Sikkerhed til søs

Forside

Værd at vide, før du sejler - forside

Denne lille håndbog kan hjælpe dig med at forbedre din sikkerhed til søs. I de tre kapitler “Før du sejler”, “Når du sejler” og “Hvis uheldet er ude” gennemgås de væsentligste elementer i at skabe sikkerhed til søs.

“Før du sejler”
Handler bl.a. om vejrudsigter, farvandsudsigter, observationer og om bådens og det personlige sikkerhedsudstyr. “Når du sejler” Beskriver hvad man ser og skal rette sig efter, når man sejler f.eks. skibslys og signalfigurer.

Andre emner er de internationale
søvejsregler – især vigereglerne og de forskellige afmærkninger på vandet: Sideafmærkninger, midtvandsafmærkninger, specielle afmærkninger og båker.

“Hvis uheldet er ude”
Beskriver hvad man gør, hvis uheldet er ude eller i en nødsituation. Det kan være en “mand over bord” situation, brand, eksplosion, grundstødning eller båden har fået en lækage. Her vises de forskellige nød- og opmærksomhedssignaler, og alarmering gennemgåes.

Hent håndbogen som PDF-fil

Til sidens top