisterne, og ses på land, hvor flere og flere fritidsfartøjer står til salg året rundt, ofte under langsomt forfald.

Så længe hovedet og det nedenunder kan klare mosten, vil "Esther" og skipper bidrage til, at Det maritime Danmark holdes i live. Søsætningerne finder sted i slutningen af april 2014, og hvis listerne var lagt frem i klubhuset i dag, ville "Esther" stå på der.

Større billeder

23. november:


Fruen ved sin sejlbåd i Sakskøbing efter skrabningen af rurer.

22. november:


"Esther" med presenning og næsevarmer i Toreby Sejlklub.

25. oktober:


Fra optagningerne i Sakskøbing, 25. oktober.


Birtes sejlbåd er parat ved broen.


26. oktober er det "Esthers" tur i Toreby Sejlklub.

Til sidens top