Aramis i 'resund
Michael til venstre er instruktør, mens hjemmesideredaktøren og Merete endnu er 1. års elever. Vi er på vej til Flakfortet en sommeraften med udsigt til både regn og vindstille. Foto: Jørgen Strüwing.

Regn over besÚtningen
Her er regnvejret og tre 1. års elever, den gamle redaktør, Merete og Kirsten. Foto: Jørgen Strüwing.

Skoleb‘den Nordvest
Sejlklubben "Sundets" skolebåde for 2. års elever er to gaffelriggede spidsgattere, "Sundet" og "Nordvest". Sådanne gamle træskibe med bovspryd, klyver, topsejl og flying jibb, foruden storsejl og fok, er spændende at sejle med. Langkølede og stabile og uden motor. Her sidder Bent Kauling, Charlotte Winkler og Birte Tørnqvist i "Nordvest", der er forsynet med en "kahyt", fordi vi skal på langfart.


"Sundet" står nordpå i Øresund i frisk vind på Sommertogt 99. Togtet er med på hjemmesiden og var en frivillig del af sejlerskolen i Sejlklubben Sundet.


En enkelt sejltur omkring nytåret 2000-2001 på Titicacasøen 3600 meter over havet i Andesbjergene kan snige sig ind under sejlerskole- erfaringerne. Vinden var meget, meget svag. En indianer holdt udkig i forstavnen. Det var tropisk sommer ud for Copacabana i Bolivia.

Sejlerskolen

Sejlklubben "Sundet"
1996-2000

"Sundets" Sejlerskole i Svanemøllehavnen og i Øresund og omegn tager to år, hvis man klarer alle prøver.
Første vinter foregår i klubhusets skolestue med knuder og knob og tovværk. En gang om ugen. Motorlære og brandsikkerhed er også denne vinters pensum. Sæsonen slutter med en teoretisk og praktisk prøve. Så får vi lov til at komme på vandet.
Sommerens sejladser som 1. års elever foregik den gang i klubbens tre Drabant 24'ere, Porthos, Athos og Aramis, med fire-fem elever og en instruktør på hver båd.
Hvis man er glad for at sejle og har flair for det, bliver man indstillet til at fortsætte sejlerskolen den følgende vinter. Teorien drejer sig om navigation og søvejsregler. Kurset afsluttes med en skriftlig og en mundtlig prøve sidst på foråret, og så kan sejladserne begynde igen på 2. år.
Nu er det ikke længere en levende og synkefri Drabant 24, men en tung træbåd på godt tre tons, langkølet med mange snore og sejl. De spidsgattede gaffelriggede skoleskibe er sjove, men også svære at sejle. "Sundet" og "Nordvest" er åbne både med op til seks elever og en instruktør i hvert skib. Manøvrerne er de samme - ud af Svanemøllehavnen for sejl, ud i Øresund, mand over bord øvelser og havnemanøvrer i en uendelighed. "Kaffekursen" sættes imidlertid ind imellem, og snakken går. I tusmørket går turen tilbage til havnepladsen - for sejl. Og i hver sæson skal eleverne ud at sejle i nattemørket for at træne øjet i at se fyrene og skibslysene og orientere sig og sejle derefter.
Når aftnerne er blevet mørke - i begyndelsen af oktober - kommer de afsluttende prøver i praktisk sejlads. Her er en repræsentant fra Søfartsstyrelsen med ombord, og der sejles som vanligt med skiftende opgaver som gast og skipper til hver elev. 3. oktober 1998 var blæsende med vind af kulingstyrke fra øst, og halvdelen af os dumpede til prøverne, som skabte lige så meget uro i sejlklubben, som der var på Øresund under første dags prøver. Det betød en sommer mere i gaffelriggerne, en dejlig sommer, som blev suppleret med en pinsetur til Hven og det sommertogt, du kan læse om her på hjemmesiden. Med nogen forsinkelse lykkedes det så omsider at få duelighedsbeviset halet i land sammen med et førerbevis til Svanemøllehavnens klubbers både. "Sundet" rådede den gang over en Spækhugger, som måtte holde for til en række sejladser i sommeren 2000 med klubkammeraterne - og en enkelt sejlads i regn og blæst med Fruen og vor kommende svigersøn. Han turde ikke sige nej og havde da også lang sejlererfaring fra bl.a. det sydlige Stillehav.