GPS og selvstyrer

Med anskaffelsen af en selvstyrer, Simrad TP22 samt fjernbetjening HR22 følger eksperimenter med at forbinde Garmin 292 kortplotter til selvstyreren, således at den kan styre min gamle, sminkede Bandholm 26 mod et aktiveret waypoint eller ad en aktiveret rute.

Mens fjernbetjeningen kan sluttes til selvstyreren via SimNet-stik, skal Garmin 292 anvende NMEA-protokollen. Det var ikke let. Man skal læse brugsanvisningen på både fjernbetjening og Garmins tilslutningskabel meget tæt. Der blev derfor byttet om på mange ledninger over flere dage, før det virkede.


På den forenklede skitse kan du se, at Garmins blå NMEA UD-ledning forbindes til Simrads røde DATA-ledning, mens Garmins NMEA IND, der er brun, ikke benyttes. Simrads blå COMMON-ledning forbindes til batteriets minus-pol eller 0. NMEA formatet angives til NMEA0183, version 2.0, 2.3 & 3.0 (4800 baud, no parity, 8 bits, 1 stop bit). Kortplotterens kommunikation skal sættes til NMEA ud/ind og 4800 baud.

Når en rute eller et waypoint er aktiveret på kortplotteren, trykker man på STBY/AUTO-knappen på selvstyreren og herefter på NAV. Så snurrer maskineriet og trækker i roret, indtil bådens retning mod waypointet er rigtig. Samtidig lyser en rød lampe ved NAV-knappen. Et stort øjeblik for en amatør-elektriker efter mange forsøg.

Når det aktiverede waypoint er er nået, skal du aktivere et nyt og gentage proceduren. Hvis selvstyreren er indstillet på en aktiveret rute, vil der lyde en tone, når rutens første waypoint er nået. Så skal du trykke på NAV-knappen, og selstyreren bringer dig og din båd til rutens næste waypoint - og så fremdeles. Hvis du ikke husker at trykke på NAV, vil båden fortsætte ligeud.

Der ligger sikkert visse pædagogiske sikkerheds-overvejelser bag denne procedure. Det skal ikke kunne lade sig gøre at oprette en rute fra Skagen til Gedser, sætte selvstyreren til og gå køjerne. I brugsanvisningen til Simrads TP22 understreges det da også tydeligt, at det er lovpligtigt at holde udkig under hele sejladsen - uanset hvor megen mekanik, man har sat til at sejle skuden.

Til sidens top