Sikkerhed til søs

Gode råd

Check sikkerhedsudstyret før hver sejlads
Brug en halv times tid på at gå båden igennem.

Lille fartsområde
Lille fartsområde er havne, søer, åer, kanaler samt inden for 1500 m fra andre kyster end den jyske vestkyst. I lille fartsområde skal udrustningen være:

1. 1 sæt årer med tilbehør og en reserveåre.
Dette krav gælder også for lette motorbåde.
2. Øsekar eller pøs.
3. Typegodkendt redningsvest i den rigtige størrelse til hver ombordværende voksen eller barn.
4. Lydgivere som foreskrevet i de internationale søvejsregler.
5. Lanterner.
6. Vandtæt lygte indrettet til signalering
7. Fartøjer med en skroglængde større end 6 m samt alle motorfartøjer skal være udstyret med en typegodkendt redningskrans med line.
8. Enhver redningsvest, -krans og -flåde skal være forsynet med lysreflekterende materiale.
9. Ankerudrustning.
10. Mindst 1 slæbetrosse med passende længde og brudstyrke.

Mellemstort fartsområde
Mellemstort fartsområde er uden for lille fartsområde og dækker en linje fra Lindesnæs i Norge til Helgoland og Cuxhaven i Tyskland samt Østersøen og mellemliggende farvande.

Yderligere udrustning i fartøjer, der anvendes i mellemstort fartsområde:
1. Typegodkendt redningsflåde.
2. 6 røde håndblus, 6 faldskærmssignaler.
3. Ankerkugle.
4. 2 redningskranse med tilbehør.
5. Kastering med line.
6. Kompas hvis deviation skal holdes inden for rimelige grænser og være stabil.
7. Typegodkendt radarreflektor.
8. Søkort og nautiske publikationer til fartøjets sejlområde samt midler til at sætte en kurs.
9. Håndlod.
10. Lægebogen “Førstehjælp for sejlere” og en førstehjælpskasse.
11. Pulverslukker eller anden typegodkendt ildslukker.
12. Sejlbåde skal være udstyret med livliner eller sikkerhedsseler til samtlige ombordværende.
13. Værktøjskasse med passende indhold.
For sejlbådes vedkommende en wiresaks eller nedstryger med HS-klinger.

Stort fartsområde
Stort fartsområde ligger udenfor mellemstort fartsområde. Yderligere udrustning i fartøjer der anvendes i stort fartsområde:
1. Kompas med certifikat af klasse A.
2. Ekkolod.
3. Log.
4. Kikkert.
5. Barometer.
6. Sekstant. Ved sejlads inden for 40 sømil fra kysten kan sekstanten dog udelades.
7. Fornødne fyrfortegnelser.
8. SOLAS typegodkendt redningsflåde.
9. Drivanker egnet til det aktuelle fartøj.
10. Det udvidede sortiment af lægemidler.

Vind og vejr – himmel og hav
Hvert år er over halvdelen af de ulykker og uheld, der sker for søsportsfolk, helt eller delvist forårsaget af vejret. Vejret har indflydelse på al sejlads, og derfor skal du sikre dig, at vejret er godt nok, inden du sejler ud.

Så vidt muligt skal du også sikre dig, at vejrudsigten lover godt vejr, så længe sejlturen varer.

Vejret er et begreb, som omfatter mange ting: Vindretning, vindstyrke, skyer, sigtbarhed, nedbør, lufttryk og temperatur. Alt dette sammen med havets tilstand – d.v.s. bølgernes størrelse og strømmens retning og fart, som jo skabes af vejret – bør du orientere dig om (her ser vi bort fra tidevandsstrømme, som opstår ved månens og solens tiltrækning af vandmasserne, og dermed er periodisk).

I dag er der et tæt internationalt samarbejde mellem meteorologiske institutter, og udveksling af observationsresultater sker lynhurtigt elektronisk. Antallet af målepunkter er mangedoblet, og med data fra vejrsatellitter og radar er vejrudsigterne de senere år blevet meget mere sikre, og de præsenteres på en mere forståelig måde.

Er vejret godt nok til at sejle ud i?
Om vejret er godt nok til at sejle ud i, kan du få besvaret ved direkte at iagttage og fornemme vejret, men lyt også til og se Danmarks Meteorologisk Instituts (DMI) vejrmeldinger. Er du i tvivl så bliv i land.

Her er en oversigt over de muligheder, der er for at få en vejrudsigt m.m. fra DMI:

Servicetelefonen for vejrinformation på dansk er: 1853. Her kan du finde:
· Farvandsudsigter
· Vejrobservationer
· Landsudsigt
· Lokaludsigter
· Vejret de kommende dage

Endvidere er der vejrinformation på engelsk og tysk på telefonnummer: 1854. Hvis opkald sker fra mobiltelefon skal den have multitonesignalering (MFT/DTMF). På den maritime service på Internettet – www.dmi.dk/vejr – har DMI i samarbejde med Farvandsvæsenet og Kystinspektoratet etableret “MARITIM SERVICE” med:
· Farvandsudsigter for alle danske farvande
· Tidevand
· Strømmålinger og strømprognoser for Øresund og Storebælt
· Vandstandsprognoser der opdateres hver time
· Vandstandsmålinger fra mere end 30 stationer hvert kvarter

På samme hjemmeside er der under punkterne “Sejler – vind” og “Sejler – bølger” løbende opdaterede prognoser for vind og bølger i danske farvande.

Radiovejrmelding
Vejrmelding med farvandsudsigter, varsler og observationsliste sendes dagligt kl. 05:45, 08:45, 11:45, 17:45 og 22:45 på langbølge 243 kHz og mellembølge 1062 kHz (Danmarks Radio).

Check vejret – for en sikkerheds skyld!

Hent håndbogen "Værd at vide.."som PDF-fil

Til sidens top