Kiks med søndagssejleren

Husk opsyn med din båd

"Esther II" kommer galt af sted, når hun er forsømt

8. februar 2008. Telefonen ringer. Fruen er hurtigst, og Arne fra Toreby Sejlklub får forklaret hende, at "Esther II" har lagt sig ned på vinterpladsen, og at han gerne vil hjælpe, hvis det er nødvendigt. Vi kører til Nykøbing og ser på miseren. Mit vinterstativ er flækket på langs under pres fra vind og vejr, men intet materiel er ødelagt, ser det ud til. "Esther II" har ikke ramt vort naboskib "Eulalie".


Men hun har været uden opsyn alt for længe, mens vi havde gæster og indrettede huset i Hjelm til vores nye "aftægtsbolig" og skrev sammen med bank og kommune om alvorlige ting. Bestyrelsen får besked og svarer tilbage, at man skal sørge for, at grejet er i orden, men at tilgivelse er på vej, da der ikke er sket skader. Jeg overvejer, om vi kan rejse den 600 kg. tunge båd ved hjælp af bilens donkraft og successive opklodsninger. Det er indtil nu blevet ved overvejelserne, og det er måske meget fornuftigt, da vi kan komme til at bundmale ved at sno os lidt, og eftersom remmene fra kranen kan komme på plads, når båden skal søsættes midt i april.

I sommeren 2007 lå "Esther II" meget længe for svaj ved Hjelm Strand, uden at nogen holdt øje med hende, endsige sejlede en tur. Så rev hun sig løs og drev nogle sømil nordøst på, næsten op på stranden ud for Vennerslund.


Strandingen 16. august 2007 - et kedeligt kiks i opsynet bevirkede, at ingen så, at nylontovene blev slidt over.

Til sidens top