Brokkerier

Mens det danske samfund synes at udvikle sig mere og mere hensynsløst, består der stadig en fornem samværs-kultur blandt fritidssejlerne rundt omkring i lystbådehavnene. Denne udbredte venlige hensyntagen og hjælpsomhed er ikke nogen selvfølge. Derfor behøver vi ikke at forudse sejlerkulturens forfald, men vi bør da værne om den og huske på den, også i ophidsede øjeblikke, når vind, strøm, motor, skøder og fald ikke vil, som vi.

Størst "brokkehoved" var jeg, da den venlige havnefoged i Mommark for nogle år siden hjalp med at fortøje "Esther", hvorved han trak båden og den daværende påhængsmotor "ud af kontrol", så skruen gik i naboens tovværk. Havnefogeden tog det roligt. Han var vant til frustrede sejlere, som hurtigt faldt ned igen, når de var vel fortøjet.

Brokkerierne her på hjemmesiden vil derfor handle om meget andet end fritidssejlads, - for eksempel bøndernes uundgåelige ødelæggelse af den danske natur - for "brokkes" skal der.


Motorbisserne er et yndet offer for brok.


Guldborg Sund en stille sommeraften i 2009.


Var det bedre i "gamle dage"?. Maleri fra Sydsjælland af L. A. Ring, 1900.

Til sidens top