Brok: Bønderne


Landbrugets minister, Henrik Høegh, Venstre, koncentrerer sig om flødekagerne. Søholt, juni 2010.

En nylig meningsmåling i sommeren 2010 viser, at over halvdelen af os i Danmark har så meget bondeblod tilbage i årerne, at vi holder af landmændene, selvom bønderne fra at være samfundsbærende har udviklet sig henimod en svindende flok grådige pariaer på permanent bistandshjælp.

"Flintesønnernes" ærlige stræben for valutabalancen, dyrevelfærden og det smukke, kultiverede bondeland er afløst af benhård industri med EU-støtte til at udrydde de sidste rester af natur og mangfoldighed i vort plagede land. Vildtet får kun en chance, hvis bonden kan se, at han kan tjene mere på at leje jagten ud til skydegale jægere, der kun skyder for at dræbe - ikke for at få vildt på menuen.

Den danske bonde er en minoritet med maksimal indflydelse på vores fælles arv - det danske land - og denne fælles arv har han længe været i gang med at forringe med gylle, gødning og gifte.

"Alt, hvad der lugter af lort, er tilladt", sagde den alt for tidligt afdøde sekretær i Toreby Sejlklub, Lars "Busser" Carlsen. Selvom en landmand insisterer på at overholde loven - og det er ikke nemt, siges det - så er han med til at ødelægge naturen til lands, til vands og i luften.

På vandet breder fedtemøget sig år efter år i varme perioder, næret af bøndernes gødning. Havne fyldes af grøden. Nogle må lukke i kortere tid. Stille vige går i forrådnelse og lugter fælt. Iltsvind og fiskedød er tilbagevendende ulykker i det danske øhav.

På land er barndommens oplevelser af harer, agerhøns, viber, lærker og rådyr ved at være historie. Bonden har dræbt dem og mange andre store og små dyr lidt efter lidt. De vældige flokke af opdrættede fasaner, der myldrer ved nogle herregårde, kunne lige så godt være høns. Hvilken fornøjelse er det at sende et par ladninger hagl ind i sådan en flok og kalde det jagt?

Med gravemaskiner og motorsave har bønderne raseret vandhuller, levende hegn, karakteristiske træer og trægrupper for at kunne komme frem med maskiner, der efterhånden er blevet for store til vejene på landet og for larmende, hvis industriens støj-begrænsninger også skulle gælde for landmænd.

De landmænd, jeg har kendt og talt med, har alle været fornuftige og samvittighedsfulde. De har forsøgt at efterleve et stigende antal regler og forordninger og burde vel tage en bogholderuddannelse - eller gennemføre et jurastudie - for at kunne administrere bedriften korrekt.

Omend bønderne også har "brådne kar", synes den gode danske landmand at være fanget som gidsel af en hård konkurrence, der belønner uansvarligheden, og af EU-systemets groteske støtteordninger. Natur vil gå tabt, selvom bonden er lovlydig. Sådan har Venstre - landmændenes parti - været med til at fastholde og udbygge bondestandens skadevoldende privilegier i et land, der ikke længere er et bondeland.

Hvor længe vil en samvittighedsfuld naturelskende landmand, som gerne vil tjene sit brød på ærlig vis, finde sig i det?


Dybvig, Fejø, forår 2010.

PS: "Tyvegods" fra DR 25. august 2010:

"Det kører lige for tiden på de høje nagler i det største regeringsparti. Venstres ledelse har midlertidigt fået stoppet den strid der er mellem partiets egen miljøminister Karen Ellemann og Venstres folketingsgruppe om miljøkravene til landbruget.
Venter på nyt udspil
Beslutningerne er ganske enkelt blevet udskudt, til ministeren kommer med et nyt udspil om en måned. Der er tale om en helt usædvanlig strid, hvor en minister er blevet underkendt flere gange. Det er sket fordi der er tale om hjerteblod for Venstre, fortæller vores politiske medarbejder Pieter Raunwe.
Underkendt af sit eget parti
Problemerne for Karen Ellemann startede allerede, da hun som nyudnævnt minister i foråret præsenterede nye krav til reducering af landbrugets kvælstofudledning. Forslaget gik på at reducere udvaskningen af kvælstof med 19.000 tons i 2015. Her blev hun af sit eget parti tvunget til at sænke kravet til blot 9.000 tons i 2015.
Problemerne fortsatte i går
I går fortsatte problemerne så for Karen Ellemann, da hun på Venstres gruppemøde fremlagde et nyt udkast til vandplanerne, som skal sørge for Danmark lever op til EU's krav. Her præsenterede hun nemlig igen de oprindelige tal på 19.000 tons og det vakte mildest talt undren på mødet. Beslutningen blev derfor udskudt og man afventer nu et nyt udspil fra ministeren om en måned."


Guldborg Sund.

Til sidens top