Toreby Sejlklub 13. oktober. Der er fest i klubhuset. I baggrunden ser du røgen fra en lade i Flintinge, som brændte den dag med 1000 tons halm.


Kursen er nord mod jævn vind og små bølger i Guldbogsund med Klodskov Nakke foran til styrbord.


Agterude ligger Nykøbing F., og på skibets bagbords side, til højre for Nykøbing, kan du se Hamborgskoven.

Ejvind på fordækket
Her er min bror, Ejvind, på fordækket, efter at vi har taget masten ned - og ikke kunne nære os for en tur under Frederik IX's Bro mod Flatø. Klik på billedet for at se "Svanen", han købte efter sejlturen.

NykËbing Falster fra syd
Nykøbing Falster fra syd. Bemærk røgen fra sukkerfabrikken. Roekampagnen er i gang.


Min søn, Christian, og svigerdatter Charlotte med Tobias og Josefine har været ombord i sidste øjeblik, før sæsonen sluttede. Charlotte sejlede som yngre i Guldborg Sund fra Sejlklubben Vikingen på Falster-siden. Christian var med Sjælland Rundt, da han var 12 år.

 

Guldborg Sund

Småture og farvand 2003

13. og 15. oktober:
Måske kan man pine endnu et par mindre sejlture ud af den lange og flotte sejlersæson 2003. Det er ikke blevet til så meget i september. Mageligheden har sænket tolerancen for blæst og bølger. Haven har kaldt på orden. Uger er tilbragt i lejligheden i København.
Men mast og rig skal demonteres, før bådene skal på land lørdag den 8. november. Det ordnes den 13., 14. og 15. oktober, hvor sæsonens formentlig sidste sejlture fører "Esther" til Hjelm Strand den 13. og til Flatø syd for Frederik IX's bro 15. oktober.
Egentlige sejladser kan man ikke tale om. Påhængsmotoren trak begge gange frem og tilbage. Og turene varede næppe mere end nogle timer.
Men vejret var flot her midt i oktober. Temperaturen i skyggen nåede vel op på en halv snes grader, højere i solen. Alligevel skal man være vinterligt klædt på ude på vandet. Det kan være koldt at stå ved roret. Også selvom vinden ikke er noget at skrive hjem om.

Guldborg Sund
Farvandet mellem Falster og Lolland er lavt undtagen i sejlrenden mellem Guldborg og Nykøbing Falster, som besejles af coastere til og fra Nykøbing Havn. Guldborg Sund er ikke fyrbelyst og kan således kun besejles om dagen.
Syd for Nykøbing F. er en smal og snoet rende afmærket mellem Frederik IX's Bro og Bredningen vest for Barholme og igen øst om Herringen og Pladen mod Lolland, ud for Marrebæk Skov på Falster.
Sundet er flittigt brugt af lystsejlere, mange tyske og hollandske, som nyder turen nord på mellem de lave kyster, husene, skovene og markerne.
Guldborg Sund er nemlig sight seeing udover den sejlads, som består i at manøvrere mellem mærkerne. Kendere krydser rask væk over en "bredere kam", og en tommelfinger-regel er, at de talløse fiskeflag når ud til omkring halvanden meter vand.
Strømmen i de smalleste løb kan minde om en flod, og når sagtens op på en til halvanden knob. Kølvandet skummer bag bøjerne, der duver fra side til side i strømmen. Sideafmærkningerne opfører en veritabel dans, når man ser dem forude i sejlretningen.

Guldborgland Bådelaug i Guldborg har en glimrende hjemmeside, som rummer waypoints for Guldborg Sund, målt af Biørn Stubbæk og
Aage Dyhr Nielsen - et stort arbejde, du kan se ved at klikke her . Der er også waypoints for Smålandsfarvandet.

Sejlforeningen Vikingen i Nykøbing har en mere rodet hjemmeside, hvor man kan finde følgende råd fra klubbens formand:

Sejlads Guldborg Sund syd
Området er utroligt smukt og passeres af mange sejlere. Man bør ikke holde sig tilbage for passage, men nedenstående anvisning må ubetinget følges.
Generelt:
Der er særdeles mange sten i området, med ved normal vandstand er der med en dybgang på op til 1,80 generelt ingen særlige problemer ved besejling, så længe man holder renden.
Følgende regler skal dog iagttages:
Bemærk dig vandstanden. Ved Frederik IX's bro er der et vandstandsbrædt. Kommende sydfra må man på kystlinien vurdere, om det er lavvande.Vær koncentreret under sejladsen. Overse ingen afmærkninger. Sejl ikke klods til afmærkningen. Ankerklodserne kan ligge i vejen. Sæt farten ned følgende steder: I renden mellem Hasselø Plantage og Strandby - og: I renderne mellem Flatø og Hasselø og mellem Kalvø og Hasselø. NB: I  rundingen mellem de to render: Sejl ikke direkte fra rød til rød, men følg rundingen midt i renden. Omkring Ø-kardinalen ved båkelinien ved Marrebæk Skov. Skær aldrig over Flinthorne Rev, men respekter S-kardinalen ved sejlads til/fra Nysted.
Uden ansvar, Niels Thal-Jensen.

Du kan også læse lidt mere om Guldborg Sund på Hjelm Bådelaugs hjemmeside.