Kiks med søndagssejleren

På kollisionskurs

Fra Guldborg Sund stammer dette billede af "Esther II" på bidevind ud for Ratøerne - sådan cirka. Hvis vi antager, at de grønne sideafmærkninger står tæt til styrbord, er der ikke mange vige-muligheder for motorbåden forude om bagbord.

Jeg har været tæt på kollision med flere motorbåde i Guldborg Sund, fordi jeg troede, de kendte vigereglerne, at motor viger for sejl. I sidste øjeblik drejede motorbådene af. Det er godt sømandsskab, og jeg burde også have lagt kursen om - hvis jeg kunne for vind og afmærkninger.

Ud for Hjelm Strand for nordgående med frisk sydlig vind forsøgte en motorbåd at overhale på min bagbords side, mens jeg styrede ind mod bådelaugets bro - også til bagbord. Den støjende båd skulle ligeud i sejlrenden og vi sejlede snart tæt på hinanden. Jeg råbte, at jeg ikke kunne bremse. Der skete ikke noget. Konen ved roret hørte først råbet anden gang og varskoede "Fatter" nede i kahytten. "Sejl den anden vej om mig", bad jeg højt. "Der er ikke bremser på et sejlskib, og der er ikke plads til at vende op mod vinden".

Så gik situationen op for den gæve maskinist, og vi undgik et sikkert uskadeligt sammenstød.

Det nærmeste, jeg som søndagssejler har været på kollision, var mødet - også i Guldborg Sund - med et midaldrende par i en åben motorjolle. De drejede af i sidste øjeblik - begge synligt berusede af druk.

Til sidens top