Sommer 2014

Større billeder


Tur-historierne slutter med dette billede fra en pragtfuld sommeraften i Kragenæs Lystbådehavn.


Udsnit af skarvekolonien på Havneø ved Bandholm.


Hejre over Sakskøbing Fjord 28. juli.


Endnu en hejre, nu ved lavvande ud for Oreby Bro.


Dybvig Havn med god plads omkring middagstid.

Sidste tur-historie

1. august

Sejlersæsonen tegner bedre end nogensinde. Der er ganske vist lidt regn og torden i anmarch, men mon ikke de fleste er enige om, at sejlervejret sjældent har været bedre.

Det gamle mundheld, at man skal stoppe, mens legen er god, dukker op i anledning af denne usædvanligt fine sommer. Hvis der derfor ikke sker noget helt usædvanligt, vil denne historie være afslutningen på de tur-fortællinger, som "Søndagssejlerens" læser har måttet døje med i en halv snes år efterhånden. Historiernes umiddelbare berettigelse er måske billederne, og jeg vil finde en løsning, således at nye fotografier stadig kan ses - et sted "oppe i skyen". En undtagelse vil være den årlige sommersejlads med Ejvind og "Baloo", som jeg håber vi har helbred og lyst til at foretage mange år endnu.

30. juli

Man siger ikke nej til en frokostinvitation på havnen i Bandhoilm, selvom man selv skal smøre madpakken samt rigge "Esther" til for at sejle dertil en smuk og varm formiddag.

Det var ro-holdet fra Saxkjøbing Roklub med Fruen, som inviterede, og en god bekendt ville gerne med på sejlturen. Til ære for ham blev genuaen hejst op, da vi returnerede til Sakskøbing i fin vestlig vind. Det blev en god oplevelse for os begge. Min bekendte har ikke sejlet i mange år, og sejlføring er snart en sjældenhed på "M/S Esther" i de hjemlige farvande.

28. juli

Efter den omfattende korrespondance med "hvaler.dk" og det tyske havmuseum i Stralsund om pukkelhvalerne ved danske og tyske kyster i Østersøen og Lillebælt skulle det gøre godt at få genoptaget sommerens småture fra Sakskøbing. Her er ingen pukkelhvaler i sigte, omend TV Øst's oplysning om en pukkelhval i Grønsund endnu ikke er blevet dementeret - så vidt jeg har kunnet spore.

Det er jo så som så med sømandskabet, når "M/S Esther" forlader Sakskøbing Fjord for at begive sig ud mellem øerne i Smålandsfarvandet. Enten er der for meget vind, eller også er der for lidt. Eller - det er for besværligt at montere et af forsejlene og at hale storsejlet op i den høje mast.

I dag var der ingen vind - en ganske let luftning, måske - og en fin dis lå over vandet og de lave kyster rundt omkring, Askø, Femø og Lolland. Næsten lige lavt land overalt på disse kanter.

Men hejrerne lettede flittigt langs fjordens bredder, og blishønsene sloges, som de plejer. Den toppede lappedykker har ynglet i sommer, men ude ved Oreby Bro spejdede jeg forgæves efter gravandens ælliger, som plejer at holde til der.

Ruten i dag gik nærmeste vej til Dybvig Havn på Fejø - Oreby Rende, Lindholm Rev, og herefter kurs mod Fejø Kirke, indtil der er frit vand til indsejlingen mod Dybvig, hvor mærkerne nu er på plads.

Efter en vending i Dybvig Havn drejede jeg mod Fejø Sletterrev og siden mod Grønvold Grund en kort distance, indtil en sydlig kurs bragte "M/S Esther" ned mod "Kulmanden" og ruten øst om Askø til Oreby Rende og Sakskøbing Fjord.

 

Større billeder


"Uldent" vejr over Smålandsfarvandet 30. juli.


Bandholm, 30. juli.


"Told & Skat" er ombord - og kursen blev senere sat mod Femø - og "Femøjazz"?


Sakskøbing Fjord, 28. juli.


Forfulgt af Askø-færgen.


En "ø af fedtemøg" med Fejø i baggrunden.


Fejø-færgen besejler Femø i dag.


Optimistiske sejlere ud for Dybvig Havn.


Indsejlingen til Dybvig Havn på Fejø.


Dybvig Havn.


Svaner ved Lilleø.


Den hvide bræmme er svaner, en såkaldt "fældeflok", hvor svanerne skifter fjerdragt.

Til sidens top