GPS og computer

Fritidssejlerne har fået nye hjælpemidler til navigation og planlægning med udviklingen af computer-programmel, elektroniske søkort, navigering via ruter og waypoints og ikke mindst dette programmels muligheder for at kommunikere med GPS'ere og kortplottere.

Ældre, erfarne sejlere fortæller, at en del af charmen har forladt fritidssejladsen, fordi sejlturne "ensrettes" af waypoint- og rutesejladsen baseret på GPS. Det gamle kortbord med passer og lineal, hvor skipper bøjede sig over søkortet og udstak kursen, er fortid. Pejlinger mod kendemærker i land og udregning af gisset sted, bådens position, er afløst af en sort trekant på kortplotteren: Her er du.

Indtil for få år siden var det min ambition at holde "Søndagssejlerens" læser a jour indenfor også søkort og elektronik, men det kan ikke lade sig gøre med det omfang, udbuddet af hjælpemidler har taget. Slut med aktualiteten. Som på mange andre områder bliver alderdommen et farvel til nyhederne og et gensyn med erindringens gyldne tider..

 

Hvad er GPS?

Af: Mia Stampe, DRI

GPS står for "Global Positioning System". Et sådant system består af 3 elementer: et rumelement, et kontrolelement og et brugerelement. Rumelementet er et antal satellitter, der kredser omkring Jorden. Kontrolelementet er de stationer på Jorden, som styrer og overvåger satellitterne, og brugerelementet er de forskellige former for GPS- modtagere.

Læs mere om GPS-systemet på Wikipedia

9. september 2006.

Til sidens top