Brok: Pressen

Stort set alle internetbaserede danske nyhedsmedier havde lørdag den 4. december 2010 den samme artikel om tre sejleres uheld under indsejling til Hundige Havn.

Under indsejlingen til havnen i eftermiddagsmørket styrer skipper efter fyrene ved indsejlingen, men da de pludseligt slukkes, kniber det med orienteringen. Skipperen vælger imidlertid at fortsætte ind i havnen, men "rammer ved siden af", og på lavt vand krænger båden over og går på grund.

De tre sejlere er iført overlevelsesdragter, og mens den ene svømmer de 30 meter ind på land og tager ophold i et bådeskur, reddes de øvrige to sejlere i land fra den grundstødte båd.

I artiklerne beskrives båden som en 35 fods sejlbåd. Den er købt for ca. 350.000 kroner i Fåborg. Herfra er de tre sejlere afgået tidligere samme dag. Politiet citeres for at oplyse, at sejladsen er foregået nord om Sjælland, at føreren er alkotestet, og at han ikke var påvirket.

For de fleste læsere er det sikkert en god oplysning, at sejlerne var iført overlevelsesdragter på en klar frostdag i december med begyndende isdannelser. Sejlere vil umiddelbart undre sig over, at fyrene pludseligt slukkes, da Hundige Havn angives at være fyrbelyst til anløb dag og nat.

Ingen medier har dog gjort læserne den tjeneste at spørge i havnen om årsagen til, at lysene går ud, mens en 35 fods sejlbåd, der formentlig har ført reglementeret lys, anduver havnen.

Efter at have cirkuleret et døgs tid blandt internetmedierne i samme udgave, skulle man tro, at en eller anden vaks journalist havde undersøgt, om der ikke er tale om en Danmarks-rekord for sejlbåde, når man kan sejle fra Fåborg, nord om Sjælland, til Hundige i løbet af en vinterdag og nå frem sidst på eftermiddagen.

Hvis vi antager, at sejlturen er begyndt ved daggry, klokken otte, og er slut klokken 18, hvor alarmen går fra folk på Hundige Havn, har turen varet 10 timer. Måler man "med mosters hånd", en rute fra Fåborg via Svendborg Sund, Røsnæs, Sjællands Odde, Gilleleje, Helsingør og ned gennem Øresund, syd om det lave vand ud for Amager og ind til Hundige, får man 180 sømil - godt og vel. (Ruteberegningen herunder viser 182 sømil).

Sejlbåden må have præsteret en gennemsnitsfart på omkring 18 knob, viser det sig. Det er meget, meget hurtigt for en 35 fods sejlbåd, hvadenten den går for sejl eller motor. Ja det er rent ud sagt usansynligt. Men det interesserer ikke pressen at undersøge - ikke en gang en overvejelse af den "gode historie", hvis oplysningerne om bådens afgang ellers er rigtige.


Billede fra "Sejlernet.dk", hvis oplysninger ikke kan misforstås, om end de er sparsomme.

For en gammel skriverkarl er det trist at være vidne til den danske presses tiltagende hastværk og sjuskeri. Har de pisken over nakken derude på redaktionerne, eller skal de hjem til familien i en fart? Har de mistet den obligatoriske reflektion - eller når de overhovedet at læse, hvad der klippes og klistres på Internettet til videre kolportering? Svaret blæser i den gunstige vind, de tre heldige og senere uheldige sejlere må have oplevet undervejs fra Fåborg til Hundige - lørdag den 4. december 2010. Tillykke.

Uddrag fra Hundige Havns hjemmeside:

Besejling:
Havnen er fyrbelyst og kan anløbes dag som nat. Dybden i indsejlingen er 3,0 m og i bassinet 3,0-1,2 m - fartbegrænsning 3 kn. Der er god plads til evt. sejlmanøvrer i yderbassinet./...../

Bemærk:
Hold godt fri af kysten mod nord på strækningen mod Ishøj, her ligger flere større sten. (se i dit søkort).

Til sidens top