iPhone - et nyt supplement

De første forsøg og erfaringer

Det er først og fremmest udsigten til "Mobilt Internet" med adgang til farvandsudsigter overalt, hvor en mobilmast er inden for rækkevidde, der er årsagen til, at der i dag er en iPhone med ombord i stedet for den gamle "Snakketelefon".

De fleste lystbådehavnes trådløse internet-service, gratis eller mod betaling, er blevet overflødige for sejlere med Internet på mobilen, når det gælder funktioner, der ikke kræver en computer. Apples iPhone kan fungere som modem og bringe computeren på nettet via et USB-stik til telefonen.

Du kan gå ind på din telefonudbyders dækningskort og se mulighederne i de havnebyer, du vil anløbe. Som regel kan du regne med en 3G dækning. Herude i Hjelm, der lige er nedlagt som landsby ifølge Kommuneplanen, er der den ringeste dækning (E), men jeg kan da se de nyttige kort alligevel med lidt tålmodighed.


Her ses Telias dækningskort for det sydlige øhav.


Telenors dækningskort kan også være nyttigt for iPhone-brugere.

Man må gå ud fra, at de erfaringer, en kræsen iPhone-bruger oplever, nøje svarer til de muligheder, brugere af mobilt bredbånd med et USB-modem har. Folk med telefoner som iPhone og tilsvarende, der kan rumme applikationer, kan derudover få glæde af telefonens egne egenskaber, såsom GPS, kortplotter og alt det øvrige endnu ukendte.

Navionics Marine - Skagerrak & Kattegat

Dette program (application) til iPhone indeholder søkort over de indre danske farvande. For 300 kroner kan du orientere dig på vandet og få oplyst positioner på havne, sejlerbutikker, værksteder, restauranter mm.

Alt det kan være nyttigt nok, og jeg var godt tilfreds, da vi 20. maj lå med Fruens lille sejlbåd - uden GPS - i Smålandsfarvandet på jagt efter en vigtig østbøje, der skulle fortælle os, hvor vi var, og hvor vi skulle sejle hen mellem de lumske grunde og sten. Da opdagede jeg GPS-funktionen, og vi så, hvor vi var, og hvad jeg holdt i hånden: En kortplotter.

Derfor kommer dette afsnit om elektronisk navigation. I ledige stunder vil jeg undersøge, hvor og hvordan iPhone kan hjælpe sejlere uden GPS med at finde vej.


Her er Guldborg Sund 20. maj med "Esther II" på vej mod nordvest. Vi er inde mellem mobilmasterne, og der er 3G dækning. Telefonen kombinerer GPS-funktionen med mobilsignaler og signaler fra trådløst Internet, Wifi. Det er sikkert også forklaringen på, at vi kunne se, hvor vi var ude i Smålandsfarvandet mellem Askø og Vigsnæs. Satellit-signalerne kunne dog svigte indimellem.

Under sommersejladsen i juni-juli 2010 viste programmet, hvor vi var henne, også når vi var uden for telefon-dækningen. Det betyder ikke, at du sikkerhedsmæssigt skal regne med, at iPhone-løsningen fungerer overalt. Der skal flere kontroller til, end dem, jeg har foretaget. Men skulle strømmen svigte på din båd, og din GPS er slukket og død, vil du antagelig kunne navigere i havn eller til dagens mål ved hjælp af iPhone og "Navionics", så længe, der er strøm på telefonens batteri. Men husk, at søvejsreglerne kræver, at du har papirkort over de områder, du sejler i, og at du er i stand til både at forstå søkortet og sejle efter det. ("Et er søkort at forstå, et andet skib at føre").

Du kan også gå direkte til Navionics og Apple.

Til sidens top