Sommer, 2013

Større billeder


Ejvind kunne hejse et sejl straks efter Sliens udmunding.


Siden var vinden mere imod, og bølgerne steg til lidt under en meter.


Dybbøl Mølle malede i dag, 11. juli.


Maasholm 10. juli.


"Bockwürstchen im zarter Saitling". Der blev intet til mågerne.


Trofast gæst på nabobådens agterfortøjning i Slesvig.


Bad i Slien.


Statue hilser på forbipasserende.


Ejvind har været så længe til søs, at han har glemt at se efter damer.


Ejvind forlader den fine plads ved Fin Marine uden for Kappeln.


Skarven bryder sig ikke om "Esthers" kurs.


"Wiking Chapters" fra Lybæk lod sig færge over ved Mysunde.


Ænderne ser på, mens masten bliver rejst ved Slien.


Sydlandske forhold på "Baloo" i Slesvig Stadshavn.

Til sidens top

Sejltur med "Baloo"

Kappeln-Slesvig-Sønderborg

Nakskov-Kappeln

Sønderborg-Faaborg-Sakskøbing

Picasa-lysbilleder (mange)
Åbner i nyt vindue

11. juli

Efterhånden er det såmænd rutine, at gøre "Esther" sejlklar en søvnig morgen. Ind med kablet til landstrøm. Kontroller søvandsfilteret og tænk efter, om der er diesel nok til dagens sejlads og helst en hel del mere. Så tusser man op på toilettet og sidder der og håber, der er lang tid til næste gang.

Og nu råber Ejvind, at vejret ser flot ud. Ja. Det gør det. Vi kan sejle med det samme. Klokken er halvni i Maasholm, og foran venter Sønderborg Inderhavn - måske ud for Slottet.

Fladt vand ud til mundingen og ikke megen bølgegang i Østersøen - ikke endnu. Siden frisker vinden op, og farten går noget af skuden for hver bølge, som splintres.

Maskinmesteren øger omdrejningerne fra 1600 til 2000 pr. minut, og fra 3,5 knob springer "Esther" sine 4,5 - 5 knob i de nu aftagende bølger. Henne mod Dybbøl Banke ud for indsejlingen til Høruphav er vandet behageligt fladt.

Inde i Sønderborg Havn er der heldigvis - klokken ca. 13 - en eneste lille, ledig plads ud for Havnegade 10. Den snupper jeg. Så kan "Baloo" lægge sig uden på, når hun ankommer. Sådan gik det.

Fjernt fra hjemmets sunde levestil melder svagheden for chokolade og sukker sig, og tre store Yankee Bar smuttede ned i Netto-posen oppe i byen. Skæbnen var mig nådig. Henne ved båden tippede posen, og de tre Yankee'er faldt i havnen. Kun dem.

I Sønderborg er der altid liv. Revyen får besøg af Ejvind i aften, og et hold veteranbiler ankommer fra klokken 19. Desuden melder Ejvind fra kommandobroen på "Baloo", at der er ringriderfest i Sønderborg i morgen, fredag. Vi kommer ikke til at kede os, men hvad skal der dog blive af den daglige middagslur nede i salonen?

10. juli

Atter i år er min bror og jeg ude at sejle på vores afdøde fars fødselsdag. Og atter kan man beklage, at han ikke oplevede de gode tider i det nye årtusinde.

Blæsten var ellers det dominerende tema fra morgenstunden, da nattens skyer drev sydøstover. Solen skinnede igen. Vinden lagde sig lidt, og vi vovede os på cyklerne rundt i den turistede gamle fiskerby Maasholm og ud på et par cykelstier mellem lagunen og det lavtliggende land bag digerne.

"Hjemme" på båden viste det sig, at batterierne godt kunne trænge til noget destilleret vand. Købmanden i hovedgaden forhandlede denne vare tillige med en mistænkelig dåse "Bockwürstchen im zarten Saitling", hvis indhold skal åbenbares ved en festlig lejlighed.

Foreløbig er batterierne fodret med vandet. Tiden vil vise, hvornår denne "Bockwürstchen im zarten Saitling" finder vej ned i kallunet. Ejvind er advaret om sultne mågeflokke over havnen, hvis den tyske dåse ikke lever op til sædvanlig gastronomisk standard.

Med EU's nye begrænsning af teleselskabernes uforklarlige "roaming-afgifter" koster det ca. 25 kroner at kontrollere DMI's vejrudsigter for Syd- og Sønderjylland samt de nye havprognoser for farvandet heromkring i dag og i morgen, torsdag. Alt tyder på, at vind og bølger har lagt sig en smule hen på formiddagen, så vi kan sejle til Sønderborg under komfortable forhold.

