Sikkerhed til søs

Vigeregler til søs

Til søs som på land er færdselsreglene en forudsætning for, at man kan færdes trygt. Reglerne er således til for at få trafikken til at glide - ikke for at forhindre den.

Ude på vandet er det ekstra vigtigt at vise hensyn - godt sømandsskab. Ligesom på land betyder det, at sejleren aldrig for enhver pris skal stå på sin ret - retten til vejen. Der kan være mange omstændigheder, der gør, at en bådfører ikke kan overholde vigereglerne. Derfor gælder det først og fremmest om at undgå - og afhjælpe - farlige situationer, uanset hvem, der i sidste ende har retten til vejen.

Forudsætningen for gensidige hensyn er naturligvis, at alle parter kender reglerne.

Erhvervstrafikken har altid retten til vejen
Tag hensyn til fiskere og fiskeredskaber

Sejskibenes vigeregler er udformet efter de vilkår, vind og sejlføring giver.

 

 

 

 

 

 

Vigereglerne for motorbåde følger stort set færdselsreglerne i land.

 

 

 

 

Motorbåde skal altid vige for skibe, der kun drives for sejl.

Denne regel kender de fleste sejlbådsførere. Hvis motorbådsførere ikke kender reglen, kan det blive farligt.

 

 

 

Bemærk, at den indhentende båd er et sejlskib.

 

 

 

 

 

Hent håndbogen som PDF-fil

Til sidens top