Lokalt nyt

Snavset affære i Slotsbryggen

"Udjævning af havneaflejringer" - Guldborgsund Kommunes officielle betegnelse på oprensning og udpumpning af giftigt havneslam fra Slotsbryggens inderste bassin - kan blive en pinlig affære for kommunen. Denmarks Naturfredningsforening har nemlig klaget til Statsamtet over kommunens fremfærd, og Naturstyrelsen venter også på en forklaring fra kommunen.

Udjævningen bestod af en regulær udpumpning direkte ud i sejlrenden, som Toreby Sejlklubs Niels-Erik Brage kunne dokumentere med en serie fotografier fra begivenheden.

Det er Danmarks Naturfredningsforenings opfattelse, at slammet i bunden af Slotsbryggen er forurenet med tungmetaller, der stammer fra Tingsted Å's udløb. Rensingsanlægget oppe i åen kan ikke klare spidsbelastninger ved voldsomme regnskyl, og overløbsvandet er giftigt.


Slotsbryggen i Nykøbing. Danmarks Naturfredningsforening klager over Guldborgsund Kommunes udpumpning af havneslam.
Foto: Danmarks Naturfredningsforening,

Sagsforløbet forud for udpumpningen af havneslam i Guldborg Sund tyder på, at der står økonomiske interesser bag de påståede ulovligheder:

De kostbare lejligheder og erhvervselejemål på Slotsbryggen blev markedsført med det maritime miljø og aktiviteterne i havnebassinet som en kvalitet. Men aktiviteterne udeblev, lejligheder og erhvervslejemål står tomme, og for at lokke flere sejlere ind i inderbassinet, således at kommende ejere og lejere får noget at kigge på, aftalte Lystbådehavnen a.m.b.a. med den nærliggende service-tanks ejer, at man kunne opstille en stander med marine-diesel og benzin inderst i bassinet. Forudsætningen var dog, at dybden var mindst 2,1 meter, således at kølbådene kunne komme ind. Det var dybden ikke. Der skulle en hurtig oprensning til, før det hele hang sammen.

Miséren med slammet i Slotsbryggen ser ud til at være af permanent karakter, indtil rensningen af Tingsted Å bliver effektiv, ved kraftige regnskyl, eller indtil man har fundet kilderne til det giftige spildevand og stoppet dem.


En flydende bådmesse skabte kortvarigt liv i Slotsbryggen i sommeren 2013.
Foto: Hans Lund.

Til sidens top

Under redigering