Aften, 10. juli:
Bockwürstchen im zarten Saitling" viste sig netop at være sart. De brunmelerede pølser smagte ikke af noget. Den zarte Saitling emmede svagt af ubestemmlige krydderier - læs: aromastoffer. Alle fem pølser gled ned. Heldigt var det, thi på havnemesterkontoret forkyndte et skilt: "Die Möven werden immer frecher". De frækkere og frækkere måger kaster sig over alt spiseligt, og de æder alt, lød teksten i fri oversættelse, altså også "Bockwürstchen im zarter Saitling". Nu er samvittigheden ren. Mågerne fik ingenting og fristes ikke til at slå sig ned over Maasholm Lystbådehavn.

9. juli

Spejlbillederne af Slesvig og Stadshavnen stod knivskarpe tidlig morgen, og kun svage pust og små krusninger løb over vandet, da vi ved ni-tiden sejlede mod Maasholm ved Sliens udmunding i Østersøen 19 sømil mod nordøst.

Motorerne gik på spareblus ad Slien, der snart er en smal flod, snart en bredning. Jernbanebroen ved Lindaunis var første stop. Med dens gitterkonstruktion i sigte blev ankomsten og farten beregnet, så vi kunne være fremme kort før åbningstiden 11,45.

Broen er oppe i et kvarter, og gælder denne lange "oppetid" andre tyske broer, forstår man, hvorfor mange tyskere er svære at lokke ind under en åben dansk broklap, før den sænker sig igen.

Vinden blev egnet til sejl, som ikke blev hejst, og Sliens bredder med de mange træbevoksninger gled solbeskinnede forbi med omkring 3,5 - 4 knob, indtil atter en klapbro motiverede udregningen af fart til klappens åbning.

Heller ikke ved klapbroen i Kappeln, med en let strøm agten ind, blev ventetiden lang. Som sejlende medstrøms havde vi "forkørselsret", men bropassagerne er alles kamp mod alle i raskt tempo. Esther nåede 6,8 knob i et vellykket forsøg på at agterudsejle "hovedfeltet", hvor nogle af skippernes manøvrer var uforudsigelige.

Maasholm yderst i lagunen ved Schleimünde er karakteriseret som en vældig båd-parkeringsplads. Tyskere med langt til havet har en båd liggende i Maasholm og andre havne (Mjels Vig på Als), som frekventeres i weekender og på ferie- og fridage. Ejvinds nabo i en Albin Vega i Slesvig bor således 400 kilometer borte, fortalte han.

Vejrudsigterne er begyndt at rumme en del blæst fra nordvest, der betyder bølger på en meters penge lige imod, hvis vi sejler de 19 sømil til Sønderborg. Sådanne bølger bringer farten ned på et par knob, hvis bådene da ikke går helt i stå. Man kan naturligvis skære bølgerne skråt - gøre dem længere - og øge farten lidt, men nu driver vi den i stedet af her i Maasholm med udsigt mod de gamle lodshuse ude på tangen og et par wienerschnitzler i havne-restauranten.

Det kniber noget med internet-forbindelsen på den yderste F-bro i Maasholm. Den gratis havnetjeneste er for langt væk og kan kun bruges, når computeren anbringes på bordet oppe i cockpittet. Det private mobile bredbånd er - som bekendt - en kostbar affære udenlands med en stadig ublu roaming-afgift på 4,19 kr. pr. megabyte. EU har beordret teleselskabernes plyndringer nedbragt fra 6,50 kr. pr. 1. juli i år. For år tilbage var afgiften 20 kr. pr. MB.

8. juli

Ligesom for rigtige sømænd er ubegrænset landlov ikke nogen selvfølge. Der er opgaver ombord, som skal udføres under rolige forhold i havn. Blandt disse selvpålagte gøremål til styrkelse af moralen var en afvaskning af det slidte teakdæk med brun sæbe og en påfølgende bestrygning med teakolie, iblandet en anelse bejse af hensyn til træets glød efter behandlingen.

Da dette var gjort - og Ejvind ligeledes havde udført et opklaringsarbejde vedrørende vandet under "Baloos" toilet - gik vi i byen.

Restauranter og kaffebarer og iscafeer ligger tæt i Slesvigs hovedgade. Mange yngre mennesker bærer såmænd også præg af fede og søde sager, der ligesom gærer og udvider sig i en ung korpus til det - rent ud sagt - uklædelige. Andre træder løs i vandcyklerne på Slien, løber motion, ror kajak og kano og bevarer således ungdommens charme lidt længere.

Til sejladsen i morgen ud gennem Slien og helst forbi begge klapbroer går der lidt brændstof, og i Slesvig skal man over i Wiking Lystbådehavn tæt på Gottorp Slot for at få fat i dieselolie. En smuk cykeltur var det langs vandet med et par 10-litersdunke, som hurtigt var fyldt hos en ungersvend på tanken, som talte muntert sønderjysk - det hører sig til her i grænselandet, som han sagde.

