Sejlklubberne

Endnu anslås det, at der er omkring 60.000 sejlere, organiseret i landets sejlklubber, sejlforeninger og bådelaug.

Det er dem, der holder Det Maritime Danmark "oven vande".

Hvadenten havnene er ejede eller lejede, er det medlemmernes kontingentbetalinger og store, frivillige arbejde, som sikrer, at der stadig er en havn, efter at erhvervstrafik og fiskeri er forsvundet. Nye havne og marinaer er kommet til med sejlsportens udbredelse.

Hvad var Lundeborg uden lystbådehavn?, Anholt, Rungsted, Haderslev og øerne ovre i Det Sydfynske - for blot at nævne ganske få.

På Lolland-Falster er der stadig god plads - klubberne melder om ledige pladser - men trods det, skønner man, at sejlerturismen årligt genererer indtægter alene i Nykøbing for ca. 14 millioner kroner. Dertil kommer sejlklubbernes lokale anskaffelser af materialer til vedligeholdelse af havne og klubhuse.

Uden sejlere - ingen havne.


Toreby Sejlklub. Foto: Jim Hansen.


Sakskøbing Motor og Sejlbådsklub.

Til sidens top

Under redigering