7. juli

Som et par flodskippere sejlede vi i varme, sol og vindstille de ca. 19 sømil fra Kappeln til Slesvig ad Sliens variede løb. Det gjaldt blot om at få øje på sideafmærkningerne og holde en moderat fart på omkring fire knob, så der var tid til at nyde landskaber, lystbådehavne og småbyer på begge sider af den historiske vandvej.

En times tid før broen ved Lindaunis skulle gå op, beregnede vi farten, så vi kunne komme igennem. 4,5 knob var nok.


Broen er en klassisk gammel konstruktion af stål fra 1926 med en vældig betonklods som kontravægt.

Slien var godt besøgt denne søndag. Kanoer, surfbrædder, travaljer, motorbåde og ikke mindst de mange sejlbåde, som næsten alle lå bomstille med sejlene hængende slapt ned. Tålmodigheden er stor hos visse søndags-sejlere.

Sliens smalleste passage er ved den gamle færgeoverfart i Mysunde. En særpræget færge sørger for overfarten, som i dag hovedsagelig gjaldt en motorcykelklub, "Wiking Chapters" fra Lybæk. Strømmen var ganske let imod her i snævringen.

Slesvig har fået en ny havn, "Stadthafen", som forvirrede os noget, idet vi antog de mange master for at være Slesvig Sejlklubs havn, som vi besøgte i 2010. Den nye havn havde talrige ledige pladser, viste det sig, og man skulle sejle en lang omvej ud i Slien for at nå frem til Slesvig Sejlklub. Vi var godt tilfreds med denne ændring i planen.


Slesvig Domkirkes tårn er opført i nyere tysk "gotik", mens kvarteret omkring kirken bærer præg af dansk 17- og 1800-tals byggestil.

Atter i år måtte "Esther" skifte plads, fordi ejeren kom hjem. I Flensborg manglede det røde skilt for et par år siden, og efter nogen diskussion med en vred pladsejer, fandt jeg en ledig plads, der var fri. Denne gang anmodede pladsens ejer fra nabopladsen, han var sejlet ind i, om at jeg flyttede "Esther" til en ny plads, som havnefogeden ville anvise i morgen. Desværre havde motorbåds-ejerens søn glemt at skifte skiltet fra grønt til rødt, forklarede han.

Tanken om flere havnemanøvrer tiltalte mig ikke, men da der var en helt ubesat plads i nabolaget, startede jeg motoren og fik bakket ud uden at ramme pæle eller andre både, og ved et heldigt sammentræf, vendte "Esther" på en tallerken ude i bassinet og kom uskadt ind på den nye plads, hvor Faderen og Sønnen tog for-fortøjningerne og roste "den heldige hånd" med manøvren.

Udover Slesvig venter nogle mindre justeringer på bådene. Ejvind har lidt vand under toilettet, og på "Esther" er en rensning af det gamle dæk allermest påtrængende.

Større billeder

11. juli


Ejvind passerer fyret ved Sibbeskjär på den tyske kyst. Det er ikke angivet i mit elektroniske søkort.


"Stortemelk" af Middelburg - endnu en gang. Nu med kurs sydover.

 

10. juli


Pumpestation i marsken ved Maasholm.


Fra marsken ved Maasholm, 10. juli.


Vindstille aften i Maasholm.


Lodshusene sen aften.


Slien ved Maasholm, aften, 10. juli

9. juli:


Fra "Esthers" cockpit tidlig morgen 9. juli.


Farvel til Slesvig.


A. P. Møller-skolen i Slesvig, tegnet af nyligt afdøde Henning Larsen.Broen ved Lindaunis.


Nu er "Baloo" igennem.


Trængsel for at passere broen ved Lindaunis 9. juli.


"Esther" ved Mysunde.


"Baloo" ved Mysunde.


Trækfærgen ved Arnis.


Maasholm 9. juli.


8. juli:


Amfibiebil. På land så vil den følge med den øvrige hurtige trafik.


En stille mandag den 8. juli i "Schleswig Stadthafen".


Udsigt ved aftenkaffen på Ejvinds båd. 8. juli i Slesvig.


7. juli:


Arnis syd for Kappeln. Udflytterby fra 1600-tallet og Tysklands mindste købstad.


Dansk byggestil ved Slien.


Klapbroen ved Lindaunis.

Ved Mysunde.


Ejvind bremser op for færgen ved Mysunde.


Vi nærmer os Slesvig.


Til venstre for domkirken ses Slesvigs nye "Stadthafen".


Slesvig 7. juli.

<<<< Forrige afsnit

Næste afsnit >>>>

Til sidens top